niedziela, 22 września 2019
Rzecznik broni (byłych) spółdzielców. Jest apel o nowelizację PDF Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2018 15:53

Przypomnijmy: w niedawnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) ustawodawca stwierdził, że członkostwo w spółdzielni tracą wszyscy, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności czy roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. To teoretycznie dobra zmiana. Rzecz w tym, że około pół miliona Polaków nadal ma jedynie roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdyż zamieszkują lokale znajdujące się na gruntach nienależących do spółdzielni. W świetle prawa więc ustawodawca przesądził, że kilkaset tysięcy osób traci członkostwo w spółdzielni. Bez wątpienia nie taka była intencja. Po prostu o wpisaniu jednej z kategorii uprawnionych parlamentarzyści zapomnieli.Po tekście DGP („Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową”, DGP nr 56/2018) Adam Bodnar wystąpił do ministra infrastruktury z kolejną prośbą o uregulowanie sytuacji prawnej osób zajmujących lokale spółdzielcze na gruntach nienależących do spółdzielni. Apeluje też o szybką nowelizację, by naprawić błąd, który odkryliśmy.

Około pół miliona Polaków nadal ma jedynie roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdyż zamieszkują lokale znajdujące się na gruntach nienależących do spółdzielni

Całość;kliknij tutaj 

 

 
Piebiak: Czas na ucywilizowanie rynku windykacyjnego PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 15:07

- Ustawa przyjęta przez Sejm jest stricte cywilistyczna, a więc jej przygotowanie było wyłączną domeną Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem rynek obrotu wierzytelnościami obejmuje nie tylko banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, ale także różnego rodzaju fundusze sekurytyzacyjne czy przedsiębiorstwa windykacyjne - mówi w rozmowie z DGP Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

 Sejm przyjął nowelizację kodeksu cywilnego, która przewiduje m.in. skrócenie podstawowego okresu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat i badanie tej kwestii z urzędu, a nie na zarzut. Dlaczego zrezygnowano z pierwotnego pomysłu, by sąd badał przedawnienie we wszystkich sprawach, a ograniczono to tylko do spraw przeciwko konsumentom?
Podobny obraz
 
 
Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 15:50

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy zakończonej ostateczną decyzją. Muszą ku temu zaistnieć określone ustawowo przesłanki. Inaczej mówiąc, można żądać wznowienia postępowania, o ile decyzja została wydana w postępowaniu obarczonym wadami prawnymi. Wznowienie postępowania jest dopuszczalne wyłącznie w takiej sprawie, w której została wydana ostateczna decyzja kończąca postępowanie w sprawie. Nie oznacza to konieczności wyczerpania toku instancyjnego.

Organ musi umożliwić stronie udział w postępowaniu
W kodeksie postępowania administracyjnego wyczerpująco wyliczono podstawy wznowienia postępowania. Jedną z nich jest wydanie decyzji w postępowaniu, w którym strona bez własnej winy nie brała udziału. Wznowienie postępowania z tej przyczyny stanowi urzeczywistnienie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Zasada ta obliguje organ prowadzący postępowanie do stworzenia stronie prawnych możliwości podejmowania czynności procesowych w obronie swoich interesów. Organ powinien zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania na wniosek innej strony oraz wezwać do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego (por. wyrok NSA w Lublinie z 19.06.1998 r., I SA/Lu 652/97).

Uprawnienie do udziału w postępowaniu, weryfikowane następnie w ramach wznowienia postępowania, dotyczy zarówno udziału w całym postępowaniu, jak i udziału na określonym jego etapie (por. wyrok NSA z 24.01.1992 r., I SA 1284/91). Chodzi o czynności, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i udział w których przewidują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organ powinien zawiadomić strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin. Wadliwy będzie brak należytego powiadomienia o posiedzeniu organu administracji lub terminie rozprawy administracyjnej.
prawnik, wymiar sprawiedliwości
 
Aplikanci nie żywią się powietrzem. NRA przypomina, że za pracę należy się wynagrodzenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 15:34

Naczelna Rada Adwokacka w najnowszej uchwale przypomina adwokatom, że za podejmowane przez aplikantów adwokackich czynności na rzecz adwokatów przysługuje wynagrodzenie. NRA apeluje też do dziekanów okręgowych rad, by przy wyznaczaniu patronów wprowadzone zostały systemowe rozwiązania zapewniające aplikantom pieniądze.O niepłaceniu podopiecznym za wykonywaną pracę mówi się w środowisku od dawna. Problem dotyczy nie tylko adwokatury, lecz także radców prawnych. Niektórzy twierdzą, że to efekt przyjmowania zbyt wielu osób na aplikację. Inni, że jedynym wytłumaczeniem jest skąpstwo mecenasów.

Sprawą pod koniec 2017 r. zainteresowało się nawet Ministerstwo Rodziny

całość:kliknij 

 
Jerzy Jachnik- wystąpienie z dnia 12.04.2018 PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2018 12:53

 

 
Zapraszamy na kolejne bezpłatne porady prawne dla poszkodownych przez banki. PDF Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2018 23:16
Zdjęcie użytkownika Kama Porczak.
 

Zapraszamy na kolejne bezpłatne porady prawne dla poszkodownych przez banki.Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel.790 721 224 790 lub 786 905 533.

 
Samorządy dowolnie interpretują przepisy o RODO. Jak rozwiązać kwestię monitoringu? PDF Drukuj Email
czwartek, 12 kwietnia 2018 12:28

Podmioty publiczne, w tym urzędy, już od 25 maja br. nie będą mogły przetwarzać danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora. Na takim stanowisku stoi generalny inspektor ochrony danych osobowych, choć nie wszyscy eksperci się z tym zgadzają.

DGP przeprowadził sondę wśród samorządów i podległych im szkół, pytając, jak zamierzają się dostosować do nowych przepisów, w tym do obowiązku wyłączenia kamer. Z zebranych danych wynika, że przy wdrażaniu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) panuje ogromny chaos. Co urząd, to inne stanowisko wobec nowych regulacji.

Ustawodawca powinien określić organom publicznym podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, którego dokonują w ramach swoich zadań. Obecnie instytucje, które stosują monitoring wizyjny, powołują się na tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora wynikający z art. 23 ust. 5 ustawy z 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). GIODO stoi na stanowisku, że od 25 maja nie będą mogli powoływać się na ten przepis. W efekcie kamery powinny być wyłączone.

RODO o przetwarzaniu danych w publicznych placówkach

więcej:kliknij

 
Co z obecnych zmian ustawowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości mają obywatele? PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 15:10

 
UOKiK uczy jak odróżnić w sklepie wodę od wody PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 14:01

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę wody mineralne i źródlane oraz napoje nazywane potocznie „wodami smakowymi”.

Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.). Różna od deklarowanej zawartość kationów i anionów, mylące informacje na etykietach, przeterminowane wody w sklepach – to główne zastrzeżenia.

 

woda

- Konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że tak zwane wody smakowe to napoje, w których jest cukier lub substancje słodzące, a także sztuczne aromaty. Wybierając wodę mineralną czy źródlaną, zawsze dokładnie czytajmy etykiety – radzi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodaje, że UOKiK będzie stale monitorował ten rynek.

Zastrzeżenia do co dziesiątej wody

Ostatnia kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. w 45 supermarketach, 25 mniejszych sklepach i 10 hurtowniach z całej Polski. Inspektorzy sprawdzali m.in. jak butelki są oznakowane, czy napoje nie są przeterminowane oraz w jakich warunkach są przechowywane. Część produktów trafiła do laboratorium, gdzie zbadano m.in. ich skład.

Inspektorzy sprawdzili 437 partii produktów i wykryli różnego rodzaju nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.). Z tego:

- w 15 partiach (z 80 zbadanych w laboratorium) zawartość niektórych kationów i anionów była odmienna od deklarowanej na opakowaniu,

- 15 partii w 3 sklepach było przeterminowanych,

- 14 partii było źle oznakowanych.

Przykładowe błędy w oznakowaniu:

1. Podanie na butelce wody mineralnej sprzecznych informacji: z przodu „niskonasycona CO2”, a na odwrocie „wysokonasycona CO2”.

2. Użycie określenia „unikalna kompozycja 7 minerałów”. Taki chwyt marketingowy sugeruje nadzwyczajność danej wody, tymczasem nie jest to nic specjalnego, bo każda naturalna woda mineralna stanowi niepowtarzalną i wyjątkową dla danego źródła kompozycję minerałów.

3. Na wywieszce cenowej napoju gazowanego pojawiła się myląca informacja „woda gaz.” z określeniem „cytrynowa”, podczas gdy naprawdę był to napój, a nie woda.

4. Brak informacji „zawiera cukier i substancje słodzące” obok nazwy napoju.

Po kontroli 3 przedsiębiorców ukarano mandatami, wszczęto 4 postępowania administracyjne, a o 19 przypadkach zawiadomiono organy nadzoru sanitarnego lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zwróć uwagę, co kupujesz:

- Naturalna woda mineralna – woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. W zależności od składu mineralnego może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie i być zalecana przy konkretnej diecie czy dolegliwości. Naturalne wody mineralne w zależności od zawartości soli mineralnych dzielą się na: bardzo niskozmineralizowane (do 50 mg/l), niskozmineralizowane (do 500 mg/l), średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) i wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg/l). Zwróć uwagę, czy na etykiecie jest podana nazwa źródła i miejscowość, gdzie znajduje się ujęcie wody.

- Woda źródlana - woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Jest przeważnie bardzo niskozmineralizowana i dlatego można ja spożywać w dowolnych ilościach.

- Woda stołowa – woda mineralna lub źródlana albo ich mieszanka, wzbogacona lub uzdatniona odpowiednimi związkami czy minerałami.

- „Woda smakowa” to nie woda, tylko napój. Przeważnie powstał na bazie wody z dodatkiem soków i/lub aromatów oraz cukru i/lub substancji słodzących.

- Uważnie czytaj etykiety. Dowiesz się z nich m.in., jaki rodzaj wody lub napoju kupujesz, jakie aniony i kationy zawiera woda mineralna oraz skąd pochodzi, jakie substancje i ile cukru dodano do napoju.

- W razie wątpliwości, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

więcej

 
Co wolno fiskusowi? Legislacyjny chaos w ustawie o KAS PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 09:30

Chodzi o zdublowany art. 2 pkt 16a. W pierwszej wersji obowiązuje od 18 kwietnia 2017 roku i pozwala funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej sięgać po przepisypakietu przewozowego. Druga wersja weszła w życie 27 kwietnia 2017 r. i na tej podstawie funkcjonariusze KAS m.in. odzyskują majątek największych przestępców skarbowych.

– Najprawdopodobniej było to niedopatrzenie sejmowych legislatorów, którzy powinni od razu wyłapać taką sytuację, często zresztą pojawiającą się w toku prac sejmowych – uważa Przemysław Antas, radca prawny w kancelarii Antas Legal.

Czy podatnicy mogą z tego powodu kwestionować decyzje urzędników? Gdyby tak było, to skutki mogłyby być kolosalne, bo okazałoby się, że urzędnicy KAS nie mają prawa np. zarządzać konwojowania towarów do miejsca przeznaczenia na koszt przewoźnika ani karać za brak zgłoszenia do rejestru SENT.

Pod znakiem zapytania byłoby też odzyskiwanie majątku największych przestępców skarbowych. Tu jednak sprawa jest prostsza, bo w tej wersji art. 2 pkt 16a wszedł w życie później. A zasada jest taka, że prawo późniejsze zastępuje wcześniejsze.

Jeden przepis, jeden numer, dwa różne brzmienia

Więcej:kliknij

 
Co przysługuje pracownicy zwolnionej po powrocie z urlopu macierzyńskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 12:33
dziecko, niemowlę

Po zakończeniu urlop macierzyńskiego pracownica może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.        źródło: ShutterStock

 Kobiecie zatrudnionej na czas określony, której pracodawca wręcza wypowiedzenie po powrocie          z urlopu macierzyńskiego, przysługuje tylko odprawa pracownicza.

Pytanie czytelniczki: Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, który kończy mi się w czerwcu.    Wtedy chciałam iść jeszcze na niewykorzystany urlop macierzyński i wrócić do pracy we wrześniu.        W firmie na moje miejsce została zatrudniona inna osoba. Kierownictwo dało mi do zrozumienia,         że mój powrót nie jest możliwy. Pracowałam niecałe 4 lata. Umowę mam na czas określony -          jeszcze na 8 lat. Czy mogę ubiegać się o odprawę? O co chodzi z odszkodowaniem za brak               dla mnie miejsca pracy?

Więcej: Gazeta Prawna

 
 
 
 
 
 
Musimy podjąć walkę z korupcją. PDF Drukuj Email
sobota, 07 kwietnia 2018 07:09

Zdjęcie użytkownika Kukiz '15.

 
Szanse skargi nadzwyczajnej oceni prokurator regionalny PDF Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2018 19:46
Ostateczna decyzja o skierowaniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego zapadnie w Prokuraturze Krajowej, ale to na szczeble regionalne spadnie główny ciężar obowiązków związanych z badaniem podstaw do jej wniesienia.
\Wynika tak z ujawnionych wczoraj propozycji zmian w regulaminie urzędowania  jednostek prokuratury. Konieczność korekt wynika przede wszystkim z wejścia
w życie 3 kwietnia przepisów o instytucji skargi nadzwyczajnej zawartych w nowej ustawie o SN          (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Jednym z podmiotów uprawnionych do wnoszenia tego nadzwyczajnego          środka jest właśnie prokurator generalny.

prawo

Całość;kliknij

 
Sądy są zalewane pozwami . Powód; skrócony okres przedawnienia. PDF Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2018 20:37

Zmiany w dochodzeniu roszczeń

 

Chodzi o projekt nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, który w      znaczący sposób utrudni dochodzenie roszczeń przedawnionych. Nowe przepisy m.in.                 skracają ogólny termin przedawnienia z 10 do 6 lat oraz wprowadzają zasadę badania tej            okoliczności przez sąd (choć tylko w sprawach przeciwko konsumentom). Dziś firmy windykacyjne korzystają na niewiedzy dłużników, którzy nie mają świadomości, kiedy w ich przypadku roszczenie    się przedawnia. Albo na ich bierności. Jeśli postępowanie toczy się bez udziału strony, bo pozwany         np. nie odbiera korespondencji, to nie może skutecznie podnieść, że roszczenie w stosunku do          niego jest bezzasadne właśnie z powodu przedawnienia. Wszystko dlatego, że dziś sąd nie bada tej kwestii, jeśli strona postępowania nie podniesie takiego zarzutu. Podmiotom zajmującym się          obrotem wierzytelnościami opłaca się więc kierować do sądu pozwy o zapłatę nawet              przedawnionych roszczeń, bo ryzyko, że powództwo    zostanie oddalone, jest niewielkie.

więcej; Gazeta Prawna

 
Bezmyślna akcja radomskiej skarbówki. Czy doczekamy myślących urzędników ? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 kwietnia 2018 17:32

Zdjęcie użytkownika Jarosław Kowalik.

Inwalidka I grupy, lat 90, emerytura starcza ledwo na leki, na święta chciała dorobić          sprzedając przy ul. Struga w Radomiu serwetki, które wieczorami szydełkiem dziergała.

Urząd Skarbowy dopadł, ukarał mandatem i o zakupach na święta mogłaby już zapomnieć…          Czego to władza się nie dopuści, gdy potrzeba jej kasy, czyli walka z przestępczością                          .trwa. 
Ps. Każdy korzystający z bankomatu - widoczny z tyłu, lub robiący zakupy na ul. Struga                    przechodzi obok tej Pani, przy dobrej pogodzie z drutami lub szydełkiem w rękach, to taki                       też sposób na samotność.

 
Zdjęcie użytkownika Jarosław Kowalik.
 
Skarbówka opodatkowała chorobę emeryta. Bulwersującą sprawą zajmie się NSA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 kwietnia 2018 17:20

Kolejna ofiara tzw. ulgi meldunkowej !!!

Blisko 70-letni lublinianin przez jedną decyzję może trafić na ulicę.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia zamienił swoje mieszkanie na 4 piętrze na

parterowe. Skarbówka chce od niego 70 tys. zł podatku. Powód? Nie złożył w urzędzie               oświadczenia.

Mieszkaniec Lublina jest kolejną ofiarą tzw. ulgi meldunkowej. Emeryt w swoim starym mieszkaniu przeżył ponad 34 lata. Niestety przez chorobę nóg nie mógł tam dalej zostać. Dlatego sprzedał              je i od razu - dokładnie w tym samym miesiącu - kupił inne na parterze.

Był święcie przekonany o tym, że od takiej transakcji nie musi płacić podatku. Skarbówka jednak zdecydowała inaczej i tuż przed 5-letnim okresem przedawnienia, naliczyła podatek w wysokości

blisko 50 tys. zł. Z odsetkami za te kilka lat dało to ponad 70 tys. zł..

Źródło .money.pl

 
Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email
sobota, 31 marca 2018 20:04

 

                           Z okazji Świąt Wielkanocnych
                                        życzymy 
           aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości,
                       a spotkania w gronie najbliższych
                  upływały w miłym, wiosennym nastroju.

                                          składa

                           Poseł Jerzy Jachnik i 

        Zarząd Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu.

 

 
Wystąpienie Posła Jerzego Jachnika 22.03.2018r. PDF Drukuj Email
środa, 28 marca 2018 17:03

 
Prokuraturę w Bielsku należy objąć dozorem. PDF Drukuj Email
środa, 28 marca 2018 16:49

Panie ministrze, prokuraturę w Bielsku-Białej trzeba objąć nadzorem.

 
J. Jachnik: Jak PiS na poważnie weźmie się za reformę wymiaru sprawiedliwości, to może liczyć na wsparcie Kukiz’15 - RadioMaryja.pl PDF Drukuj Email
sobota, 24 marca 2018 00:47

My nie będziemy uprawiać w tym zakresie żadnego partyjniactwa, ponieważ Kukiz’15 chce sądów dla obywateli, bo ci obywatele, którzy dzisiaj wspierają Zbigniewa Ziobrę, za kilka lat mogą się odwrócić przeciwko niemu, ponieważ oni czegoś oczekują, myślą, że problem zostanie załatwiony, a Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest w stanie tego załatwić, ponieważ rocznie wpływa nawet 60 tys. skarg. Jak to wszystko przejrzeć?

Poseł podkreślił, że bardzo dobrym rozwiązaniem była skarga nadzwyczajna składana przez grupę posłów i nie rozumie, dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z tego pomysłu.

– Skarga nadzwyczajna była w pierwszym projekcie prezydenta Dudy, natomiast później się z tego wycofano. Każdy poseł ma sprawy w swoim regionie. To przede wszystkim do nas przychodzą pokrzywdzeni ludzie. Znając te sprawy moglibyśmy przedstawiać je na posiedzeniach komisji sprawiedliwości i tam uznawać, czy taką skargę nadzwyczajną kierować czy też nie. Co z tego, że w Sądzie Najwyższym będziemy mieli Izbę Dyscyplinarną, jak nie mamy systemu skargowego? Kto będzie kierował sprawy do Izby Dyscyplinarnej? Zatem wszystko musi ulegać dalszym zmianom. Zrobiono już dużo, ale teraz trzeba to porządkować – podkreślił Jerzy Jachnik.

 

                
 
 
 
 
Poranek WNET – 19 marca 2018 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 marca 2018 16:24

Jerzy Jachnik – poseł Kukiz’15; - gościem Radia Wnet

Jerzy Jachnik oceniał reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość oraz mówił o relacji polsko-niemieckiej w kontekście poniedziałkowego przyjazdu kanclerz Angeli Merkel do Warszawy.

Oglądaj całość:

 

 
Państwo w państwie - Wzięli, nie oddali, a teraz nie wiedzą, gdzie jest PDF Drukuj Email
niedziela, 18 marca 2018 15:13

Poranna  wizyta funkcjonariuszy, konfiskata dokumentów i duże pieniądze. Okazuje się, że do domu każdego z nas mogą wejść funkcjonariusze i zarekwirować bardzo ważne, potrzebne nam dokumenty, nie będą ich oddawać przez lata, aż się przeterminują i nikt za to nie odpowie. Przedsiębiorca z Mińska Mazowieckiego twierdzi, że w ten sposób stracił ćwierć miliona i firmę.

Znalezione obrazy dla zapytania państwo w państwie

 
"Nie było parasola nad Marcinem P. ze strony prokuratury" PDF Drukuj Email
piątek, 16 marca 2018 11:56

Rozpoczynając śledztwo na temat piramidy finansowej Amber Gold, dostałam sprawę gospodarczą, a nie rządową - podkreślała w środę przed sejmową komisją śledczą do spraw Amber Gold prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Anna Gurska. Zapewniła również, że prokuratura nie roztaczała "parasola ochronnego" nad Marcinem P., szefem Amber Gold. Świadek poinformowała komisję, że sprawą Amber Gold zajmowała się od 25 czerwca 2012 roku i była jej głównym referentem. "Nigdy nie wydawałam zakazu przesłuchiwania podejrzanego" Uznałam, że jest to wyspecjalizowana służba, która będzie w stanie w całości takie śledztwo poprowadzić - mówiła. - Na tamtym etapie nie oceniałam tej sprawy w taki sposób, aby wymagała ona osobistego prowadzenia śledztwa przez prokuratora - dodała. Szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS) pytała świadka, czy nigdy nie groziła funkcjonariuszom Agencji postawieniem zarzutów dotyczących utrudniania śledztwa, jeśli w sprawie Amber Gold będą wychodzić poza główny wątek sprawy. 

Całosć:kliknij

 
Jego ojciec był szefem SB w Gdańsku. On jako prokurator badał Amber Gold, a dziś nic nie pamięta PDF Drukuj Email
piątek, 16 marca 2018 11:39

Przed sejmową komisją ds. Amber Gold zeznaje dziś m.in. były zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Ryszard Paszkiewicz. To syn zastępcy wojewódzkiego komendanta MO do spraw SB w latach 1975-83. Prokurator - jeśli chodzi o śledztwo ws. Amber Gold - niestety prawie nic nie pamięta

Kim jest Ryszard Paszkiewicz - oprócz tego, że niewiele pamięta jako prokurator? Dziennikarz Wojciech Wybranowski przypomniał, że to syn zastępcy wojewódzkiego komendanta MO do spraw SB w latach 1975-83. Ponadto prokurator Paszkiewicz chciał ścigania Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka za informacje zawarte w ich głośnej książce o Lechu Wałęsie. Odpowiada też - zdaniem dziennikarza - za niesłuszne aresztowanie (2 lata) Piotra Zaleskiego, prezesa firmy Conti
 
Nową KRS może czekać spektakularna klapa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2018 17:27

Brak doświadczenia członków rady oraz dysfunkcjonalna procedura konkursowa mogą sprawić, że KRS przez długi czas nie będzie przedstawiać prezydentowi kandydatów na sędziów.A to może mieć katastrofalny skutek dla całego wymiaru sprawiedliwości. W sądach bowiem dramatycznie brakuje rąk do pracy, co jest efektem dwuletniego blokowania przez ministrasprawiedliwości etatów orzeczniczych.Na obsadzenie czeka ponad 400 wakatów, przed KRS więc ogrom pracy. Obiektywne czynniki mogą jednak sprawić, że nowa rada nie będzie działać tak szybko i efektywnie,jak by sobie tego życzyli rządzący.

 
PIS popiera wyższe opłaty komornicze. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 marca 2018 19:52

Komornicy nadal na fali. Koalicja PiS, PO,, Nowoczesna, PSL z Komornikami nie do ruszenia. Przegłosowała nową ustawę o kosztach komorniczych. A za wszystko zapłacicie Wy obywatele. 
Nasz opór nie był w stanie ruszyć UKŁADU

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 153


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure