środa, 21 sierpnia 2019
Komornik zbada czy roszczenie jest przedawnione PDF Drukuj Email
środa, 21 sierpnia 2019 15:18

Dziś wchodzi w życie pierwsza część dużej reformy procedury cywilnej (Dz.U z 2019 r. poz. 1469). Największe emocje wywołuje podwyżka kosztów w postępowaniu cywilnym, ale zmiany obejmują także postępowanie egzekucyjne. Ogromną rewolucją jest nowe uprawnienie komorników sądowych, którzy zostali zobligowani do badania kwestii przedawnienia roszczenia. Zgodnie z nowym par. 2 art. 804 k.p.c., jeśli z treści tytułu wykonawczego będzie wynikać, że dochodzone roszczenie się przedawniło, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu potwierdzającego przerwanie biegu przedawnienia, komornik odmówi wszczęcia egzekucji.

To rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest dopiero na etapie prac sejmowych. Przedstawiciele resortu tłumaczyli, że od lat 30. ubiegłego wieku, gdy komornik był urzędnikiem sądowym niższego szczebla i działał tylko w oparciu o bezwzględny nakaz wynikający z klauzuli wykonalności, minęło wiele czasu i dużo się zmieniło. I skoro dziś komornik to zawód prawniczy stawiany na równi z adwokatami czy radcami prawnymi, to wykonująca go osoba poradzi sobie z taką kwestią jak ustalenie, czy doszło do przedawnienia.

Trudne, a czasem niemożliwe

Jednak, jak podkreślają eksperci, to nie zawsze jest takie proste. – Będzie to teoretycznie możliwe, gdy w treści tytułu wykonawczego wskazano datę wymagalności roszczenia poprzez wskazanie początkowej daty naliczania odsetek. Jednak już w sytuacji, gdy w pozwie dokonano kapitalizacji odsetek, takie ustalenie jest praktycznie niewykonalne. W tytule wykonawczym nie wskazuje się też daty wniesienia pozwu, co również czyni ten nowy obowiązek komornika trudnym do zrealizowania. Nie jest on bowiem w stanie określić, czy pozew został wniesiony przed datą przedawnienia, czy nie – zauważa Grzegorz Ginalski, radca prawny z Ginalski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Rzeszowie.

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania kwestii zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego. Chyba że chodzi o termin przedawnienia – przewidują zmiany w kodeksie.

Kliknij: czytaj całość 

 
Prokurator panem procesu karnego [FELIETON] PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 12:58

W porównaniu z wrzawą, jaka towarzyszyła procedowaniu w Sejmie nowelizacji kodeksu karnego, obszerna zmiana kodeksu postępowania karnego odbywa się w dojmującej ciszy. Ustawa przeszła przez Senat bez poprawek. Obecnie czeka na podpis prezydenta

Tu i ówdzie padają wprawdzie głosy, że nie wszystkie proponowane rozwiązania można pogodzić z podstawowymi zasadami procesu karnego, prawem do obrony czy zasadą równości broni stron procesu (o weto zaapelował w ubiegłym tygodniu do głowy państwa rzecznik praw obywatelskich), ale nie brzmią one tak donośnie i wyraziście jak wcześniejsze protesty dotyczące zmiany kodeksu karnego. A przecież prawo procesowe jest równie istotne jak prawo materialne. Można powiedzieć obrazowo, że jeśli kodeks karny stanowi zbiór praw i sankcjonowanych obowiązków, to procedura karna daje narzędzia do ich realizacji.

Brak symetrii

O szczegółowych rozwiązaniach można by pewnie dyskutować bez końca. Już dziś osiągnięcie celu przyświecającego rzekomym ułatwieniom w prowadzeniu rozprawy, polegającym na odczytywaniu zeznań świadków, których bezpośrednie przesłuchanie nie jest konieczne, czy ujawnieniu materiału dowodowego bez jego odczytywania, sprawnemu sędziemu nie nastręcza problemów. Natomiast prowadzenie rozprawy głównej pod usprawiedliwioną nieobecność oskarżonego i jego obrońcy niewątpliwie co najmniej osłabia realizację prawa do obrony w ujęciu ściśle formalnym.

prawo prokurator prokuratura

Czytaj całość: kliknij 

 
Powstało nowe koło poselskie Przywrócić Prawo. PDF Drukuj Email
niedziela, 11 sierpnia 2019 13:52

Założycielami nowego koła poselskiego Przywrócić Prawo są posłowie:

-Janusz Sanocki

-Jerzy Jachnik

-Piotr Liroy Marzec 

W Sejmie powstało nowe koło poselskie Przywrócić Prawo. Założyło je trzech posłów, którzy do Sejmu dostali się z list Kukiz'15 - wśród nich jest Piotr Liroy-Marzec. Koło Przywrócić Prawo chce walczyć w Sejmie o przywrócenie obywatelom możliwości indywidualnego startu w wyborach.

- Oznacza to, że Konstytucja została złamana. Konstytucja przyznaje każdemu z nas prawo do kandydowania. Jest to jeden z podstawowych wymogów demokracji i w związku z tym postanowiliśmy złożyć koło pod nazwą Przywrócić Prawo. Po to, żeby walczyć o przywrócenie biernego prawa wyborczego obywatelom. Żeby obywatel, bez ubiegania się o łaski prezesa partyjnego, mógł po prostu ubiegać się o mandat posła. Jeśli tego nie będzie, nie będzie demokracji - powiedział Sanocki.

Dodał, że w związku z pismem z PKW nowe koło Przywrócić Prawo "kwestionuje ważność najbliższych wyborów". - Skoro ten przepis kodeksu wyborczego łamie Konstytucje, to nie mogą być ważne wybory do Sejmu, które odbywają się z naruszeniem fundamentalnych praw obywatelskich - wyjaśnił.Dlatego powstało Koło poselskie Przywrócić Prawo.

Obraz może zawierać: 3 osoby, w tym Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki, ludzie stoją

Kliknij-czytaj całość

 

 

 
Tak się dzieje gdy policja staje się prywatnym folwarkiem . PDF Drukuj Email
środa, 07 sierpnia 2019 16:55

Poseł Janusz Sanocki nie mógł wejść do delegatury PKW na umówione spotkanie, które znajduje się na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
Co dziwne Dyrektor Generalny UW w Opolu kłamie w biały dzień, że nie zna posła ziemi opolskiej a policja opolska agresywnie naruszała nietykalność posła RP.

cały artykuł kliknij 

Poseł Janusz Sanocki wyłamał bramkę w urzędzie wojewódzkim. Interweniowała policja.

 
Emerytki z rocznika 1953 straciły tysiące złotych. A ustawy nie ma. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 lipca 2019 15:25

Jerzy Jachnik: "Emerytki z rocznika 1953 straciły tysiące złotych. A ustawy nie ma.
Nadal nie rozpoczęto w sejmie prac nad senackim projektem nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), który realizuje wyrok TK. Na dodatkowym posiedzeniu 31 lipca o kobietach z rocznika 1953 nie ma nawet słowa."

Z najnowszych danych ZUS wynika, że większość kobiet z rocznika 1953, którym udało się przeliczyć emeryturę po emeryturze, zyskało finansowo. Rekordzistki będą pobierać dodatkowo od 2 do 2,7 tys. zł miesięcznie. Na drugim biegunie są panie, których świadczenia zwiększyły się o zaledwie kilka groszy, i te, które nadal będą pobierać emeryturę w takiej samej wysokości, bo jej przeliczenie mogłoby ją obniżyć (ponieważ przepisy emerytalne chronią przed obniżką świadczenia, zamiast wartości ujemnej w tabeli obok jest zero).

Skąd takie różnice w "podwyżkach"? Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS, wyjaśnia, że sposób wyliczania emerytur ze starego systemu był i jest dla wielu osób bardziej korzystny. Decydujący jest tutaj zebrany kapitał składkowy. Jeżeli nie jest on znaczący, ale kobieta może wykazać w swoim stażu ubezpieczeniowym 10 lat w ostatnim dwudziestoleciu z wysokim wynagrodzeniem, jest ona premiowana przez stary system emerytalny. Stąd też po przeliczeniu świadczenia nie odniesie korzyści finansowej.

– Są jednak panie z rocznika 1953, które nie dość, że dysponowały wysokim kapitałem na koncie w ZUS, to jeszcze po przejściu na emeryturę dorabiały i odprowadzały składki. I one mogą liczyć na znaczący wzrost emerytury po przeliczeniu – tłumaczy rzecznik.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy wyłącznie kobiet urodzonych w 1953 r., które jako ostatni rocznik miały możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Kiedy jednak osiągnęły powszechny wiek emerytalny umożliwiający przeliczenie tego świadczenia na wyższe (wypłacane do końca życia), okazało się, że zmieniły się przepisy i wypłacone świadczenia odjęto od kapitału emerytalnego. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16, Dz.U. poz. 539) część pań może ubiegać się o przywrócenie starych zasad.

emerytka

Kliknij czytaj całość: 

 
Kompromitacja posłów Kukiz,15 w sprawie głosowania nad nowelizacją kodeksu postępowania karnego PDF Drukuj Email
piątek, 19 lipca 2019 17:46

Kompromitacja posłów Kukiz,15 w sprawie głosowania nad nowelizacją kodeksu postępowania karnego. 8 posłów Kukiz, zagłosowało za procesem karnym prowadzonym : 1. pod nieobecność oskarżonego niewłaściwie zawiadomionego

2. za prekluzją dowodową i za powrotem kontroli prokuratorskiej a nie sądowej umorzeń spraw. 
3. Sędziowie po napisaniu uzasadnienia wyroku i otrzymaniu apelacji będą mogli uzupełniać uzasadnienia wyroków - a to są już jaja .
Będziemy mieli produkcję wyroków karnych a nie dążenie sądu do ustalenia prawdy materialnej. Nie lepiej głosowali posłowie niezależni w tym adwokaci. Po takim głosowaniu nie mam dalej co robić w klubie, który zagłosował wbrew mojej rekomendacji a to był najpoważniejszy projek kpk.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=84&NrGlosowania=30

Głosowania indywidualne-http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/84_30/$file/glos_84_30.pdf

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 


 
Czy kodeks postępowania karnego to jest proces produkcji wyroków,czy proces który dąży do wyjaśnienia prawdy? PDF Drukuj Email
piątek, 19 lipca 2019 18:41

 Jerzy Jachnik: Czy kodeks postępowania karnego to jest proces produkcji wyroków,czy proces który dąży do wyjaśnienia prawdy ,czy proces,który ma znaleźć ofiarę i ją jak najszybciej skazać??Polecam kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa nr 4, gdzie ja wraz z posłem Janusz Sanocki napisaliśmy artykuł pt. Reforma wymiaru sprawiedliwości okiem organizacji pozarządowych.Były tam cenne uwagi z których naprawdę mogliście skorzystać!!

Jerzy Jachnik - wystąpienie z 17 lipca 2019 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 84 Sprawozdanie Komisji: - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, - o senackich projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

 

 
Fundacja nie zapłaci podatku od spadków i darowizn PDF Drukuj Email
wtorek, 16 lipca 2019 18:31

Wystarczającą przesłanką do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest sam fakt, że fundacja nie jest osobą fizyczną – wynika ze stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.Sprawa dotyczyła fundacji, która otrzymała pieniądze tytułem dziedziczenia testamentowego od spadkodawczyni, która była obywatelką Szwajcarii. Kwestią sporną okazały się skutki podatkowe nabycia spadku przez fundację w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca powołał się na przepisy ustawy o fundacjach. Zgodnie z art. 16 aktu, nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca uznał więc, że można w formie testamentu, zapisu lub darowizny przekazać odpowiednio całość lub część swojego majątku fundacji, a ta nie zapłaci od takiego wzbogacenia podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko fundacji. Przyznał też, że przepis, na który powołuje się wnioskodawca odnosi się wyłącznie do fundacji. Jednakże na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, dla braku opodatkowania tym podatkiem nabycia środków pieniężnych tytułem dziedziczenia, wystarczającą przesłanką jest to, że nabywający nie jest osobą fizyczną.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Jak czytamy w interpretacji, ustawodawca w akcie wprowadził tylko jedno ograniczenie, co do zakresu podmiotowego ustawy, a mianowicie objął podatkiem tylko te przypadki, w których nabycie następuje przez osobę fizyczną.

Oznacza to, że spadek będzie opodatkowany wyłącznie w przypadku, gdy spadkobiercą będzie osoba fizyczna. Fundacje zatem nie podlegają tym przepisom.

Stanowisko KIS jest zatem zgodne z przekonaniem wnioskodawcy o braku konieczności opłacenia podatku od spadku, o czym stanowią nie tylko zapisy w ustawie o fundacjach, lecz ograniczenie zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko KIS jest zgodne z przekonaniem wnioskodawcy o braku konieczności opłacenia podatku od spadku, o czym stanowią nie tylko zapisy w ustawie o fundacjach, lecz ograniczenie zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn.Kliknij:czytaj całość

 

 
Zmierzch targowiska?? PDF Drukuj Email
wtorek, 16 lipca 2019 18:24

Jerzy Jachnik:" Jeszcze w grudniu 2018 r. Kronika Beskidzka broniła bielskiego targowiska . Zmienił się właściciel Kroniki Beskidzkiej. No i mamy nowe. Nagle targowisko niepotrzebne. A wiecie czemu? Odpowiedź jest prosta - deweloperzy górą !!!!! Artykuł jest wyraźnie przez nich sponsorowany i co gorsze wprowadzający bielszczan w błąd o czym napisali do Kroniki jego użytkownicy. Pytam jak długo deweloperzy będą rządzić Bielskiem. Kolejne przykłady: na miejscu starego browaru przy ulicy Cieszyńskiej miał być odbudowany zabytkowy browar, potem był pomysł rozbudowy kąpieliska ale wiadomo, że na końcu będą deweloperzy i luksusowe mieszkania."

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 
Obława, na Kwiaciarki obława! PDF Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2019 10:08

 Poseł Jerzy Jachnik:

"Mieliśmy nadzieję na przyjazne miasto a mamy obławy na kwiaciarki.

Wiele razy pisałem, że Straż Miejska w Bielsku-Białej winna zostać zlikwidowana. I nie myliłem się. 
Ostatnio ta potrzebna rzekomo straż zaatakowała kwiaciarki sprzedające kwiaty koło targowiska w Bielsku-Białej.
Panie Prezydencie Bielska - Białej i Panie Przewodniczący Rady Miasta pytam Panów czy Straż Miejska w Bielsku-Białej to nadal prywatna policja ? Nie tak dawno stworzono ustawę aby ludzie mający małe dochody mogli prowadzić drobną działalność bez żadnych zezwoleń. A Panowie i Panie z Rady Miasta co robią ? Wysyłają straż i straszą mandatami. 
Zresztą to nie jedyne działania o których za kilka dni. No i zaczyna się."

Obraz może zawierać: kwiat i roślina

Małgorzata Koniorczyk

"Obława, na Kwiaciarki obława!
Tak to wyglądało dziś na targowisku przy Lompy w Bielsku-Białej. Sobotni poranek, dzień targowy, powoli kończę zakupy. I podjeżdżają dwa duże samochody Straży Miejskiej, wysiadają postawni mundurowi i informują, że Panie Kwiaciarki mają godzinę, żeby zabrać swoje stoiska, bo na chodniku przed targowiskiem nie wolno handlować. Nie wolno i już. Będzie mandat. Jedyne 500 zeta. Bo widocznie drobny handel starszych Pań, które dorobią sobie tych kilka złotych - to proceder o wysokiej szkodliwości społecznej...
Serio musimy żyć w świecie, gdzie wszystko jest takie sformalizowane? Serio Kwiaciarki na chodniku w obrębie targu komukolwiek przeszkadzają i zagrażają? Serio to takie wykroczenie, że coś tam w ogródkach im urośnie, a one przyjdą do ludzi, porozmawiają, sprzedadzą, trochę podreperują budżet domowy?
Dla mnie to była największa radość, te kwiaty, te Panie. Ten drobny handel bez kasy fiskalnej.
Zawsze kupowałam bukiety, zawsze tym Paniom dawałam zarobić. A one dawały mi tyle radości i słońca w tych kwiatach, i w tych kilku słowach rozmowy. Bo na targu się rozmawia, targ ma jeszcze coś takiego, jak wymiar społeczny. O czym rozżalona informuję Urząd Miejski w Bielsku-Białej..., Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska-Białej..."

 
Uporządkowanie ulg i wprowadzenie dobrowolności - przedsiębiorcy chcą zmian w składkach na ZUS PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 lipca 2019 14:11

Z najnowszych danych ZUS wynika, że z ulgi na start korzysta 88,3 tys. osób. Pod koniec maja br. z tzw. małego ZUS umożliwiającego ustalenie wysokości daniny w zależności od przychodu korzystało 121,5 tys. przedsiębiorców. Pod koniec stycznia tego roku, kiedy startowała ta ulga, akces do niej zgłosiło 117,4 tys. osób, czyli przez niemal pół roku do grona korzystających z tego rozwiązania dołączyło zaledwie 4,1 tys. osób. Największym wzięciem cieszy się najstarsza ulga na ZUS – aż 264,3 tys. osób po raz pierwszy decydujących się na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej skorzystało z możliwości opłacania składek od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

– Nie ma się co dziwić, że ludzie wybierają stare rozwiązanie, bo jest najprostsze. Wystarczy udowodnić, że nie prowadziło się działalności gospodarczej przez 60 miesięcy oraz nie wykonuje się pracy na rzecz byłego pracodawcy, żeby bez żadnych dodatkowych warunków płacić niższy ZUS – tłumaczy Bogusława Nowak-Turowiecka, niezależny ekspert ubezpieczeniowy.

Mały ZUS z pułapką

– Nie dziwi mnie ograniczone zainteresowanie małym ZUS. I z przykrością muszę stwierdzić, że przestrzegaliśmy przed tym już w czasie konsultacji społecznych projektu, który wprowadzał to rozwiązanie. Okazało się, że mieliśmy rację – wyjaśnia prof. Jan Klimek ze Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczący zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego oraz wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Rzemieślnicy wciąż krytykują wykluczenie z ulgowego ZUS osób opłacających zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej. I nie zgadzają się z tezą lansowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, że przedsiębiorcy korzystający z tego sposobu rozliczania podatków nie prowadzą ewidencji przychodów, która jest wymagana do określenia podstawy wymiaru składki. W ich przekonaniu niski ZUS uzależniony od przychodu powinien być dedykowany właśnie małym zakładom rzemieślniczym (fryzjerskim, fotograficznym, pralniczym, szewskim, krawieckim).

– Jeśli jeszcze od przyszłego roku ZUS będzie wynosić prawie 1,5 tys. zł, wiele firm – nie mając możliwości skorzystania z jakiejkolwiek ulgi – będzie mieć problemy z opłaceniem składek – podkreśla prof. Jan Klimek.

Ostrzega, że w efekcie doprowadzi to do nieproporcjonalnego obciążenia niektórych przedsiębiorców o niskich przychodach i podniesienia kosztów działalności, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na podwyżki cen usług.

Przeczytaj całość:kliknij 

 
Szykują się zmiany dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT jeszcze w 2019 roku PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 lipca 2019 14:08

Rozpoczyna się pierwszy etap popularyzacji mechanizmu podzielonej płatności. Dobrowolny od lipca 2018 roku split payment, stanie się obowiązkowy dla niektórych branż, a docelowo – dla wszystkich vatowców. W dużym uproszczeniu mechanizm ten polega na takim dokonaniu płatności, przy którym część zapłaty odpowiadająca kwocie netto trafia na konto bankowe firmy, zaś pozostała część stanowiąca podatek VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony dla firm przez banki. Wraz z nowymi nakazami dla firm pojawia się coraz więcej pytań o płynność finansową przedsiębiorców. Już sam ustawodawca w projekcie zmian w VAT zastrzega, że takie mogą być konsekwencje wdrożenia obowiązkowej podzielonej płatności. Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji jedynie kwotę netto, która ma służyć im w wywiązywaniu się z zobowiązań także wobec innych podmiotów niż podatnicy VAT. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach VAT będzie ograniczony.Split payment będzie obligatoryjny dla opłacenia faktur dokumentujących transakcjedokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Mechanizm ten dotknie branże określone przez ustawodawcę jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. Są to sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Sektory te są w Polsce zasadniczo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Co istotne, zastosowanie split payment wyłącza wobec tych podmiotów przepisy o solidarnej odpowiedzialności.

VAT

Czytaj całosć: kliknij 

 

 
Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 czerwca 2019 12:15

Powołani do dziedziczenia członkowie rodziny i przyjaciele muszą pamiętać, że przyjmują nie tylko majątek, lecz także długi zmarłego. Dlatego wielu spadkobierców obawia się przyjąć spadek. Dylematy powstają zwłaszcza wtedy, gdy spadkodawca za życia zaciągnął kredyt na mieszkanie, pożyczkę w banku albo prowadził firmę osiągającą niezbyt dobre wyniki finansowe. Publikacja "Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów" odpowiada na wiele pytań z zakresu spadkobrania, darowizn, podatku od spadków, ale również podpowiada co zrobić z firmą w spadku.

O tym, co stanie się ze zgromadzonym majątkiem po śmierci, decyduje przede wszystkim jego właściciel. Aby mieć wpływ na to, kto i w jakiej części będzie po nim dziedziczył, powinien sporządzić ważny testament, w którym może zawrzeć odpowiednie zapisy i polecenia, a także wydziedziczyć tych bliskich, którzy jego zdaniem nie powinni z ważnych powodów otrzymać żadnego przysporzenia. Testament może zostać sporządzony w różnych formach, ale każda z nich musi spełniać wymogi określone w prawie spadkowym.

Ochrona przed długami

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że od 18 października 2015 r. prawo lepiej chroni przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi zmarłego. Spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy nie złoży odpowiedniego oświadczenia, jest uznawany za przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania zmarłego do wartości otrzymanego po nim majątku. Wcześniej spadkobierca, który nie wypowiedział się na temat sposobu przyjęcia spadku, przyjmował go ze wszystkimi długami zmarłego.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że od 18 października 2015 r. prawo lepiej chroni przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi zmarłego. Spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy nie złoży odpowiedniego oświadczenia, jest uznawany za przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Całość:kliknij

 
Jazda na suwak w końcu z doczeka się przepisów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 czerwca 2019 12:13

Ministerstwo Infrastruktury wprowadzi wreszcie długo oczekiwane zmiany w prawie o ruchu drogowym. Pierwsza dotyczy usankcjonowania tzw. jazdy na suwak, która pozwala upłynnić ruch w sytuacji, gdy wiele aut dojeżdża do zwężenie drogi. Polega ona na tym, że samochody poruszające się pasem, który zanika, jadą nim do samego końca, a następnie są naprzemiennie wpuszczane przez pojazdy z sąsiedniego pasa.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 22 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) kierujący pojazdem powinien zatrzymać się na pasie, który chce opuścić (ma powstrzymać się od ruchu) i czekać na możliwość wjazdu na sąsiedni pas tak długo, aż stwierdzi, że luka powstała w rzędzie zbliżających się pojazdów jest na tyle duża, iż może w nią wjechać bez obawy naruszenia przepisu o ustąpieniu pierwszeństwa. Inaczej naraża się na popełnienie wykroczenia z art. 97 kodeksu wykroczeń. A jeśli próba wjechania na sąsiedni pas stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, czyn ten stanowi wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. Dlatego projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie przepisów precyzyjnie określających postępowanie kierowców w przypadku jazdy na suwak.

korki

Całość:kliknij

 
Jak złożyć sprawozdanie finansowe? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 czerwca 2019 12:06

31 marca 2019 roku

To był ostatni dzwonek na samo sporządzenie sprawozdania finansowego. Najwięcej trudności przysporzył wówczas podpis sprawozdania. Raport w postaci XML musi być opatrzony podpisem elektronicznym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki. Chodzi zatem o każdego członka zarządu i osobę odpowiedzialną za księgowość w firmie. Bez względu na to, gdzie funkcjonuje zarząd firmy i czy w jego skład wchodzą cudzoziemcy - podmioty powinny posiadać podpis elektroniczny. Chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

30 kwietnia 2019 roku

To termin na złożenie sprawozdania dla osób fizycznych. Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Podmioty te mogły to zrobić za pośrednictwem ministerialnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe albo wykorzystując komercyjne programy do księgowości elektronicznej.

30 czerwca 2019 roku

Kolejny etap to zatwierdzenie dokumentu, co nie wymaga firmy elektronicznej. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (zarządu firmy) nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli zatem firma rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – termin na zatwierdzenie sprawozdania mija 30 czerwca 2019 roku. Co istotne, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek - które są do tego zobowiązane - także sprawozdanie z działalności, raportuje się właściwym dla jednostki organom.

10 lipca 2019 roku

To termin ważny m.in. dla fundacji i stowarzyszeń. Podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do KRS, a których roczne raporty badane są przez biegłego rewidenta składają w tym terminie zatwierdzone sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego. Jak podpowiada resort finansów „wypełnienie tego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.”

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Całość:kliknij

 
Jak złożyć sprawozdanie finansowe? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 czerwca 2019 12:06

31 marca 2019 roku

To był ostatni dzwonek na samo sporządzenie sprawozdania finansowego. Najwięcej trudności przysporzył wówczas podpis sprawozdania. Raport w postaci XML musi być opatrzony podpisem elektronicznym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki. Chodzi zatem o każdego członka zarządu i osobę odpowiedzialną za księgowość w firmie. Bez względu na to, gdzie funkcjonuje zarząd firmy i czy w jego skład wchodzą cudzoziemcy - podmioty powinny posiadać podpis elektroniczny. Chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

30 kwietnia 2019 roku

To termin na złożenie sprawozdania dla osób fizycznych. Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Podmioty te mogły to zrobić za pośrednictwem ministerialnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe albo wykorzystując komercyjne programy do księgowości elektronicznej.

30 czerwca 2019 roku

Kolejny etap to zatwierdzenie dokumentu, co nie wymaga firmy elektronicznej. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (zarządu firmy) nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli zatem firma rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – termin na zatwierdzenie sprawozdania mija 30 czerwca 2019 roku. Co istotne, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek - które są do tego zobowiązane - także sprawozdanie z działalności, raportuje się właściwym dla jednostki organom.

10 lipca 2019 roku

To termin ważny m.in. dla fundacji i stowarzyszeń. Podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do KRS, a których roczne raporty badane są przez biegłego rewidenta składają w tym terminie zatwierdzone sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego. Jak podpowiada resort finansów „wypełnienie tego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.”

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Całość:kliknij

 
Indywidualnie nie wystartujesz do Sejmu! Poseł ujawnia patologię ustroju. PDF Drukuj Email
czwartek, 13 czerwca 2019 11:09

A jednak! W Polsce mamy tylko pozory demokracji, co udowodnił jeden z posłów, który postanowił kandydować do Sejmu. Okazało się, że indywidualny start obywatela w wyborach do Sejmu jest… niemożliwy.

Dysponuję jednoznaczną opinią Państwowej Komisji Wyborczej, z której wynika, że  nie przewiduje indywidualnego ubiegania się o mandat posła – mówi  niezrzeszony.

W konsekwencji tej opinii , skierowany został wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności Kodeksu wyborczego z Konstytucją.

 

– Jest to drastyczne odebranie mi biernego prawa wyborczego i uważam, że jest to sprzeczne z Konstytucją – podsumowuje poseł Sanocki.

Po raz kolejny okazuje się, że aktualny ustrój panujący w Polsce jest tylko z pozoru demokratyczny, bo w istocie w całości sprzyja partiom politycznym, czyli grupom, które swoje korzenie, także finansowe, bardzo często mają jeszcze w .

W ten sposób można także tłumaczyć swoisty fenomen polegający na tym, że w Sejmie od dziesięcioleci zasiadają ci sami ludzi, a nowym, spoza politycznych układów bardzo trudno jest zostać parlamentarzystą. Nawet, gdy mówimy o ludziach wartościowych, aktywnych działaczach społecznych, autorytetach, osobach z niewątpliwym dorobkiem w różnych dziedzinach.

Obecny ustrój zmusza takich ludzi do podporządkowania się partiom politycznym i ich liderom, którzy w zamian za lojalność, a często wręcz służalczość, mogą takiego obywatela wpisać na odpowiednie miejsce partyjnej listy wyborczej, co jest niemal jednoznaczne z uzyskaniem mandatu posła. Liderzy partyjni bezwzględnie wykorzystują tę możliwość, od lat budując swoje polityczne „dwory”.

Kliknij: czytaj całość 

 
Sejm: nie będzie informacji bieżącej ws. tzw. afery podsłuchowej PDF Drukuj Email
środa, 12 czerwca 2019 16:46

Sejm nie wysłucha informacji bieżącej w sprawie tzw. afery podsłuchowej, o co wnioskował klub Kukiz'15. W dzisiejszym głosowaniu więcej głosów padło za zgłoszonym przez klub PiS wnioskiem o informację nt. działań ministra środowiska na rzecz polskiej wsi i to ta informacja zostanie przedstawiona.Tomasz Jaskóła (Kukiz'15) zwrócił się do posłów o poparcie wniosku jego klubu, by przedstawiona została informacja bieżąca dotyczącą tzw. afery podsłuchowej. - My myśleliśmy, że ta afera dotyczy tylko PO i polityków PSL między innymi i wielu innych, ale okazuje się, że również PiS boi się tej afery. Dlatego apeluję, żeby głosować za naszym wnioskiem, aby w informacji bieżącej wyjaśnić problem i poprosić prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie stanu faktycznego jakie działania podjął rząd i w jakiej sprawie piszę do prezydenta Marek Falenta - powiedział Jaskóła.

Sejm rozpoczyna trzydniowe obrady

Czytaj całość: kliknij 

 
Zebranie walne Stowarzyszenie -17.06.2019 godz.16.00 PDF Drukuj Email
sobota, 08 czerwca 2019 15:17

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


W dniu 17.06.2019r. w Bielsku-Białej ul. Cechowa 31  godz. 16 - odbędzie się zgodnie ze statutem  Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, na którym oprócz części sprawozdawczej dotyczącej działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia odbędą się wybory nowych władz stowarzyszenia.Zapraszamy serdecznie !

                                                                              Zarząd Stowarzyszenia

Znalezione obrazy dla zapytania walne zgromadzenie

 
Coraz więcej „ubogich emerytów” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 maja 2019 14:29

Jak poinformowała prezes ZUS, po obniżeniu wieku emerytalnego Zakład przyjął ponad 750 tys. wniosków o emeryturę. Zaobserwowano przy tym, że "znacząco wzrosła liczba osób", które nie uzbierały w czasie kariery ani niezbędnego kapitału, ani stażu pracy do otrzymania świadczenia na poziomie emerytury minimalnej.

Prof. Uścińska podkreśla, że w całej populacji emerytów - 5,7 mln osób - takie głodowe świadczenia poniżej minimum wypłaca się 227 tys. osób. Liczba ta dynamicznie rośnie – w ciągu ostatnich ośmiu lat aż dziewięciokrotnie. Natomiast 85 proc. tej zbiorowości stanowią kobiety.

Obecnie najmniejsza wypłacana emerytura to 4 grosze dla mieszkanki województwa zachodniopomorskiego. Ta pani wykazała zatrudnienie o długości miesiąca i 12 dni, jednak odprowadzono za ten okres bardzo niską składkę. Kolejna jest mieszkanka Śląska ze świadczeniem w wysokości 5 groszy, należna za dwa dni składkowe wynikające ze szkolenia, na które skierował ją urząd pracy. No i na koniec mężczyzna z województwa łódzkiego, który pobiera emeryturę w wysokości 6 groszy za jeden pełny miesiąc składkowy. – wskazuje prezes ZUS.

Co szósty Polak, który przeszedł na świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 r. przez brak składek i stażu dostał emeryturę poniżej ustawowego minimum, które wynosi 1100 zł brutto. Najniższa emerytura wyniosła zaś 4 grosze – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Kliknij tutaj: czytaj całość

 
Sąd o sprzedaży nieruchomości: agent w transakcji nie pomógł i prowizji nie dostanie PDF Drukuj Email
środa, 24 kwietnia 2019 19:01
Sprzedający nieruchomość nie musi płacić wynagrodzenia pośrednikowi, jeśli kupujący zgłosi się do niego sam. Nawet jeśli z agencją wiąże go umowa na wyłączność – uznał szczeciński sąd.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego – tak brzmi art. 3531 kodeksu cywilnego. I właśnie ten przepis pozwolił uznać sądowi rejonowemu ze Szczecina (wyrok nie jest prawomocny), że umowa, jaką agencja pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawarła z S.G. będącym właścicielem nieruchomości, była częściowo nieważna.

Kontrakt podpisano w marcu w 2017 r. na zasadzie wyłączności. Obowiązywać miał przez rok. W § 5 umowy ustalono wynagrodzenie prowizyjne agenta na 40 tys. zł. Zastrzeżono przy tym, iż w czasie trwania „umowy z klauzulą wyłączności za kontrahenta wskazanego przez pośrednika uznane zostaną wszystkie bez wyjątku osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z którym zamawiający [sprzedający nieruchomość – red.] zawarł umowę przedwstępną, warunkową, zobowiązującą, stanowczą, rozporządzającą, transakcyjną".

 
Czytaj całość:
 
 
Prezydent powołał pełnomocników. Mają współpracować z Radami Osiedli PDF Drukuj Email
środa, 24 kwietnia 2019 18:58

Decyzją prezydenta Jarosława Klimaszewskiego powołani zostali pełnomocnicy do spraw współpracy z Radami Osiedli. Pełnomocnicy wyznaczeni dla wszystkich trzydziestu osiedli miasta są pracownikami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Jak czytamy w zarządzeniu prezydenta Bielska-Białej, do obowiązków pełnomocników należy utrzymywanie stałych kontaktów z wyznaczoną Radą Osiedla, informowanie o przedsięwzięciach podejmowanych przez miasto oraz podstawowych problemach miasta, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw prowadzonych przez Urząd Miejski oraz sporządzanie na polecenie prezydenta pisemnych informacji dotyczących współpracy z radami.

Prezydent powołał pełnomocników. Mają współpracować z Radami Osiedli

Kliknij:czytaj całość

 
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych PDF Drukuj Email
niedziela, 21 kwietnia 2019 08:21

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja składa 
                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia

 

Znalezione obrazy dla zapytania kartki świąteczne na wielkanoc
 
 
RZECZoPRAWIE - Jan Prasałek: będzie dużo drożej w sądach w sprawach cywilnych PDF Drukuj Email
wtorek, 16 kwietnia 2019 11:08

Było i tak drogo (drugie miejsce po Niemczech) a będzie jeszcze drożej.

Gościem Agaty Łukaszewicz w poniedziałkowym wydaniu #RZECZoPRAWIE był adwokat Jan Prasałek. Mówił o obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, nad którą pracuje już Sejm.

- Projekt jest bardzo obszerny, samo uzasadnienie liczy ponad 500 stron, a i nowelizacja jest bardzo duża i dotyczy wielu aspektów. Idea jest taka, by postępowania cywilne były szybsze i sprawniejsze, by wyeliminować możliwości ich paraliżowania. Przyznanie sądowi dużo większej swobody i pewnych narzędzi do organizowania tego postępowania jest jak najbardziej słuszne.  Są też planowane rozwiązania, co do których mamy obawy i wątpliwości  - powiedział Jan Prasałek.

Jakie rozwiązania planuje ustawodawca?

- Do tej pory sąd miał być sfinksem, który wysłuchuje strony, przyjmuje lub odrzuca zgłaszane wnioski dowodowe, ale nie mógł sugerować stronom, w którą stronę będzie szło postępowanie. Dlatego strony, trochę w ciemno, zgłaszają świadków, biegłych, bo nie wiedzą, czy ten materiał dowodowy, który został przedstawiony przez ich pełnomocnika, już przekonał sąd, czy też może nie przekonał. Mówiąc obrazowo: czy powinienem powołać 1, 5 czy może - z ostrożności procesowej -  10 świadków. 

Czytaj całość:kliknij

 
Trybunał Sprawiedliwości: komornicy powinni potrącać VAT z wynagrodzenia PDF Drukuj Email
środa, 10 kwietnia 2019 17:15
Komornicy nie mogli doliczać podatku do opłat za czynności egzekucyjne. Musieli pomniejszać wynagrodzenie o kwotę VAT.

Taka jest konkluzja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 kwietnia br. w sprawie polskich komorników (sygn. C-214/18).

 Przypomnijmy, że musieli oni płacić VAT po interpretacji ogólnej ministra finansów z 2015 r. Fiskus uznał wtedy, że czynności egzekucyjne są opodatkowane. I nakazał potrącać podatek z pobieranych należności.

Unijne przepisy nie wykluczają takiego sposobu rozliczenia – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.

Czy komornicy nadal muszą płacić VAT? Wygląda na to, że nie. 1 stycznia br. weszły bowiem w życie nowe przepisy, a fiskus zaczął potwierdzać w interpretacjach indywidualnych, że nie są już podatnikami. Ciągle jednak jeszcze nie ma obiecanej przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej.

Bardzo ważne orzeczenie ETS w Strasburgu. Komornicy od 2015 r. bezprawnie doliczyli 23% VAT. Przez 2 lata jako poseł walczyłem w sejmie , że jest to bezprawne. W obecnej ustawie co prawda nie ma VAT ale został ukryty w kosztach egzekucji. Wniosek: dłużnicy byli i nada są okradani przez fiskusa.

kliknij:czytaj więcej. 

 

 
Poseł Jerzy Jachnik w programie Woronicza 17 - 7.04.2019 PDF Drukuj Email
niedziela, 07 kwietnia 2019 13:00

Rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na poniedziałek strajkiem nauczycieli. Rząd położył na stole propozycję dojścia do wynagrodzenia blisko 8 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego w 2023 r. Odrzuca to Związek Nauczycielstwa Polskiego, do przyjęcia skłania się oświatowa „Solidarność”. Strajk może zakłócić przebieg egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasistów. Odbyły się kolejne konwencje w kampanii przed wyborami europejskimi. Koalicja Europejska opowiedziała się za decentralizacją i oddaniu prawa dysponowania funduszami europejskimi samorządom. PiS podkreślił swoją odpowiedzialność za wieś i zapowiedział podniesienie dopłat dla rolników. W programie również o kolejnym postępowaniu naruszenia prawa unijnego wszczętego przez Komisje Europejską wobec reformy sądownictwa, Fransowi Timmermansowi nie podoba się system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Na koniec o zapowiedzi PO likwidacji mediów publicznych jeśli wygra w wyborach parlamentarnych. 

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, tekst

Gośćmi programu są Patryk Jaki (PiS), Marek Balt (SLD), Adam Jarubas (PSL), Jerzy Jachnik (Kukiz’15), Mirosław Suchoń (Nowoczesna) i Paweł Sałek (Kancelaria Prezydenta)

Kliknij-oglądaj 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 153


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure