poniedziałek, 11 grudnia 2023
Monitorowana rozprawa 1 kwietnia 2011 r. w Sosnowcu PDF Drukuj Email
czwartek, 31 marca 2011 18:35
sobota, 26 marca 2011 09:48
W dniu 25 marca 2011 r. o godz. 13.30 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. 1-go Maja 19 (sala 52) odbyła się sprawa – sygn. akt VII K 180/10 – której przedmiotem jest oskarżenie dot. art. 267 pkt 3 ustawy Prawo Spółdzielcze. Rozprawie przewodniczy SSR Magdalena Jagiełło. Stowarzyszenie jest uczestnikiem postępowania.
Przewodnicząca zamknęła przewód sądowy. Wyrok zostanie ogłoszony 1 kwietnia 2011 r. o godz. 13 w sali nr 52.
Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia i jakże profesjonalną mowę Pani Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu.
W najbliższym czasie podamy nazwisko Pani prokurator.

Oświadczenie Stowarzyszenia

Przedmiotowa sprawa jest dużej wagi społecznej, bowiem problem nieudostępniania członkom spółdzielni mieszkaniowych dokumentacji występuje nie tylko w tej spółdzielni, której prezesem był oskarżony, ale w większości spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Powoduje to, że członkowie spółdzielni – z mocy prawa współwłaściciele spółdzielni – w praktyce są nimi fikcyjnie, gdyż w rzeczywistości nie mają wpływu na jej funkcjonowanie, czego dowodzi Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2009 r. Doszło tutaj do złamania prawa spółdzielczego tak dalece, że w zasadzie Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 8 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest nieważne. Przede wszystkim naruszono możliwość zapoznania się członków spółdzielni z protokołem lustracji, sprawozdaniem finansowym i wszelkimi dokumentami, które zarząd jest zobowiązany udostępnić, bo jeżeli przyjmuje się, że od 10 czerwca 2009 r. można zaznajomić się z dokumentacją, a z kolei 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem wyznaczonym na 25 czerwca 2009 r. trzeba złożyć jakiekolwiek wnioski, to między wystawieniem, udostępnieniem dokumentacji a terminem Walnego Zgromadzenia już jest 15 dni, czyli inaczej mówiąc, jeśli członek spółdzielni chciałby zastanowić się i 11 czerwca – na następny dzień, złożyć swoje wnioski lub uwagi to nie jest w stanie tego uczynić, ponieważ został przekroczony termin. Tak więc pouczenie z ww. zawiadomienia było celowe i fikcyjne.

Stwarza się fikcję powielaną w różnych spółdzielniach przez lata oraz w spółdzielni, której prezesem był oskarżony. Dlatego gdyby to był pojedynczy przypadek, wówczas można by było przyjąć, iż doszło do jakiejś pomyłki, że stopień szkodliwości społecznej jest niski. Natomiast w tym przypadku ma to istotny wymiar dla wszystkich spółdzielców, którzy przywołają prezesów i zarządy spółdzielni do działania zgodnego z prawem spółdzielczym, do tego żeby aktywność społeczna tychże członków była większa i żeby mieli jakikolwiek wpływ na działanie spółdzielni.

Zatem umorzenie sprawy ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu jest w ocenie Stowarzyszenia rażącym naruszeniem prawa. Można rozważać wysokość kary, czy to ma być grzywna, nawet w minimalnej wysokości, ale ona musi być z tego powodu żeby ukazać, że zarząd spółdzielni reprezentowany przez oskarżonego, dopuścił się czynu zabronionego, bo tak stanowi prawo spółdzielcze i na to Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu zwraca uwagę.

Ustawa o spółdzielniach jest i tak bardzo łagodna, gdyż poddaje organy spółdzielni odpowiedzialności z kodeksu wykroczeń, nie z kodeksu karnego, a przecież członkowie organów nie są działaczami społecznymi tylko profesjonalistami z odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami i pobierają do tego wynagrodzenie, zatem nie mogą działać nieodpowiedzialnie.

 

Mowa Prokuratora

Biorąc pod uwagę zgromadzony w toku całego postępowania sądowego materiał dowodowy wnoszę o uznania oskarżonego Zbigniewa W. za winnego zarzucanego mu czynu i podtrzymuję wcześniejszą decyzję prokuratury o warunkowym umorzeniu postępowania wobec oskarżonego.

 
31.03.2011 godz. 11 Sąd Rejonowy w Siemianowicach PDF Drukuj Email
środa, 30 marca 2011 17:32

W dnia 31 marca  2011 r. o godz. 11 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. przy ul. Chorzowskiej nr 17 (sala 108) odbędzie się sprawa sygn. akt II K 263/09 - której przedmiotem jest ZOBACZ - WIDEO1 i WIDEO2. Rozprawie przewodniczy SSR Katarzyna May.  Stowarzyszenie jest uczestnikiem postępowania

 
Monitorowana rozprawa 11 marca w Katowicach PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2011 16:06

W dniu 11 marca 2010 r. o godz. 9.30 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach przy Al. W. Korfantego nr 117/119 (sala 25) odbędzie się sprawa – sygn. akt II C 574/08 – przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Rejonowemu Katowice Centrum – Zachód, Skarbowi Państwa – Komendantowi Miejskiej Policji w Katowicach o zapłatę.

 
Monitorowana rozprawa 10 marca 2011 r. w Sosnowcu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2011 16:04
W dniu 10 marca 2011 r. o godz. 10 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. 1-go Maja 19 (sala 4) odbędzie się sprawa – sygn. akt VII K 180/10 – której przedmiotem jest oskarżenie dot. art. 267 pkt 3 ustawy Prawo Spółdzielcze. Rozprawie przewodniczy SSR Magdalena Jagiełło. Stowarzyszenie jest uczestnikiem postępowania.
 
STOP BEZKARNOŚCI SĘDZIÓW I PROKURATORÓW na dvd PDF Drukuj Email
czwartek, 15 marca 2012 23:06

                                              Naklejka 1

 

Pamiętaj polityku, abyś nie mówił, że nie wiedziałeś !

Przesłaliśmy wszystkim posłom i senatorom, SSN i prokuratorom PG -  płytę DVD wraz z poniższym pismem - jako dowód na nepotyzm, nonszalancję, bezkarność i nieodpowiedzialność prokuratorów i sędziów w Polsce.

 

Pamiętajcie, iż sędziowie i prokuratorzy w Polsce nie odpowiadają za nic i przed nikim, a to Wy stanowicie prawo. Dlatego domagamy się:

Więcej…
 
Monitorowana rozprawa 10 marca 2011 r. w Jaworznie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2011 15:59

W dniu 10 marca 2011 r. o godz. 9 w Sądzie Rejonowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej nr 28 (sala 5) odbędzie się sprawa – sygn. akt II K 355/09 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne dot. PRZECZYTAJ-KLIKNIJ. Rozprawie przewodniczy SSR Beata Włoch.

 
Monitorowana rozprawa 9 marca 2011 r. w Warszawie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2011 15:57

W dniu 9 marca 2011 r.o godz. 14 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia przy ul. Marszałkowskiej nr 82  odbędzie się sprawa – sygn. akt II K 620/07 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne dot. art. 212 k.k. Rozprawie przewodniczy SSR Justyna Koska – Janusz.

 
Monitorowana rozprawa 8 marca 2011 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2011 15:46

W dniu 8 marca 2011 r. o godz. 13 w Sądzie Rejonowym  Katowice - Wschód przy ul. Francuskiej nr 70A (sala 123) odbędzie się sprawa – sygn. akt I 2 Nc 4643/10/4  – o zapłatę.

 
Monitorowane posiedzenie 24 lutego 2011 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2011 15:24

W dniu 24 lutego 2011 r. o godz. 14.30 w Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód przy pl. Wolności nr 10 (sala 108) odbyła się sprawa – sygn. akt III Kp 859/10 – której przedmiotem jest zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przez Prokuraturę Rejonową Katowice - Północ. Przewodnicząca SSR Alicja Skoczylas - Kwaśnik nie wydała postanowienia ponieważ nie otrzymała akt z Sądu Okręgowego w Katowicach, potrzebynych do rozpatrzenia sprawy.

 
Ważne głosowanie na Organizację Pożytku Publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 11 lutego 2011 21:05

1. Jeżeli czujesz potrzebę wsparcia i identyfikujesz się z  ideami Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu: głosuj w Ogólnopolskim  Rankingu Organizacji Pożytku Publicznego klikając na link: http://www.organizacjepozytku.info/?qsearch=STOWARZYSZENIE+PRZECIW+BEZPRAWIU&searchsubmit.x=0&searchsubmit.y=0  a następnie oddaj głos.

2. Głosujcie także w naszej SONDZIE, czy RPO jest Waszym rzecznikiem czy nie?

3. Dołączcie do znajomych na  naszym koncie Facebook

 

Państwa czynny / bierny udział wskazuje nam czy ilość pokrzywdzonych przez prokuratury, sądy i ZUS jest w Polsce znaczący - czy marginalny. Odpowiedzą także na pytanie, czy warto i trzeba prowadzić Stowarzyszenia walczące z bezprawiem -  a także czy potrzebna jest strona www.aferyibezprawie.org

 
Monitorowana rozprawa 18 lutego 2011 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
piątek, 04 lutego 2011 18:30
W dniu 18 lutego 2011 r. o godz. 9 w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej nr 38 (sala C.2.37) odbędzie się sprawa – sygn. akt I C 611/08, której przedmiotem jest odszkodowanie od byłego komornika PRZECZYTAJ KLIKNIJ. Rozprawie przewodniczy SSO Bożena Osadnik.
 
Monitorowana rozprawa 18 lutego 2011 r. w Siemianowicach Śl. PDF Drukuj Email
piątek, 04 lutego 2011 18:08

W dniu 18 lutego 2011 r. o godz. 11 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. przy ul. Chorzowskiej nr 17 (sala 108) odbędzie się sprawa sygn. akt II K 263/09 - której przedmiotem jest ZOBACZ - WIDEO1 i WIDEO2. Rozprawie przewodniczy SSR Katarzyna May.  Stowarzyszenie jest uczestnikiem postępowania.

 
Monitorowana rozprawa 17 lutego 2011 r. w Jaworznie PDF Drukuj Email
piątek, 04 lutego 2011 17:56

W dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 9 w Sądzie Rejonowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej nr 28 (sala 5) odbędzie się sprawa – sygn. akt II K 355/09 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne dot. PRZECZYTAJ-KLIKNIJ. Rozprawie przewodniczy SSR Beata Włoch.

 
Monitorowane posiedzenie 16 lutego 2011 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
piątek, 04 lutego 2011 17:44

W dniu 16 lutego 2011 r. o godz. 11 w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja nr 16/18 (sala 114) odbędzie się posiedzenie – sygn. akt VI S 1/11 – którego przedmiotem jest skarga na przewlekłość postępowania w sprawie sygn. akt IV K 20/10. Skład Sądu: Przewodniczący SSO Piotr Filipiak, SSO Edyta Kowalik, SSO Anna Musiał.

 
Część III. Jak adwokat za wiedzą i z udziałem Sądu Apelacyjnego w Katowicach podrabiał dokumenty bankowe w aktach sprawy o sygn. I ACa 731/03. Sprawa oczekuje pod sygn. akt V CZ 115/10 na rozpzonanie kasacji w Sądzie Najwyższym. PDF Drukuj Email
piątek, 15 kwietnia 2011 10:16

Zarzuty_BS_001Co wydaje się niemożliwe dla zdrowego człowieka jest możliwe  dla sędziów  Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Z kserokopii rzekomego dokumentu wpłaty, który został spreparowany przez Bank Śląski w 2000 r.  i leżał sobie w aktach sprawy  przez 4 lata przeistoczył się w cudowny sposób na terenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w dokument wpłaty w postaci odpisu.  Po tym podrobieniu akt Sądu Apelacyjnego, ten zmienił wyrok Sądu Okregowego dopuszczając się oszustwa. 

Ktoś może spytać a jakie to ma znaczenie ? Otóż w postępowaniu cywilnym ma znaczenie zasadnicze. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego III CZ 107/98,  uchwały SN  sygn. III CZP 37/94 oraz postanowienia SN - sygn. III CKU 7/07 - podkreslano, że nie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie posiada mocy dowodowej. Innymi słowy kserokopię taką można wyrzucić do kosza. To samo potwierdza doktryna ( Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006 r. str. 734 - 744).  W niniejszej sprawie dodatkowo okazało się, że numer rachunku na jaki miano dokonać wpłaty, nigdy nie istniał w posiadaniu Grażyny J. - co potwierdza pismo Banku Śląskiego.

Więcej…
 
4 lutego 2011 r. monitorowane posiedzenie w Sądzie w Pszczynie PDF Drukuj Email
środa, 02 lutego 2011 20:43

Zapraszamy w piątek 4 lutego do Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, godz. 8.30 sala 242 sygn. akt II Kp 442/10 w sprawie rozstrzygnięcia czy prokuratura powinna prowadzić śledztwo w sprawie nadużyć policjantów w stosunku do Krystyny i Janusza  Górzyńskich.  Historia sprawy:

Więcej…
 
Monitorowanw posiedzenie w Sądzie w Bielsku- Białej PDF Drukuj Email
sobota, 05 lutego 2011 11:04

W dniu 4.02.2011 r. odbędzie się kolejne 8  posiedzenie w sprawie III Kp 1198/08, dotyczące składania fałszywych zeznań i oskarżeń przez pracowników Banku Śląskiego. Sprawę prowadzi SSR W. Salomon, który zapewne kolejny raz coś wymyśli aby sprawy prokuratury o umorzeniu jednoznacznych przestępstw nie   uchylić.  

 
2 lutego 2011 r. monitorowana rozprawa w Katowicach z art. 212 kk PDF Drukuj Email
wtorek, 01 lutego 2011 11:22

W dniu 2 lutego 2011 r. o godz. 13;30 w Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód przy pl. Wolności nr 10 (sala 107) odbędzie się sprawa – sygn. akt VII K 83/10 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne dot. art. 212 k.k. Rozprawie niejawnej przewodniczy SSR Beata Zbieranek. Przeczytaj komentarze KLIKNIJ

 
Monitorowana rozprawa 21 stycznia 2011 r. w Warszawie PDF Drukuj Email
środa, 19 stycznia 2011 22:23

W dniu 21 stycznia 2011 r.o godz. 10.15 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia przy ul. Marszałkowskiej nr 82  odbędzie się sprawa – sygn. akt II K 620/07 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne dot. art. 212 k.k. Rozprawie przewodniczy SSR Justyna Koska – Janusz.

 
Monitorowane posiedzenie 20 stycznia 2011 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
środa, 19 stycznia 2011 22:10

W dniu 20 stycznia 2011 r. o godz. 9 w Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód przy pl. Wolności nr 10 (sala 108) odbędzie się sprawa – sygn. akt III Kp 859/10 – której przedmiotem jest zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przez Prokuraturę Rejonową Katowice - Północ.

 
Monitorowana rozprawa 13 stycznia 2011 r. w Sosnowcu PDF Drukuj Email
czwartek, 06 stycznia 2011 15:51
W dniu 13 stycznia 2011 r. o godz. 11 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. 1-go Maja 19 (sala 4) odbędzie się sprawa – sygn. akt VII K 180/10 – której przedmiotem jest oskarżenie dot. art. 267 pkt 3 ustawy Prawo Spółdzielcze. Rozprawie przewodniczy SSR Magdalena Jagiełło. Stowarzyszenie jest uczestnikiem postępowania.
 
Monitorowana rozprawa 7 stycznia 2011 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
czwartek, 06 stycznia 2011 15:38
W dniu 7 stycznia 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej nr 38 (sala C.2.37) odbędzie się sprawa – sygn. akt I C 611/08, której przedmiotem jest odszkodowanie od byłego komornika. Rozprawie przewodniczy SSO Bożena Osadnik.
 
Monitorowana rozprawa 12 stycznia 2011 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
czwartek, 06 stycznia 2011 15:48

W dniu 12 stycznia 2011 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód przy ul. Francuskiej nr 70A (sala 328) odbędzie się sprawa – sygn. Akt IV K 20/10 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne i wzajemny akt oskarżenia dot. art. 212 k.k. Rozprawie jawnej przewodniczy SSR Tadeusz Kaźnica.

 
Monitorowana rozprawa 15 grudnia 2010 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 grudnia 2010 13:56

W dniu 15 grudnia 2010 r. o godz. 10.30 w Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód przy pl. Wolności nr 10 (sala 107) odbędzie się sprawa – sygn. akt VII K 83/10 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne dot. art. 212 k.k. Rozprawie niejawnej przewodniczy SSR Beata Zbieranek. Przeczytaj komentarze KLIKNIJ

 
Monitorowane posiedzenie 10 grudnia w Sosnowcu PDF Drukuj Email
wtorek, 07 grudnia 2010 12:27
W dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 9 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. 1-go Maja nr 19 (sala 4) odbędzie się posiedzenie – sygn. akt III Kp 62/10 – w sprawie zażalenia na umorzenie postępowania przez prokuraturę.
 
Monitorowana rozprawa 30 listopada 2010 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
piątek, 26 listopada 2010 18:57
W dniu 30 listopada 2010 r.o godz. 8.30 w Sądzie Rejonowym Katowicach - Zachód przy ul. Warszawskiej nr 45 (sala 127) odbędzie się sprawa – sygn. akt VII U 174/09 – przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim w Katowicach o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Rozprawie przewodniczy SSR Katarzyna Wolwiak.
 
30.11.2010 r. godz. 11 Siemianowice - rozprawa K. Musialskiego PDF Drukuj Email
niedziela, 21 listopada 2010 17:56
W dniu 30 listopada 2010 r. o godz. 11 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl.  (sala 108) odbędzie się sprawa – sygn. II K 263/09. K. Musialskiego.  Rozprawie przewodniczy SSR Katarzyna May.  Stowarzyszenie jest uczestnikiem postępowania. Oglądnij video, czego sprawa dotyczy.  Zobacz także. 
 
Monitorowana rozprawa 18 listopada 2010 r. w Katowicach PDF Drukuj Email
piątek, 26 listopada 2010 18:48
W dniu 18 listopada 2010 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej nr 38 (sala C.2.37) odbyła się sprawa – sygn. akt I C 611/08, której przedmiotem jest odszkodowanie od byłego komornika. Kolejny termin wyznaczono na dzień 7 stycznia 2011 r. Rozprawie przewodniczy SSO Bożena Osadnik.
 
9.11.2010 r. wspieramy wszyscy i zapraszamy do Warszawy na protest p. W. Knurowskiego - polskiego chłopa walczącego o sprawiedliwość. PDF Drukuj Email
piątek, 05 listopada 2010 21:37

Stowarzyszenie z powodów niezależnych od niego odwołało swoje zgromadzenie . Niemniej namawia i zaprasza wszystkich, którym na sercu leży sprawiedliwość aby w tym samym dniu 9.11.2010r. przyszli pod Sąd Najwyższy w Warszawie  wesprzeć i solidaryzować się z p. Włodzimierzem Knurowskim, który ma odwagę dostrzec i napiętnować przejawy krzyczącej niesprawiedliwości i nierówności wobec Prawa, stosowanego wobec "maluczkich" i "możnych tego świata". Jego historię możesz prześledzić na:

                                                           www.knurowski.cba.pl


Cynizm potentata finansowego-właściciela browaru i użytkownika rzeki, uchodzi uwadze administracji i sądom RP. Te same instytucje miażdżą jednak prostego Człowieka, który -co widać naocznie- jest ofiarą panującego bezprawia i cynizmu sądów.
Włodzimierz Knurowski przywodzi na myśl bohatera wielkiej książki Wiktora Hugo : "Nędznicy", Jeana, którego sąd królewskiej osiemnastowiecznej Francji skazał na karę dożywotnich galer za kradzież bochenka chleba dla głodujących dzieci swej siostry. Ale to było jeszcze w czasach poprzedzających Rewolucję Francuską i to doprowadziło w końcu do wybuchu gniewu, który zmiótł panujące wówczas porządki . 

Program protestu: początek:  10;30 Sąd Najwyższy - Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6. Później przemarsz pod biuro RPO, pomnik Wincentego Witosa i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Delegacja Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu będzie tam także. 

 
Rozprawa kasacyjna J. Jachnika w dniu 9.11.2010 - Odwołana PDF Drukuj Email
sobota, 06 listopada 2010 10:48

 

Powodem odwołania protestu stowarzyszenia  jest telefoniczne powiadomienie w dniu 5.11.2010r. przez Sąd Najwyższy, iż rozprawa kasacyjna IV KK wyznaczona na dzień  9.11.2010 r. sygn. akt 132/10 zostaje odwołana, bowiem Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej nie przedstawił dopuszczonych do sprawy akt związkowych 3 Ds 101/06/S Prok. Rej. w Częstochowie oraz V Ds 39/07 Prok. Rej. w Siedlcach.  Z tych względów udział Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu  jest bezprzedmiotowy.

Jednak wspieramy w tym samym dniu p. W. Knurowskiego - polskiego rolnika od lat walczącego z polskim bezprawiem.

 
Monitorowana rozprawa 5 listopada 2010 r. w Warszawie PDF Drukuj Email
wtorek, 02 listopada 2010 17:54

W dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 14.15 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia przy ul. Marszałkowskiej nr 82 (sala 242) odbędzie się sprawa – sygn. akt II K 620/07 – której przedmiotem jest oskarżenie prywatne dot. art. 212 k.k. Rozprawie niejawnej przewodniczy SSR Justyna Koska – Janusz.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 8


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure