Z każdej wypłaty pracodawca potrąca zaliczę na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą przekazuje do urzędu skarbowego. Podatnik rozliczający zeznanie roczne PIT często dowiaduje się, że nie musi już niczego dopłacać, bo suma przekazanych za niego w ciągu roku zaliczek jest równa wysokości jego zobowiązania podatkowego, albo nawet wyższa - w takiej sytuacji urząd skarbowy zwróci podatnikowi nadpłatę.

Zapłata PIT na mikrorachunek

Należność z tytułu niedopłaty na podatek PIT trzeba przelać na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Od 1 stycznia 2020 r. to jedyny sposób, by zapłacić PIT, CIT oraz VAT.

Mikrorachunek to rodzaj indywidualnego konta. Składa się z 26 cyfr, poza liczbą kontrolą i stałym ciągiem znaków wskazujących na rozliczenie z Narodowym Bankiem Polskim, zawiera numer PESEL lub NIP, jest więc unikalny dla każdego podatnika. Każdy może w dowolnej chwili bezpłatnie wygenerować swój mikrorachunek przez internet, wystarczy wejść na stronę z generatorem Ministerstwa Finansów i podać swój numer PESEL lub - jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą - NIP. Numer mikrorachunku się nie zmienia, nie trzeba więc go generować przed każdą wpłatą. Jeśli jednak ktoś zapomni swojego numeru, może ponownie skorzystać z generatora. Numer można otrzymać też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Należność z tytułu niedopłaty na podatek PIT trzeba przelać na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Od 1 stycznia 2020 r. to jedyny sposób, by zapłacić PIT, CIT oraz VAT

 

więcej