Czy mogę skierować zatrudnionego objętego przestojem do wykonywania obowiązków, np. przez kilka dni w miesiącu? Czy w takiej sytuacji muszę zwrócić całą dopłatę do jego pensji (za pełny miesiąc), czy też proporcjonalnie (za kilka dni, w których pracował)? Takie pytania zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy korzystają lub chcą skorzystać z dopłat do wynagrodzeń osób objętych przestojem lub skróconym czasem pracy (na podstawie art. 15g tzw. specustawy antycovidowej; Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Poszczególne urzędy pracy, które pośredniczą w wypłacie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), udzielały im różnych odpowiedzi. DGP poprosił więc o stanowisko Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęło ono interpretację korzystną dla zatrudniających.

Zgodnie z art. 15g specustawy pracownikowi objętemu przestojem wypłaca się wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie (2,6 tys. zł)

Kliknij tutaj:czytaj więcej