poniedziałek, 15 lipca 2019
Konferencja prasowa- Wymiar Sprawiedliwości -Obywatele. PDF Drukuj Email
środa, 11 października 2017 14:22

        Poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik

          oraz

           Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

  zapraszają na konferencję prasową, pt. Wymiar Sprawiedliwości-Obywatele 

              która odbędzie się

                     18 października 2017 r. o godz. 14.00

  w Beskidzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,

                      przy ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko-Biała.

 Tematem konferencji będzie: obecna sytuacja Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego. Wystąpienie osób poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości oraz dyskusja panelowa pt.

Jak uzdrowić Instytucje Sądownictwa?

Serdecznie zapraszamy! 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jerzego Jachnika

tel. (33) 829 32 35 lub tel.kom.786 905 533 posel.jachnik@gmail com

Magdalena Kostuchowska,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 790 721 224

                 Podobny obraz

 
Budżet Obywatelski:Bielsko-Biała PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 października 2017 20:36

W najbliższy czwartek ruszy głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2018. Prezydent miasta zatwierdził listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz tych, które zakwalifikowano do realizacji bez głosowania.

Na wszystkie 26 projektów ogólnomiejskich złożonych przez mieszkańców Bielska-Białej do Budżetu Obywatelskiego 2018 pozytywnie zweryfikowanych zostało 17 wniosków. Natomiast spośród wszystkich 80 projektów osiedlowych pozytywnie zweryfikowano 63 (w tym 51 projektów do głosowania).

W osiedlach, w których pozostał tylko jeden projekt pozytywnie zweryfikowany lub suma kwot szacunkowych wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów w osiedlu nie przekracza kwoty 100 tys. zł, głosowania nie przeprowadza się. Sytuacja ta dotyczy ośmiu osiedli:
• Aleksandrowice,
• Biała Śródmieście,
• Karpackie,
• Komorowice Krakowskie,
• Kopernika,
• Lipnik,
• Polskich Skrzydeł,
• Straconka.

W przypadku, gdy na danym osiedlu zgłoszono więcej projektów, których łączna wartość po weryfikacji nie przekracza kwoty 100 tys. zł - głosowania również nie przeprowadza się, a projekty automatycznie trafiają na listę wybranych projektów do realizacji. Taka sytuacja dotyczy osiedli Biała Północ oraz Śródmieście Bielsko.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 12 do 19 października 2017. Głosować można bezpośrednio, tj. za pomocą kart do głosowania (będą dostępne nie wcześniej niż w pierwszym dniu głosowania) lub za pośrednictwem elektronicznego modułu głosowania dostępnego na platformie internetowej pod adresem www.obywatelskibb.pl w zakładce „Głosowanie”.

Aktualna lista projektów do głosowania: kliknij

 
Ustawa o kuratorach do kosza. Koniec kuriozalnej historii PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 października 2017 20:08

Marszałek Sejmu nie może przekazać prezydentowi ustawy w innym brzmieniu, niż przyjął ją Sejm. I to nawet wtedy, gdy chce zrealizować rzeczywistą wolę posłów. Uznał tak Trybunał Konstytucyjny w sprawie, którą zapoczątkował tekst w DGP z sierpnia 2015 r. („Sejm przez pomyłkę przegłosował złą ustawę”, DGP nr 157/2017).

Opisaliśmy wówczas historię przyjmowania przez Sejm senackich poprawek do ustawy o kuratorach sądowych. Zgodnie z art. 121 ust. 3 konstytucji uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną przez Senat uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prowadząca obrady Małgorzata Kidawa-Błońska powinna więc spytać posłów, kto z nich jest za odrzuceniem poprawek. Spytała jednak, kto jest za ich przyjęciem. Swojego przejęzyczenia nie zauważyła, więc wynik głosowania podała odwrotnie do realnego. A następnie ustawę w formie tak naprawdę nieuchwalonej przez Sejm (acz zgodnej z wolą posłów) przesłała do podpisu prezydentowi.

Andrzej Duda po tekście DGP stwierdził jednak, że ustawy podpisać nie może.

prawo, sprawiedliwość

Całość:kliknij 

 
Paweł Mucha: Sędzia, który orzeka z pobudek politycznych, nie powinien być sędzią PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 października 2017 20:04

Reakcje po publikacji prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa pozwalają panu wierzyć, że tych propozycji nie odrzuci Sejm?

Intencją prezydenta było przedstawienie projektów, które uzyskają akceptację parlamentu. Są korzystne dla obywateli. W przypadku projektu ustawy o Sądzie Najwyższym mamy do czynienia z propozycją dużej reformy łącznie z wprowadzeniem zupełnie nowej instytucji prawnej, jaką jest skarga nadzwyczajna. Pozwala weryfikować prawomocne orzeczenia, które były efektem błędu sądowego. Skarga nadzwyczajna przysługiwałaby od prawomocnego orzeczenia, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji. A także wtedy, gdy narusza prawo przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Lub gdy zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
Prezydent, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, przedłożył projekty, które są reformą proobywatelską, o czym świadczą rozwiązania zawarte w projekcie o Sądzie Najwyższym - zapewnia rozmówca.
 
Agnieszka. Śmierć monitorowana PDF Drukuj Email
czwartek, 05 października 2017 21:10

Nie tylko nie działały instutucje kontrolujące,ale również wszyscy odpowiedzialni za jej   śmierć pokazują,jak więzienia są zdehumanizowane a rządzi w nich tylko siła i przemoc. Konsekwecnje powini ponieść wszyscy.Nikt nie zareagował, gdy kobieta przez tydzień umierała,tłumaczono,że symuluje.Niestety bez kontroli,ludzie posiadający zbyt dużą władzę a małą wiedzę są jak w eksperymencie Milgrama.

W 1963 r. Milgram był świeżo upieczonym doktorem po Harvardzie. Pracował na innym słynnym amerykańskim uniwersytecie - Yale. Do eksperymentu, który potem wszedł do kanonu badań społecznych, zaangażował kilkadziesiąt osób w różnym wieku i o różnym pochodzeniu społecznym. Oszukał je, mówiąc, że wezmą udział w badaniu wpływu kar na pamięć.

Badanych podzielił na „nauczycieli” i „uczniów”. Ci pierwsi odpytywali tych drugich - przywiązanych do krzeseł i rzekomo podłączonych do prądu. Złe odpowiedzi nauczyciele mieli karać wstrząsem elektrycznym - za każdym razem mocniejszym.

Uczniowie wyli z bólu i błagali o litość. Tak naprawdę oczywiście udawali, bo, o czym nauczyciele nie wiedzieli, nie byli w rzeczywistości podłączeni do prądu. Mimo to na wyraźne polecenia prowadzącego eksperyment nauczyciele „kopali coraz mocniejszym prądem” odpowiadających błędnie i jęczących uczniów.

Jeśli uczeń odpowie prawidłowo, nauczyciel czyta kolejne słowo, gdy uczeń odpowie źle – nauczyciel stosuje karę w postaci wstrząsu elektrycznego.

Nauczyciel otrzymywał na początku jeden próbny wstrząs elektryczny o napięciu 45 V, który był odczuwany jako dość bolesny.

Następnie ucznia przeprowadzano do sąsiedniego pokoju, oddzielonego od laboratorium szybą. Tam przywiązywany był do krzesła przez pomocnika eksperymentatora oraz nauczyciela. Przeguby ucznia podłączane były do elektrod, po uprzednim posmarowaniu nadgarstków maścią „w celu uniknięcia poparzeń i pęcherzy”. W trakcie przypinania „nauczyciel” słyszał jak „uczeń” zadaje pytanie „eksperymentatorowi”, czy to może być niebezpieczne, ponieważ ma kłopoty z sercem – „Wstrząsy mogą być bolesne, ale nie powodują uszkodzenia tkanek” – odpowiadał eksperymentator.

Następnie nauczyciel wracał do pomieszczenia eksperymentatora i siadał przed aparatem, przy pomocy którego miał stosować elektrowstrząsy („kary”). Czytał listę słów (lista była bardzo długa oraz trudna do zapamiętania) i rozpoczynał „fazę sprawdzającą” (głos ucznia słyszał przez interkom). Jeśli uczeń popełniał błąd, otrzymywał „za karę” wstrząs elektryczny.

Reguła była taka, że przy kolejnych błędach zwiększano siłę wstrząsu. Początkową dawką było 15 woltów. Każdy kolejny wstrząs był rzekomo silniejszy o 15 V. Ostatnią dawką miało być 450 V – przed nauczycielem było 30 przełączników. .

Agnieszka Pysz umierała w Areszcie Śledczym na Grochowie na oczach kilkudziesięciu osób

Prof. Zimbardo: Wiedz, kto tu rządzi

Jak to możliwe, że przez tydzień pracownicy aresztu śledczego na warszawskim Grochowie bezczynnie przyglądali się umieraniu Agnieszki?

Historię Agnieszki opowiadamy wybitnemu amerykańskiemu psychologowi, twórcy słynnego eksperymentu więziennego prof. Philipowi Zimbardo. Rozkłada ręce: - Idea umieszczania ludzi w zakładach karnych opiera się na nadziei, że oddzielenie przestępcy od społeczeństwa, rodziny i tradycyjnego stylu życia pomoże mu zrozumieć swą winę i zniechęci do łamania prawa.

-  Jednak w większości krajów więzienia stały się miejscem, w którym dalszą karę osadzonym wymierzają strażnicy, zazwyczaj przy aprobacie całego personelu – mówi dalej prof. Zimbardo. - Karanie więźniów, poprzez stosowanie przemocy fizycznej, napuszczanie jednych na drugich albo czystą dehumanizację, stało się jednym z wielu mechanizmów kontroli, mających na celu utrzymanie więźnia w świadomości, kto tak naprawdę ma nad nim pełną władzę.

Całość artykułu:kliknij 

 
statystyki NSA o komisji weryfikacyjnej: Nie ma sporu kompetencyjnego. Działania zgodne z prawem PDF Drukuj Email
czwartek, 05 października 2017 21:03

NSA rozpoznał pierwsze wnioski Hanny Gronkiewicz-Waltz, dotyczące nieruchomościTwarda 8 i 10 oraz Chmielna 70 (dwa wnioski). Prezydent stolicy składa je w każdej sprawie badanej przez komisję; dotychczas do NSA wpłynęło ich siedem. NSA rozstrzyga spory kompetencyjne w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron i publiczności.

W ujawnionych przez NSA uzasadnieniach postanowień - które liczą ponad 20 stron - podkreślano, że przez spór kompetencyjny należy rozumieć sytuację, "w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia (spór negatywny)".

Działka przy dawnej ul. Chmielnej 70

Czytaj całość :kliknij.

 
Obniżenie wieku emerytalnego, a ochrona przedemerytalna: Jak zmieniły się przepisy PDF Drukuj Email
czwartek, 05 października 2017 21:00

Z początkiem miesiąca weszła w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), która przywraca obniżony wiek emerytalny. Nowe regulacje mają znaczenie nie tylko dla osób, które chciałyby już przejść na emeryturę, lecz także dla tych, które jeszcze trochę muszą na nią poczekać. Przepisy przejściowe tej nowelizacji zawierają bowiem ważne rozwiązania dotyczące ochrony przedemerytalnej pracowników, m.in. ustalają odrębne reguły dla trzech grup uprawnionych.

Czytaj więcej kliknij

 
Duże zmiany w Kodeksie pracy w sprawie urlopów. PDF Drukuj Email
środa, 04 października 2017 14:49

34407692-8b53-456c-9810-25e4509704de.png

 
TVP Katowice - Optyka i polityka. PDF Drukuj Email
środa, 04 października 2017 13:30

O deputacie węglowym dla emerytów  i rodzin górników oraz o  pracy w wolne niedziele.  - rozmawiają w TVP Katowice politycy.

 

http://katowice.tvp.pl/34225237/2102017

 
Super wystąpienie p. Zofii Romaszewskiej u M. Olejnik PDF Drukuj Email
czwartek, 28 września 2017 22:52

Super wystąpienie Pani Zofio Romaszewska -  kliknij TVN 24

 
Prezydenckie propozycje zmian w sądownictwie:Jerzy Jachnik i Barbara Dolniak. PDF Drukuj Email
środa, 27 września 2017 14:24

 
Paweł Kukiz skomentował dzisiejsze propozycje ustaw prezydenckich. To także wielki dzień Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu i wielu innych. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 20:33

Paweł Kukiz skomentował dzisiejsze propozycje ustaw prezydenckich: "Bardzo podoba mi się nowa instytucja skargi nadzwyczajnej oraz ławnicy przy Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Popieram także możliwość wystawiania do KRS-u kandydatów zgłoszonych przez 2 tysiące Obywateli. To są świetne rozwiązania. Teraz zobaczymy komu tak naprawdę bliskie jest państwo obywatelskie, a komu państwo partyjne." Popierasz? Udostępnij!

 

Zdjęcie użytkownika Kukiz '15.
 
Brawo Panie Prezydenie A. Duda. W końcu coś dla ludzi !!!!! - Mamy skargę nadzwyczajną !!! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 12:10

To sukces nas wszystkim pokrzywdzonych. Prezydent Andrzej    

Duda uwzględnił to o co KUKIZ15 wnosił.

 

Do odsłuchania cała audycja posła Jerzego Jachnika po spotkaniu u prezydenta- POSŁUCHAJ

 

images

 

 
Media milczą o skardze nadzwyczajnej, o której rozmawialiśmy z Prezydentem A. Dudą PDF Drukuj Email
czwartek, 21 września 2017 20:36

Ciekawe, że PAP przemilczał najistotniejszą informację rozmów KUKIZ'15 z Prezyedntem A. Dudą , w sprawie skargi nadzwyczajnej i izby d/s skargi nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym. Skarga ta  ma dotyczyć  kontroli wyroków zapadłych z naruszeniem prawa od czasu wprowadzenia Konstytucji RP.

 

 
Jerzy Jachnik- ocena pracy Rzecznika Praw Obywatelskich 15.09.2017 PDF Drukuj Email
środa, 20 września 2017 19:44

 
Jerzy Jachnik - ocena Krajowa Rada Sądownictwa PDF Drukuj Email
środa, 20 września 2017 19:38

 
Premier Beata Szydło i minister sprawiedliwości spotkali się z osobami poszkodowanymi przez wymiar sprawiedliwości. PDF Drukuj Email
piątek, 15 września 2017 20:26

Udało nam sie skontaktować z działaczami kilku organizacji, które nie otrzymały zaproszenia do kancelarii premiera. - Raczej nikt się z nami nie kontaktował, wiedziałbym o tym - mówi WP Jerzy Pisarski, prawnik Stowarzyszenia "Stop bezprawiu" z Lublina. - Jeśli o godz. 10 powiadomiono o spotkaniu, a o godz. 13 ono się zaczęło, to to są żarty. My mamy siedzibę w Lublinie, jak mielibyśmy dojechać? Myślę, że to bardziej dla PR-u, a nie rzeczywistego efektu - mówi.

Zdziwienia nie kryje także Magdalena Kostuchowska, prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu z Bielska Białej. - Nie wiedziałam o tym spotkaniu. To o tyle dziwne, że jesteśmy jednym z większych stowarzyszeń, działamy na terenie całego kraju. 

Cały artykuł:kliknij.

 
W #KPRM trwa spotkanie premier @BeataSzydlo i ministra @ZiobroPL z osobami pokrzywdzonymi przez wymiar sprawiedliwości. PDF Drukuj Email
piątek, 15 września 2017 13:50

Zarząd Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu informuje, że nie został powiadomiony o spotkaniu Premier Beaty Szydło i  ministra  sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro  z osobami pokrzywdzonymi przez wymiar sprawiedliwości w dniu 15.09.2017r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacje prasowe o ww. spotkaniu  ukazały się w dniu dzisiejszym tj.15.09  o godzinie 13.00.Jakie organizacje pozarządowe biorą  w tym udział nie wiemy. Ponieważ uważamy, że Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu działające na terenie całej Polski i  zajmującę sie od wielu lat sprawami osób pokrzywdzonych przez Wymiar Sprawiedliwości, wyrażamy zdumienie, iż takie zaproszenie do nas nie dotarło.

M.Kostuchowska 

 
 
Jerzy Jachnik: reforma sądownictwa może być prawdziwą rewolucją PDF Drukuj Email
czwartek, 14 września 2017 20:28

Zdaniem Jerzego Jachnika, rewolucyjne byłoby odebranie Prokuratorowi Generalnemu kompetencji w sprawach sądownictwa i przekazanie ich prezydentowi, który ma największy mandat społeczny.

Ponadto, nowością byłoby uspołecznienie Krajowej Rady Sądownictwa, począwszy od możliwości zgłaszania kandydatów przez grupę obywateli, po wybieranie sędziów KRS-u w wyborach powszechnych oraz ujawnienie informacji na stronie internetowej o kandydatach na sędziów KRS-u.

Zdaniem Jerzego Jachnika, rewolucyjne byłoby odebranie Prokuratorowi Generalnemu kompetencji w sprawach sądownictwa i przekazanie ich prezydentowi, który ma największy mandat społeczny.

Ponadto, nowością byłoby uspołecznienie Krajowej Rady Sądownictwa, począwszy od możliwości zgłaszania kandydatów przez grupę obywateli, po wybieranie sędziów KRS-u w wyborach powszechnych oraz ujawnienie informacji na stronie internetowej o kandydatach na sędziów KRS-u.

- Myślę, że te pomysły przejdą, ponieważ wszystkie kluby parlamentarne chcą, by wymiar sprawiedliwości był dla obywateli - mówi

Zapytany o to, czy Andrzej Duda ma plan awaryjny, na wypadek, gdyby jego propozycje nie zostały zaakceptowane, odpowiedział, że prezydent jest gotowy zawetować tę ustawę po raz drugi.  

prawo, Temida, sąd, wyrok, orzeczenie, sądownictwo

Kliknij by odsłuchać audycję.

 
Jerzy Jachnik w programie Minęła dwudziesta. PDF Drukuj Email
czwartek, 14 września 2017 20:16

Decyzje, które są podejmowane w wymiarze sprawiedliwości są mało transparentne. Potwierdza to bardzo wielu ludzi i trzeba to reformować – powiedział Arkadiusz Mularczyk (PiS). – Najlepsze prawo zostanie zepsute, jeśli będzie realizowane przez złych ludzi – stwierdził Jerzy Jachnik (Kukiz’15).

Zapraszamy do obejrzenia programu:kliknij tutaj.

 
Przedstawiciele Kukiz'15 przybyli na spotkanie z prezydentem ws. SN i KRS PDF Drukuj Email
środa, 13 września 2017 20:49

W środowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą na temat projektowanych przez jego kancelarię nowych ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego uczestniczyli posłowie: Tomasz Rzymkowski, Jerzy Jachnik i Grzegorz Długi.

"Prezydent powiedział, że podtrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS-u przez 3/5 Sejmu, a nie zwykłą większością" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Tyszka.Polityk podkreślił, że jego formacji zależy na tym, żeby debata w sprawie projektów ustaw o KRS i SN była merytoryczna i spokojna. "Wskazaliśmy na jeden czynnik, który psuje tę debatę, czyli kampanię Polskiej Fundacji Narodowej, która według nas jest nieakceptowalnym nadużyciem władzy" - relacjonował Tyszka

Jego zdaniem środowa dyskusja była merytoryczna. "Nie rozmawialiśmy o problemach politycznych, tylko merytorycznych" - zaznaczył polityk. Ocenił przy tym propozycje Andrzeja Dudy jako "o niebo lepsze" niż te, które znalazły się w zawetowanych przez niego ustawach. "Prezydent jest otwarty na rozmowy i poprawki podczas prac parlamentarnych, jednakowoż poprawki nie mogą zmieniać zasadniczych elementów. Nie może być powrotu do przeszłości" - mówił Długi.

Tomasz Rzymkowski wyraził nadzieję, że prezydencki projekt zapewni transparentność w wyborze sędziów do KRS. "Bardzo się cieszymy, że prezydent wsłuchał się w głos obywateli" - powiedział poseł Kukiz'15.Jak dodał omawiane były ponadto kwestie techniczne, takie jak niezwoływanie posiedzenia KRS w tygodniu, w którym odbywa się posiedzenie Sejmu.Posłowie Kukiz'15 zastrzegli, że nie widzieli gotowych prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS.

 
W dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą uczestniczyli z klubu Kukiz'15 posłowie : Stanisław Tyszka, Jerzy Jachnik,Tomasz Rzymkowski, Grzegorz Długi. PDF Drukuj Email
środa, 13 września 2017 20:42

Prezydent Andrzej Duda odbywa cykl spotkań z politykami klubów sejmowych, z którymi rozmawiał nt. projektowanych ustaw o SN i KRS. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiedział przed kilkoma dniami, że prezydent spotka się z reprezentantami prezydium każdego klubu parlamentarnego na osobną, godzinną rozmowę. Według Szczerskiego, prezydent "oczekuje wkładu poszczególnych partii, ich opinii, ich ocen" zanim w Sejmie rozpoczną się prace nad zaproponowanymi przez niego ustawami o SN i KRS.
Prezydent powiedział, że podtrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS-u przez Sejm większością 3/5 głosów, a nie zwykłą - mówił po spotkaniu z Andrzejem Dudą wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka. W dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą uczestniczyli z klubu Kukiz'15 posłowie : Stanisław Tyszka, Jerzy Jachnik,Tomasz Rzymkowski, Grzegorz Długi.

Zdjęcie użytkownika Kukiz'15 Podbeskidzie.

 
Tymczasem prawie wszyscy posłowie, którzy są w Sejmie myślą wyłącznie o dożywotnim tam pobycie.. PDF Drukuj Email
środa, 13 września 2017 18:57

Jerzy Jachnik: Tymczasem prawie wszyscy posłowie, którzy są w Sejmie myślą wyłącznie o dożywotnim tam pobycie albo o trampolinie do awansu do TK, KRS, ministerstwa, spółek itd. 
Oni po prostu nic innego nie umieją robić. W normalnym kraju tacy posłowie, poza wyjątkami byliby na bezrobociu.

Zdjęcie użytkownika Kukiz '15.

 

 
Zmiany w KRS i SN: Prezydent pisze ustawy samodzielnie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 września 2017 15:17

 

Po kilku tygodniach ciszy na temat prezydenckich projektów dotyczących ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa wydarzenia nabrały tempa. Najpierw prof. Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO – PSL, udzielił kilku wywiadów, w których przedstawił swoją wizję zmian. Zastrzegał przy tym, że nie jest oficjalnym doradcą prezydenta i jego rola w pisaniu nowych projektów jest przeceniana. Podkreślał to również w publicznych wypowiedziach Krzysztof Łapiński, rzecznik głowy państwa, który zaznaczał, że prof. Królikowski jest tylko jednym z kilku prawników, z którymi projekty są konsultowane.

Andrzej Duda w tym tygodniu zaprosi na podobne rozmowy liderów pozostałych partii politycznych

 
Ziobro to zagrożenie większe niż milion islamskich uchodźców.Skandalem jest Ustawa o SN. PDF Drukuj Email
wtorek, 18 lipca 2017 17:47

 Janusz Sanocki:Pan minister Ziobro razem ze swoimi hunwejbinami idzie tak po bandzie, że ja nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę musiał wystąpić w takiej roli. To jest zagrożenie naszej cywilizacji. Pan Ziobro to jest zagrożenie większe niż milion islamskich uchodźców - powiedział poseł niezależny Janusz Sanocki w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. - Jestem za zmianą sądownictwa, ale nie zgodzę się na to. Ta ustawa jest do wyrzucenia - podkreślił.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sanocki,3/sanocki

 
Jerzy Jachnik: W Bielsku Białej nadal pracuje prokurator,który zabił człowieka.. PDF Drukuj Email
wtorek, 18 lipca 2017 19:51

Reformy wymiaru sprawiedliwości nie przynoszą efektów, choć ustawa o prokuraturze obowiązuje już od roku. W Bielsku Białej nadal pracuje prokurator,który zabił człowieka.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym  podczas 46 Posiedzenia Sejmu w dniu 18.07.2017.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 153


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure