niedziela, 16 czerwca 2024
O STOWARZYSZENIU PDF Drukuj Email

SZANOWNI PAŃSTWO!

ostow1Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu istnieje od 2005 r. w ramach Stowarzyszenie na rzecz Osób Pokrzywdzonych przez Organa Władzy Państwowej, Samorządowej i ZUS w Bielsku-Białej. Cykliczne spotykania odbywały się w LOK-u w Bielsku-Białej. Obecnie od 31.01.2007 r. działa samodzielnie.
Celem stowarzyszenia jest przestrzeganie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a to: prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy każdego obywatela. Może on zostać zrealizowany poprzez nasz wspólny udział w organizacji pozarządowej, poprzez wspólne działanie osób pokrzywdzonych, przeciwstawiając się bezprawnym działaniem prokuratorów, sędziów, ZUS, ING Bank Śląski (i inne) oraz władz samorządowych. Polska, jak podała Gazeta Prawna z dnia 3.12.2006 r., nie jest państwem prawa. Państwo nie gwarantuje nam przez swoje organy jego przestrzegania. Tylko 13% Polaków jest przekonana, że sądy traktują wszystkich tak samo.

UWAGA: Pomagać będziemy, wyłącznie członkom stowarzyszenia.

Oczekujesz pomocy to pomagaj sam innym !!!

 

Zwracamy się do wszystkich  o nie przesyłanie żadnym wypadku  dokumentów  oryginalnych, bowiem nie będą zwracane.  Prosimy również o nie przesyłani kserokopii dokumentów  bez wcześniejszego uzgodnienia z zarządem stowarzyszenia. Uprzedzamy, że przesłane  oryginały lub kopie dokumentów  nie będą zwracane. Nie mamy możliwości ich przechowywania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, więc podlegać będą zniszczeniu.

NR. Rachunku bankowego:

98 8111 0009 2001 0036 2254 0001  


Najbardziej przykrą prawdą jest, że Prokuratury, Sądy i ZUS jednych traktują surowo a innych, tych swoich łagodnie.
Stanu tego jak wskazała  codzienna praktyka nie zmienił  i nie zmienia żaden z organów RP. W terenie jeśli cokolwiek się zmienia, to na gorsze. Buta i arogancja prokuratur, sądów, kierownictwa ZUS i ING Banku Śląskiego jest wszechobecna i bezkarna. Im wyższa i ważniejsza instancja tym jest ona większa. Tak było w kolejnych latach a co rok jest  gorzej.


Obywatela ignorują także nasi posłowie i senatorowie. Wszyscy oni zapomnieli, że:
art. 2 Konstytucji RP gwarantuje nam, iż:
"RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej"
art. 7 Konstytucji RP podkreśla, że:
"Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa"
zaś art. 87 Konstytucji RP precyzuje, że
"Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia"

Polskie organy ścigania, władze sądownicze oraz instytucje państwowe i samorządowe całkowicie zapomniały o naszych konstytucyjnych prawach jako pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, powodach, pozwanych i petentach.

Nasz cel: wyłącznie wspólnie realizować możemy, poprzez przypomnienie i egzekwowanie naszych konstytucyjnie gwarantowanych praw. Będziemy więc piętnować na naszej stronie internetowej oraz forum dyskusyjnym wszelkie patologie w tym:

              - zasadę poza ustawowego wyznaczania składów sądów orzekających

              - naszego prawa do nagrywania rozpraw

              - udział stowarzyszeń we  postępowaniach sądowych na tych samych prawach 

            - naszych uprawnień uzyskiwania kserokopii protokołów rozpraw wraz z naszym prawem do ich prostowania prowadzenie protokołów przesłuchań i rozpraw pod z góry założony wyrok a ich treść nie odpowiada naszym rzeczywistym zeznaniom, wyjaśnieniom i konstytucyjnym uprawnieniom

              - ignorowania  prawa przez Prokuratury, Sądy, ZUS, Banki

 

Instytucje skargowe w RP są całkowitą fikcją. Na nasze skargi odpowiadają ci, na których to obywatele się skarżą. Taka sytuacja wymaga pilnych zmian.

Pomagać będziemy jednak, wyłącznie członkom stowarzyszenia.

Oczekujesz pomocy to pomagaj sam innym !!!

 

Stowarzyszenie będzie przystępować do wybranych spraw sądowych i administracyjnych. Będzie prowadziło obserwację rozpraw. Państwo zaś poprzez swoje członkostwo będziecie zobowiązani przestrzegać naszego statutu, tak co do swoich praw jak i obowiązków.

Uruchomiliśmy punkt pomocy obywatelskiej w Bielsku-Białej, ul. Schodowa 5/3   - w dnich i godzinach podanych na www.http://stowarzyszenieprzeciwbezprawiu.pl/ Jeśli będzie taka potrzeba przedłużymy czas przyjęć. Liczymy też na bezinteresowną pomoc młodych prawników, którzy w przyszłości będą pomagać pokrzywdzonym.


Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy forum dyskusyjne. Oczekiwać będziemy na państwa opinie, informacje, problemy a te szczególnie bulwersujące publikować będziemy wraz z danymi osobowymi prokuratorów, sędziów, banków i urzędników na naszych stronach internetowych.
Nasze stowarzyszenie jest inicjatorem stworzenia ogólnopolskiej konfederacji stowarzyszeń walczących o nasze prawa. Powstała w tej sprawie ogólnopolska inicjatywa a w dniu 3.03.2007 r. dojdzie do zjazdu założycielskiego. Jak widać przestrzeganie prawa to nie tylko problem Śląska czy samego miasta Bielsko-Biała. To problem całego kraju.
Będziemy interweniować u Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w państwa sprawach. Jeśli i to nie pomoże zwrócimy się do odpowiednich instytucji europejskich, nie wyłączając zorganizowanych form protestu przed Prokuratorami, Sądami a także przed Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Radą Sądownictwa na nawet parlamentem europejskim. Tylko bowiem razem możemy doprowadzić do sytuacji, aby RP przynajmniej zbliżyła się do państwa prawa, a sądy sądziły zgodnie ze stanowionym i obowiązującym prawem.

Zapraszamy do czynnego udziału w pracach stowarzyszenia. Oczekujesz pomocy to pomagaj sam innym !!!

 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure