poniedziałek, 15 lipca 2019
Jerzy Jachnik o ustawach dotyczących KRS, SN i destrukcji poseł Kamili Gasiuk - Pichowicz PDF Drukuj Email
niedziela, 20 maja 2018 17:54

 

 

 
Kongres osób pokrzywdzonych - Warszawa 12 maj 2018r. PDF Drukuj Email
piątek, 18 maja 2018 13:51

 
Kongres Poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości W Warszawie - 12.05.2018 r. PDF Drukuj Email
niedziela, 13 maja 2018 22:52

Na zaproszenie posłów z Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji – zebrały się osoby poszkodowane przez polski wymiar sprawiedliwości. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób z całego kraju. Organizatorami byli posłowie Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki od lat zajmujący się problemami sądownictwa i prokuratury. Ze strony posłów obecni byli także marszałek senior Kornel Morawiecki, oraz poseł Tomasz Jaskóła. 

Zebrani postanowili:

zorganizować zbiórkę podpisów pod wnioskiem o ogólnonarodowe referendum w sprawie radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Postulują wybieranie kandydatów na sędziów przez pochodzące z powszechnych wyborów Wojewódzkie Rady Sądownictwa, wybór w wyborach powszechnych prokuratorów okręgowych oraz przywrócenie biernego prawa obywatelskiego przez zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. 
Zebrani przyjęli także stanowisko domagając się oprócz postulatów referendalnych powołania specjalnej komisji, która zbadałaby naruszające prawo wyroki sądów polskich.
Organizatorzy
Jerzy Jachnik
Janusz Sanocki

Stanowisko Kongresu Poszkodowanych 
przez Wymiar Sprawiedliwości
Warszawa 12 maja 2018 r.

Przywrócić obywatelską kontrolę nad władzą sądowniczą i ustawodawczą

I. Domagamy się powołania sejmowej komisji (z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych skupiających poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości) lub zlecenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka szczegółowego zbadania skarg obywateli poszkodowanych przez sądy, prokuraturę i inne instytucje państwa, szczegółowej analizy wyroków sądowych noszących znamiona bezprawności, w tym wyroków ETPC w Strasburgu. Komisja zaproponowałaby organizacyjne i personalne zmiany w wymiarze sprawiedliwości a także miałaby prawo do wniesienia skarg nadzwyczajnych w sprawach, które uzna za zasadne.

II. Domagamy się wprowadzenia realnej kontroli obywatelskiej nad działalnością sędziów i prokuratorów przez:

1) Wprowadzenie wybieralności kandydatów na sędziów przez wybierane przez obywateli Wojewódzkie Rady Sądownictwa;
2) Wprowadzenie realnego trybu odwoławczego i dyscyplinarnego poprzez wprowadzenie zewnętrznej kontroli nad decyzjami sędziów i prokuratorów. Skargi na sędziów powinny rozpatrywać – w pierwszej instancji - Wojewódzkie Rady Sądownictwa – pochodzące z wyborów i niezależne od środowiska sędziowskiego. 
3) Wprowadzenie powszechnych wyborów prokuratorów okręgowych.
III. Domagamy się przywrócenia obywatelom biernego prawa wyborczego poprzez zmianę obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, tak żeby Sejm był zdolny do rozwiązywania problemów obywateli.

Uczestnicy III Kongresu Poszkodowanych 
przez Wymiar Sprawiedliwości

 
Będziemy jeździć na posiedzenia Sejmu za darmo jeśli zmienicie ordynację wyborczą! PDF Drukuj Email
niedziela, 13 maja 2018 23:00

 
Maraton w reformowaniu sądownictwa trwa: Zakres skargi nadzwyczajnej będzie ograniczony, asesorów mianuje minister PDF Drukuj Email
wtorek, 08 maja 2018 08:08

Opublikowany w piątek projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz prawie o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.) to kolejna próba złagodzenia reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanych przez PiS. Dwa dni wcześniej prezydent podpisał trzy inne nowelizacje, które, zdaniem ich autorów, mają uczynić sądownictwo nieco mniej zależnym od władzy wykonawczej.

Najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie na skutek decyzji głowy państwa, to m.in. przechodzenie przez sędziów w stan spoczynku w wieku 65 lat bez względu na płeć, wprowadzenie zasady, że zgodę na dalsze orzekanie przez sędziego, który z mocy ustawypowinien już odejść w stan spoczynku, będzie wyrażać Krajowa Rada Sądownictwa, czy też uzależnienie odwołania prezesa i wiceprezesa sądu od decyzji kolegium sądu oraz KRS. Jedna z podpisanych przez prezydenta nowelizacji będzie ponadto skutkowała opublikowaniem wydanych w 2016 r. wyroków Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16).

prawo

Kliknij czytaj całość:

 
O Konstytucji 3 Maja z Markiem Jakubiakiem. Warto oglądnąć. PDF Drukuj Email
piątek, 04 maja 2018 21:10
 
 
 
Państwo powinno naprawić skutki przymykania oka na złe przepisy PDF Drukuj Email
piątek, 04 maja 2018 20:35

- Problemem jest niestabilne lub niejasne prawo. Nawet jeśli podatki lub składki są wyższe, ale obowiązują wszystkich w równym stopniu, to firmy mogą działać w warunkach zdrowej konkurencji - mówi Marek Kowalski w rozmowie z DGP.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zawarła porozumienie z NSZZ „Solidarność” w sprawie umów-zleceń, w którym postuluje m.in. ich oskładkowanie na takich samych zasadach, jak umowa o pracę. To dość rzadkie zjawisko, aby pracownicy i przedsiębiorcy mieli wspólne stanowisko – i to jeszcze dotyczące zwiększania obciążeń.

Nasze interesy są w tym przypadku zbieżne. Na panującej przez ostatnie kilka lat sytuacji na rynku pracy, w której pracownicy byli przenoszeni z umowy o pracę na umowę-zlecenie, tracili i pracownicy, i firmy, a zyskiwało tylko państwo.

Na czym to polegało?

Genezą tych problemów były przepisy o zamówieniach publicznych. W 2008 r. zlikwidowano obowiązek zamawiającego waloryzacji długoterminowych kontraktów w razie zmiany przepisów mających na nie wpływ. Chodziło przede wszystkim o zmianę stawki VAT oraz minimalnego wynagrodzenia. Waloryzacja była możliwa tylko wtedy, gdy zastrzeżono taką możliwość w specyfikacji warunków zamówienia i umowie, ale aby zmniejszyć koszty zamówienia, zamawiający takich zapisów w umowach nie stosowali. Przedsiębiorcy nie mogli więc zwiększyć swojego wynagrodzenia, mimo że koszty wykonania umowy rosły, bo rosły też koszty pracy – minimalne wynagrodzenie. Zaczęto więc przenosić pracowników na umowy-zlecenia. Do tego zamawiający zaczęli stosować kryterium cenowe jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy. Skutek łatwo przewidzieć – przedsiębiorcy, chcąc uzyskać kontrakty, obniżali koszty. Tendencja ta zaczęła opanowywać cały rynek. W pewnym momencie oszczędności z zamiany umów o pracę na zlecenia nie wystarczyły, zaczęto więc dzielić zlecenia tak, aby wykorzystać przepisy o zbiegu tytułów ubezpieczeniowych. To pozwalało opłacać składki od niższych kwot.

"Większym problemem niż wysokie obciążenia jest dla prowadzących firmę niestabilne lub niejasne prawo"

kliknij:czytaj całość

 
Reforma wymiaru sprawiedliwości okiem organizacji pozarządowych analiza na Kongresie w dniu 12.05.2018 r.. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 stycznia 2018 18:42

 

Takiej reformy sądownictwa nie chcieli: PO, Nowoczesna, PSL. A teraz płacz.

 http://www.aferyibezprawie.org/images/stories/Gotowy_Artyku%C5%82.pdf  - kliknij

 

KRS ARTYKUŁ STRONA TYTULOWA

 

 
Święto Konstytucji 3 maja PDF Drukuj Email
czwartek, 03 maja 2018 11:41

Konstytucję 3 maja uchwalona została przez  Sejm Wielki w 1791 r. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Czy można z niej czerpać nawet w XXI wieku? Mówił o tym w Polskim Radiu 24 historyk prof. Janusz Odziemkowski.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku 

Jak podkreślił prof. Janusz Odziemkowski, Konstytucja 3 maja zmobilizowała polskie elity, pokazała że możemy się rządzić, mamy pomysł na państwo i potrafimy je wydobyć z bardzo trudnego położenia. - Przez cały wiek XIX była ona pewnym wektorem, spoiwem, do którego odnosiły się pieśni, poezja patriotyczna i powstania – dodał historyk i przypomniał, że nikt nie odwoływał się wówczas do pięknych uchwał czy konstytucji sejmowych wieku XVII czy XVI.

Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczpospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

- Było takie poczucie, że dzieje się coś wielkiego i przełomowego. Gdyby tylko polskie elity potrafiły to wykorzystać, gdyby na czele państwa stanęli ludzie zdecydowani, obdarzeni cechami przywódczym, być może nasza historia zakończyłaby się lepiej - przyznał prof. Janusz Odziemkowski.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem w całej Europie. Zdaniem wielu historyków, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.

Słuchaj audycji:kliknij

 
Jest lista SSN, którzy nadal chcą orzekać w SN. Co Państwo na to ? PDF Drukuj Email
wtorek, 01 maja 2018 22:19

Sąd Najwyższy w WarszawieOświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku złożyli sędziowie: Rafał Malarski (67 lat; Izba Karna), Zbigniew Myszka, (65 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Bogumiła Ustjanicz, (67 lat; Izba Cywilna), Anna Kozłowska (66 lat; Izba Cywilna), Anna Owczarek (66 lat, Izba Cywilna), Maria Szulc (65 lat; Izba Cywilna), Wojciech Katner (68 lat; Izba Cywilna).

Gotowość do pozostania na stanowisku sędziego SN wyrazili też: Beata Gudowska (68 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Józef Iwulski (66 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Jerzy Kuźniar (67 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Stanisław Zabłocki (67 lat; Izba Karna) i Jacek Gudowski (68 lat; Izba Cywilna).

Gazeta prawna

 
10 najważniejszych informacji o RODO. Sprawdź zmiany w obszarze danych osobowych w 2018 PDF Drukuj Email
piątek, 27 kwietnia 2018 19:30

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe. Sprawdź, czy i w jakim stopniu dotyczy też ciebie..\
Patrząc jedynie na kategorie przedsiębiorców, można stwierdzić, że RODO ma zastosowanie dla każdego. Jednak Rozporządzenie wyróżnia grupy podmiotów, których zakres RODO nie dotyczy. Są to między innymi osoby fizyczne, które w działalności czysto osobistej lub domowej, bez związku z działalnością zawodową lub handlową przetwarzają dane osobowe (na przykład przechowywanie danych adresowych, czy korespondencji prowadzonej z grupą znajomych). Rozporządzenie nie ma również zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii (np. kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym), a także do działalności związanej z przetwarzaniem danych przez instytucje unijne czy też dyplomatyczne. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się również do działalności właściwych organów w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

dane osobowe-personalne

Czytaj całość:

 
Żeby się sędziom chciało chcieć - co prof. Rzepliński mówił o sądownictwie w 2004 r. Całkowicie się z nim zgadzamy. Czemu zmienił zdanie ? PDF Drukuj Email
niedziela, 23 lipca 2017 20:00
Prosimy wszystkich o rozpowszechnianiu tego artykułu.
Trzeba demaskować krętactwa naszych profesorów prawników.
 
 
 
 
 5
 
 
 
Nowy kodeks wyborczy: Problemów ciąg dalszy PDF Drukuj Email
środa, 25 kwietnia 2018 14:48

Urzędników trzeba powołać z początkiem maja. W sumie potrzeba ich ponad 4,5 tys., ale wygląda na to, że wynik ten jest nieosiągalny. Według naszych ustaleń wczoraj rano było tylko 3040 chętnych. A przez ostatni tydzień ich grono powiększyło się o zaledwie 123 osoby. Nie pomagają nawet prośby Krajowego Biura Wyborczego, by szefowie gmin szybko wskazali kandydatów (uzyskawszy wcześniej ich zgodę). Ani pomoc MSWiA, które do większej aktywności na tym polu miało zachęcać wojewodów.

Powód wakatów jest wciąż ten sam – przepisy mówią, że urzędnik wyborczy musi pracować w innej gminie niż ta, w której pracuje czy zamieszkuje. Nikt nie zwróci mu kosztów dojazdów, a dla samorządów nie jest jasne, czy powinien wziąć urlop w dotychczasowym miejscu pracy, zostać oddelegowanym czy zwyczajnie się zwolnić. W dodatku pensja takiemu urzędnikowi przysługuje nie przez cały rok, lecz od momentu zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych.

Przedwyborcze problemy się piętrzą, a to oznacza, że nowy kodeks wyborczy nieuchronnie czeka szybka nowelizacja. Jest już praktycznie przesądzone, że PiS wycofa się z pomysłu monitorowania sytuacji w lokalach wyborczych za pomocą kamer transmitujących obraz i dźwięk w internecie (z uwagi na niezgodność z RODO i ochronę danych osobowych). Wnioskuje zresztą o to już sama PKW. I dokłada kolejne postulaty. W piśmie do szefa sejmowej komisji samorządowej Andrzeja Maciejewskiego wskazuje m.in., by ustawodawca odstąpił od wymogu powoływania urzędników wyborczych wyłącznie ze sfery administracji rządowej i samorządowej. I dopuścił osoby wywodzące się m.in. z samorządów zawodowych (aplikanci adwokaccy, radcowscy, asystenci sadowi itd.).

4556 urzędników wyborczych musi zredukować KBW. Do wczoraj zgłosiło się 3040 kandydatów

Cały artykuł :kliknij 

 
Duże zainteresowanie skargą nadzwyczajną. Od kwietnia złożono prawie 400 wniosków PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 17:13

Najwięcej próśb, bo aż 262, o skierowanie skargi nadzwyczajnej otrzymał dotąd prokurator generalny. Jak informuje Arkadiusz Jaraszek z działu prasowego Prokuratury Krajowej, wnioski wpływały, jeszcze zanim nowe przepisy weszły w życie: do 3 kwietnia było ich 75. Z kolei w okresie od 3 do 18 kwietnia wpłynęło kolejnych 187 pism. PG jak dotąd nie zdecydował o skierowaniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

Drugim najbardziej obleganym organem jest rzecznik praw obywatelskich. Do niego wpłynęło 135 próśb. Teraz trwa ich analiza. Dopiero po jej zakończeniu dr Adam Bodnar podejmie decyzję, czy w którymś z przypadków zdecyduje się skierować sprawę do SN.

Podmiotem uprawnionym do wnoszenia skarg nadzwyczajnych jest także prezes Prokuratorii Generalnej RP

Całość;kliknij 

 
Setki tysięcy firm z nowymi obowiązkami. W imię walki z praniem pieniędzy i terroryzmem PDF Drukuj Email
piątek, 20 kwietnia 2018 14:33

Eksperci nie mają wątpliwości: przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu trzeba z pełną stanowczością. Ale wielu z nich zastanawia się, czy w aż tak dużym stopniu musi to się odbywać kosztem firm. I czy na tych, którzy w krótkim czasie nie przygotują się na nowe przepisy, powinny być nakładane drakońskie karyUstawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1049) była wielokrotnie nowelizowana. A i tak – zdaniem rządzących – nie spełniała właściwie swojej funkcji. Dlatego przy okazji konieczności implementacji unijnych przepisów – zdecydowano się opracować zupełnie nowy akt prawny. Owocem prac jest ustawa z 1 marca br. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), która wejdzie w życie już 13 lipca.

Jakich i ilu podmiotów będą dotyczyć nowe przepisy?

Całość:kliknij 

 
Nawet 5 miesięcy oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Przez dekomunizację PDF Drukuj Email
czwartek, 19 kwietnia 2018 17:24

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.) weszła w życie we wrześniu 2016 r. Zgodnie z jej przepisami nazwy ulic czy placów nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. W związku z tym samorządy albo same pozmieniały wątpliwe nazwy, albo zaczęły być do tego zmuszane postanowieniami nadzorczymi wojewodów. W dodatku 7 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2495), która decyzjom wojewodów nadała praktycznie natychmiastową wykonalność.

Obowiązek wpisu do księgi wieczystej ciąży na właścicielu w przypadku m.in.

całość:kliknij 

 
Rzecznik broni (byłych) spółdzielców. Jest apel o nowelizację PDF Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2018 15:53

Przypomnijmy: w niedawnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) ustawodawca stwierdził, że członkostwo w spółdzielni tracą wszyscy, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności czy roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. To teoretycznie dobra zmiana. Rzecz w tym, że około pół miliona Polaków nadal ma jedynie roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdyż zamieszkują lokale znajdujące się na gruntach nienależących do spółdzielni. W świetle prawa więc ustawodawca przesądził, że kilkaset tysięcy osób traci członkostwo w spółdzielni. Bez wątpienia nie taka była intencja. Po prostu o wpisaniu jednej z kategorii uprawnionych parlamentarzyści zapomnieli.Po tekście DGP („Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową”, DGP nr 56/2018) Adam Bodnar wystąpił do ministra infrastruktury z kolejną prośbą o uregulowanie sytuacji prawnej osób zajmujących lokale spółdzielcze na gruntach nienależących do spółdzielni. Apeluje też o szybką nowelizację, by naprawić błąd, który odkryliśmy.

Około pół miliona Polaków nadal ma jedynie roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdyż zamieszkują lokale znajdujące się na gruntach nienależących do spółdzielni

Całość;kliknij tutaj 

 

 
Piebiak: Czas na ucywilizowanie rynku windykacyjnego PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 15:07

- Ustawa przyjęta przez Sejm jest stricte cywilistyczna, a więc jej przygotowanie było wyłączną domeną Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem rynek obrotu wierzytelnościami obejmuje nie tylko banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, ale także różnego rodzaju fundusze sekurytyzacyjne czy przedsiębiorstwa windykacyjne - mówi w rozmowie z DGP Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

 Sejm przyjął nowelizację kodeksu cywilnego, która przewiduje m.in. skrócenie podstawowego okresu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat i badanie tej kwestii z urzędu, a nie na zarzut. Dlaczego zrezygnowano z pierwotnego pomysłu, by sąd badał przedawnienie we wszystkich sprawach, a ograniczono to tylko do spraw przeciwko konsumentom?
Podobny obraz
 
 
Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 15:50

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy zakończonej ostateczną decyzją. Muszą ku temu zaistnieć określone ustawowo przesłanki. Inaczej mówiąc, można żądać wznowienia postępowania, o ile decyzja została wydana w postępowaniu obarczonym wadami prawnymi. Wznowienie postępowania jest dopuszczalne wyłącznie w takiej sprawie, w której została wydana ostateczna decyzja kończąca postępowanie w sprawie. Nie oznacza to konieczności wyczerpania toku instancyjnego.

Organ musi umożliwić stronie udział w postępowaniu
W kodeksie postępowania administracyjnego wyczerpująco wyliczono podstawy wznowienia postępowania. Jedną z nich jest wydanie decyzji w postępowaniu, w którym strona bez własnej winy nie brała udziału. Wznowienie postępowania z tej przyczyny stanowi urzeczywistnienie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Zasada ta obliguje organ prowadzący postępowanie do stworzenia stronie prawnych możliwości podejmowania czynności procesowych w obronie swoich interesów. Organ powinien zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania na wniosek innej strony oraz wezwać do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego (por. wyrok NSA w Lublinie z 19.06.1998 r., I SA/Lu 652/97).

Uprawnienie do udziału w postępowaniu, weryfikowane następnie w ramach wznowienia postępowania, dotyczy zarówno udziału w całym postępowaniu, jak i udziału na określonym jego etapie (por. wyrok NSA z 24.01.1992 r., I SA 1284/91). Chodzi o czynności, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i udział w których przewidują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organ powinien zawiadomić strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin. Wadliwy będzie brak należytego powiadomienia o posiedzeniu organu administracji lub terminie rozprawy administracyjnej.
prawnik, wymiar sprawiedliwości
 
Aplikanci nie żywią się powietrzem. NRA przypomina, że za pracę należy się wynagrodzenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 15:34

Naczelna Rada Adwokacka w najnowszej uchwale przypomina adwokatom, że za podejmowane przez aplikantów adwokackich czynności na rzecz adwokatów przysługuje wynagrodzenie. NRA apeluje też do dziekanów okręgowych rad, by przy wyznaczaniu patronów wprowadzone zostały systemowe rozwiązania zapewniające aplikantom pieniądze.O niepłaceniu podopiecznym za wykonywaną pracę mówi się w środowisku od dawna. Problem dotyczy nie tylko adwokatury, lecz także radców prawnych. Niektórzy twierdzą, że to efekt przyjmowania zbyt wielu osób na aplikację. Inni, że jedynym wytłumaczeniem jest skąpstwo mecenasów.

Sprawą pod koniec 2017 r. zainteresowało się nawet Ministerstwo Rodziny

całość:kliknij 

 
Jerzy Jachnik- wystąpienie z dnia 12.04.2018 PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2018 12:53

 

 
Zapraszamy na kolejne bezpłatne porady prawne dla poszkodownych przez banki. PDF Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2018 23:16
Zdjęcie użytkownika Kama Porczak.
 

Zapraszamy na kolejne bezpłatne porady prawne dla poszkodownych przez banki.Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel.790 721 224 790 lub 786 905 533.

 
Samorządy dowolnie interpretują przepisy o RODO. Jak rozwiązać kwestię monitoringu? PDF Drukuj Email
czwartek, 12 kwietnia 2018 12:28

Podmioty publiczne, w tym urzędy, już od 25 maja br. nie będą mogły przetwarzać danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora. Na takim stanowisku stoi generalny inspektor ochrony danych osobowych, choć nie wszyscy eksperci się z tym zgadzają.

DGP przeprowadził sondę wśród samorządów i podległych im szkół, pytając, jak zamierzają się dostosować do nowych przepisów, w tym do obowiązku wyłączenia kamer. Z zebranych danych wynika, że przy wdrażaniu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) panuje ogromny chaos. Co urząd, to inne stanowisko wobec nowych regulacji.

Ustawodawca powinien określić organom publicznym podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, którego dokonują w ramach swoich zadań. Obecnie instytucje, które stosują monitoring wizyjny, powołują się na tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora wynikający z art. 23 ust. 5 ustawy z 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). GIODO stoi na stanowisku, że od 25 maja nie będą mogli powoływać się na ten przepis. W efekcie kamery powinny być wyłączone.

RODO o przetwarzaniu danych w publicznych placówkach

więcej:kliknij

 
Co z obecnych zmian ustawowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości mają obywatele? PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 15:10

 
UOKiK uczy jak odróżnić w sklepie wodę od wody PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 14:01

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę wody mineralne i źródlane oraz napoje nazywane potocznie „wodami smakowymi”.

Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.). Różna od deklarowanej zawartość kationów i anionów, mylące informacje na etykietach, przeterminowane wody w sklepach – to główne zastrzeżenia.

 

woda

- Konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że tak zwane wody smakowe to napoje, w których jest cukier lub substancje słodzące, a także sztuczne aromaty. Wybierając wodę mineralną czy źródlaną, zawsze dokładnie czytajmy etykiety – radzi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodaje, że UOKiK będzie stale monitorował ten rynek.

Zastrzeżenia do co dziesiątej wody

Ostatnia kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. w 45 supermarketach, 25 mniejszych sklepach i 10 hurtowniach z całej Polski. Inspektorzy sprawdzali m.in. jak butelki są oznakowane, czy napoje nie są przeterminowane oraz w jakich warunkach są przechowywane. Część produktów trafiła do laboratorium, gdzie zbadano m.in. ich skład.

Inspektorzy sprawdzili 437 partii produktów i wykryli różnego rodzaju nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.). Z tego:

- w 15 partiach (z 80 zbadanych w laboratorium) zawartość niektórych kationów i anionów była odmienna od deklarowanej na opakowaniu,

- 15 partii w 3 sklepach było przeterminowanych,

- 14 partii było źle oznakowanych.

Przykładowe błędy w oznakowaniu:

1. Podanie na butelce wody mineralnej sprzecznych informacji: z przodu „niskonasycona CO2”, a na odwrocie „wysokonasycona CO2”.

2. Użycie określenia „unikalna kompozycja 7 minerałów”. Taki chwyt marketingowy sugeruje nadzwyczajność danej wody, tymczasem nie jest to nic specjalnego, bo każda naturalna woda mineralna stanowi niepowtarzalną i wyjątkową dla danego źródła kompozycję minerałów.

3. Na wywieszce cenowej napoju gazowanego pojawiła się myląca informacja „woda gaz.” z określeniem „cytrynowa”, podczas gdy naprawdę był to napój, a nie woda.

4. Brak informacji „zawiera cukier i substancje słodzące” obok nazwy napoju.

Po kontroli 3 przedsiębiorców ukarano mandatami, wszczęto 4 postępowania administracyjne, a o 19 przypadkach zawiadomiono organy nadzoru sanitarnego lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zwróć uwagę, co kupujesz:

- Naturalna woda mineralna – woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. W zależności od składu mineralnego może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie i być zalecana przy konkretnej diecie czy dolegliwości. Naturalne wody mineralne w zależności od zawartości soli mineralnych dzielą się na: bardzo niskozmineralizowane (do 50 mg/l), niskozmineralizowane (do 500 mg/l), średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) i wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg/l). Zwróć uwagę, czy na etykiecie jest podana nazwa źródła i miejscowość, gdzie znajduje się ujęcie wody.

- Woda źródlana - woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Jest przeważnie bardzo niskozmineralizowana i dlatego można ja spożywać w dowolnych ilościach.

- Woda stołowa – woda mineralna lub źródlana albo ich mieszanka, wzbogacona lub uzdatniona odpowiednimi związkami czy minerałami.

- „Woda smakowa” to nie woda, tylko napój. Przeważnie powstał na bazie wody z dodatkiem soków i/lub aromatów oraz cukru i/lub substancji słodzących.

- Uważnie czytaj etykiety. Dowiesz się z nich m.in., jaki rodzaj wody lub napoju kupujesz, jakie aniony i kationy zawiera woda mineralna oraz skąd pochodzi, jakie substancje i ile cukru dodano do napoju.

- W razie wątpliwości, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

więcej

 
Co wolno fiskusowi? Legislacyjny chaos w ustawie o KAS PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 09:30

Chodzi o zdublowany art. 2 pkt 16a. W pierwszej wersji obowiązuje od 18 kwietnia 2017 roku i pozwala funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej sięgać po przepisypakietu przewozowego. Druga wersja weszła w życie 27 kwietnia 2017 r. i na tej podstawie funkcjonariusze KAS m.in. odzyskują majątek największych przestępców skarbowych.

– Najprawdopodobniej było to niedopatrzenie sejmowych legislatorów, którzy powinni od razu wyłapać taką sytuację, często zresztą pojawiającą się w toku prac sejmowych – uważa Przemysław Antas, radca prawny w kancelarii Antas Legal.

Czy podatnicy mogą z tego powodu kwestionować decyzje urzędników? Gdyby tak było, to skutki mogłyby być kolosalne, bo okazałoby się, że urzędnicy KAS nie mają prawa np. zarządzać konwojowania towarów do miejsca przeznaczenia na koszt przewoźnika ani karać za brak zgłoszenia do rejestru SENT.

Pod znakiem zapytania byłoby też odzyskiwanie majątku największych przestępców skarbowych. Tu jednak sprawa jest prostsza, bo w tej wersji art. 2 pkt 16a wszedł w życie później. A zasada jest taka, że prawo późniejsze zastępuje wcześniejsze.

Jeden przepis, jeden numer, dwa różne brzmienia

Więcej:kliknij

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 153


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure