sobota, 10 czerwca 2023
Osoby starsze, ale i młode czy wmanewrowane w zawarcie niekorzystnej dla nich umowy, np. pożyczki chwilówki, będą mogły się bronić PDF Drukuj Email
niedziela, 25 lipca 2021 10:36

– Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach – mówi „Rz” sędzia Aneta Łazarska z SO w Warszawie. Nie ma wątpliwości, że na to, czy zmiany się sprawdzą, trzeba będzie poczekać. – Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zmian wprowadzanych na szybko. Jeśli mają być, to chciałabym zobaczyć analizy, które za tym przemawiają – dodaje.

Nowela przewiduje też rozszerzenie powoływania się na tzw. wyzysk przy zawieraniu umowy, aby ułatwić jej podważenie, o przesłankę braku rozeznania. Chodzi nie tylko o osoby starsze, ale i młode czy będące w trudnej sytuacji życiowej, wmanewrowane z powodu właśnie braku rozeznania, co przyniosło zawarcie niekorzystnej dla nich umowy, np. pożyczki chwilówki, nieraz zabezpieczonej np. mieszkaniem pożyczkobiorcy.

Na podstawie nowych przepisów poszkodowany będzie mógł żądać od kontrahenta nie tylko zwrotu części pieniędzy, jak teraz, ale też unieważnienia całej umowy. I będzie miał znacznie więcej czasu na przeciwdziałanie wyzyskowi (oszustwu), bo sześć lat od zawarcia niekorzystnej umowy, a nie – jak teraz – dwa lata.

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Zmiana wyroku rozwodowego jest możliwa w późniejszym postępowaniu sądowym PDF Drukuj Email
niedziela, 25 lipca 2021 10:29
Niektóre rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym można zmienić w późniejszym postępowaniu sądowym.

W wyroku rozwodowym, oprócz rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód, sąd rozstrzyga przede wszystkim o wielu kwestiach kształtujących wzajemne relacje między rodzicami a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd w większości przypadków orzeka również o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron.

ZMIANA OKOLICZNOŚCI

Aby żądanie zmiany przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym było skuteczne, należy wykazać, że zmieniły się okoliczności, które były brane pod uwagę podczas orzekania przez sąd rozwodowy. Zmiana okoliczności powinna być istotna, tj. musi wpływać realnie i odczuwalnie na dotychczasowy stan rzeczy.

W pierwszej kolejności należy się więc dowiedzieć, czym kierował się sąd, orzekając w konkretny sposób o danej kwestii, której modyfikacji zamierza domagać się jedna ze stron. Informacje takie odnaleźć można w uzasadnieniu wyroku rozwodowego, a w nim powinny być wymienione fakty, które sąd uznał za udowodnione i które doprowadziły do wydania konkretnego rozstrzygnięcia.

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
"Momentami odnosiłam wrażenie, że cały ten proces to była farsa". Sprawa Arkadiusza Kraski PDF Drukuj Email
piątek, 09 lipca 2021 08:17

 Jerzy Jachnik: " Warto przeczytać. Warto też zastanowić się jak funkcjonował podobno sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości. Sądy, prokuratura i policja razem tworzyły i ukrywały dowody. Twierdzenie, że sądy były kiedyś sprawiedliwe a dzisiaj nie, jest skandaliczne. Sądy były i są niesprawiedliwe. I nikt tak naprawdę nie chce prawdziwej reformy prokuratury, policji i sądów"

Taśma

- Momentami odnosiłam wrażenie, że cały ten proces to była farsa - powiedziała w 2016 roku pani Ewa Cisoń, matka Marka, gdy po raz pierwszy opowiadała przed kamerą o swoim dramacie. - Do tej pory mam odczucia, że sprawa była zakłamana. Świadkowie plątali się w zeznaniach lub nic nie mówili, bo się bali. Jako matka czuję, że było inaczej.

 

Nie byłoby wrażenia farsy, gdyby podczas procesu przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ujawniono kluczowy dowód, jakim była taśma z monitoringu ze stacji CPN. Przez  niemal dwadzieścia lat kaseta VHS z zapisem zbrodni przeleżała w sądowym magazynie dowodów rzeczowych i nikt - poza Arkadiuszem Kraską - nigdy się o nią nie upominał. To chyba pierwszy taki przypadek w Polsce, gdy sąd wydał wyrok dożywocia, mając pod nosem dowód niewinności oskarżonego.

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Nie ograniczajcie obywatelom prawa do sądu ! PDF Drukuj Email
środa, 07 lipca 2021 21:55

Niezrozumiałe są zmiany wprowadzone przez ustawodawcę ustawą z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, które zamiast usprawniać procedurę karną, czynią ją jeszcze mniej dostępną dla pokrzywdzonego, bardziej zależną od prokuratora i mniej gwarancyjną dla oskarżonego. 

Zmiany te:
1.wprowadzają jako zasadę tajność posiedzeń sądowych, zamiast gwarantowanej zasady jawności postępowania (art. 45 ust. 1 i 2 Konstytucji RP) i tym samym zamykają sądy przed obywatelami;

2.likwidują zasadę kolegialności składów sądowych, także poprzez odstąpienie od udziału czynnika społecznego w postaci ławników, o czym stanowi art. 182 Konstytucji RP;

3.likwidują ustrojową zasadę ciągłości składu rozpoznającego sprawę, poprzez wprowadzenie ustawy w życie w tracie trwania postępowań, co stanowi oczywistą ingerencję polityczną w skład rozpoznający sprawę;

4.wprowadzają czynnik administracyjny, jakim są decyzje prezesów sądów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratura Generalnego, jako rozstrzygający o składzie sądu

5.wprowadzają niejasny i niejednolity w skali kraju system doręczeń, który wprowadzi chaos prawny i utrudni ustalenie skuteczność czynności sądowych, w tym skuteczności orzeczeń. 

6.konsekwentnie zwiększają rolę prokuratora w procedurze karnej uzależniając możliwość wydania listu żelaznego w postępowania przygotowawczym od jego wniosku lub braku jego sprzeciwu

7.zwiększą stosowanie tymczasowego aresztowania w związku ze znacznym ograniczeniem oskarżonemu możliwości zebrania funduszy na wpłatę poręczenia majątkowego czy też możliwością odmowy przyjęcia poręczenia przy braku wykazania jego źródeł. 

Prawnicy: Nie ograniczajcie obywatelom prawa do sądu

Kliknij tutaj : czytaj więcej  

 
E-doręczenia - prezes NRA pisze do Ministerstwa Sprawiedliwości Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/e-doreczenia-prezes-nra-pisze-do-ministerstwa-sprawiedliwosci,509260.html PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 lipca 2021 16:58

Powinna być zapewniona możliwość niezwłocznego usuwania i wyjaśniania w sekretariatach sądów powszechnych wszelkich nieprawidłowości w działaniu portalu informacyjnego sądu, zgłaszanych przez pełnomocników procesowych - o to w swoim piśmie apeluje do resortu sprawiedliwości Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pismo zostało skierowane do wiceminister Katarzyny Frydrych. Przypomnijmy od soboty - 3 lipca, obowiązuje nowelizacja proceury cywilnej i tarczy antykryzysowej. Zgodnie z tą ostatnią - art. 15zzs[9] ust. 2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich,  w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe, poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. 

Czytaj: Trudne początki e-doręczeń - niejasne przepisy, nie w pełni funkcjonalny system>>

Co ważne, trwają prace nad zwiększeniem funkcjonalności portalu informacyjnego sądu. Aktualnie poprzez portal pisma mogą być obecnie udostępniane i odbierane, ale - jak wyjaśniają sędziowie - nadal trwają prace nad dalszymi funkcjonalnościami. O co chodzi? M.in. o  weryfikację odbioru pisma. Obecnie pracownik sądu musi wejść na portal, sprawdzić kiedy dokument zamieszczono, kiedy go odczytano, kiedy upłynie 14 dni do skutku doręczenia. Zmiana w tym zakresie - automatycznych przepływ danych - ma być możliwy we wrześniu.

Ważna organizacja pracy
Prezes NRA zwraca uwagę, że od sprawnego i rzetelnego wykonywania przez pracowników sądowych czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem portalu, będzie zależało prawidłowe funkcjonowanie doręczeń w tym trybie.

- Uzasadnione jest, aby w każdym sądzie powszechnym do wykonywania tych czynności był przypisany konkretny pracownik, który będzie niezwłocznie i na bieżąco reagował na zgłaszane uwagi i problemy w działaniu portalu informacyjnego sądów powszechnych – zaznacza. 

Zwraca też uwagę, że przede wszystkim wymagane jest bieżące udzielanie dostępów do sprawy, niezwłocznie po pojawieniu się w sprawie pełnomocnika, bieżące udostępnianie pism sądowych, prawidłowe przyporządkowywanie pism do właściwych spraw, a także aktywne i niezwłoczne reagowanie na składane przez pełnomocników procesowych uwagi lub reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem portalu, względnie zgłaszane błędy w jego funkcjonowaniu.

- Jedynie pełna współpraca pomiędzy sekretariatami a pełnomocnikami procesowymi spowoduje, że doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego będzie wywoływało skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego. Przede wszystkim nie będzie zaś powodowało negatywnych skutków dla stron postępowania - wskazuje w piśmie do wiceminister. 

Nie tylko e-doręczenia - od soboty w sprawach cywilnych posiedzenia niejawne i jednoosobowe składy

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
RPO pisze do Ziobry: radykalny spadek efektywności działań prokuratury, sytuacja jest dramatyczna PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 lipca 2021 16:53

Po wejściu w życie w 2016 roku nowego Prawa o prokuraturze długotrwałych śledztw jest nawet czterokrotnie więcej, znacząco wydłużył się też czas pobytu w aresztach. "Sytuacja jest dramatyczna" – pisze w liście do Zbigniewa Ziobry Rzecznik Praw Obywatelski Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się z do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o wyjaśnienie przyczyn „radykalnego spadku efektywności działań prokuratury”.

RPO przywołuje dane samej prokuratury, z których wynika, że działa ona zdecydowanie wolniej od czasu wejścia w 2016 roku nowej ustawy, która połączyła funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Bondar przypomniał, że tamte zmiany „uzasadniano tym, że prokuratura utraciła instrumenty prawne umożliwiające zachęcenie prokuratorów do wytężonej i energicznej pracy”.

Prokuratura na wolnych obrotach

RPO przytacza dane dotyczące długości postępowań przygotowawczych. W 2015 roku:

 • postępować trwających od 3 do 6 miesięcy, było 16 805;
 • powyżej 6 miesięcy do roku – 6 351;
 • powyżej roku do 2 lat – 1 016;
 • powyżej 2 lat do 5 lat – 604;
 • ponad 5 lat – 106.

Natomiast pięć lat po zmianach, w 2020:

 • postępowań trwających powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, było już 27 882;
 • powyżej 6 miesięcy do roku – 15 184;
 • powyżej roku do 2 lat – 5 474;
 • powyżej 2 lat do 5 lat – 2 900;
 • ponad 5 lat – 467.

„Statystyki te są wręcz dramatyczne i wskazują, że w niektórych przedziałach czasowych ponad czterokrotnie wzrosła liczba spraw, w których prowadzone są długotrwałe postępowania przygotowawcze”

Kliknij tutaj -czytaj więcej 

 
Okrągłego stołu" ws. reformy wymiaru sprawiedliwości PDF Drukuj Email
czwartek, 24 czerwca 2021 13:36
Okrągły stół ds. reformy wymiaru sprawiedliwości 21.06.2021 w
Sejmie RP, w którym braliśmy udział jako Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
• Podbeskidzie zaprosiliśmy również inne organizacje:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej, Obywatele Przeciw Bezprawiu,
Stowarzyszenie w Nas Siła.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej był świadkiem merytorycznej dyskusji,
dyskusji nad wymiarem sprawiedliwości, co rzadko się zdarza w ostatnim czasie.
Po raz trzeci odbyły się obrady „Okrągłego stołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwości”.
Dziękuje za uczestnictwo i zabranie ważnego głosu merytorycznego
@Piotr Smoter, Irmina Dobrowolska Gian Luigi Grazi, Krzysztof Nowak, Arek Aro Kraska,
Jako Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu zaprezentowaliśmy
Jerzy Jachnik Magdalena Kostuchowska 17 zmian koniecznych do reformy
i zmiany wymiaru sprawiedliwości by stał się wymiarem dla obywatela,
a nie tylko dla sędziów, prokuratorów i adwokatów.
Dziękujemy Panu Marszałkowi Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu RP
za zorganizowanie i następną już edycję Okrągłego Stołu Wymiaru Sprawiedliwości.
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku
 
Skandaliczne i niedopuszczalne w demokracji. PDF Drukuj Email
wtorek, 22 czerwca 2021 13:29

Sąd Najwyższy zamyka się dla publiczności

Zgodnie z nowym regulaminem już wkrótce w Sądzie Najwyższym regułą ma być niejawne orzekanie, chyba że przewodniczący zdecyduje inaczej. Sędziowie SN nieoficjalnie przyznają, że to dla nich łatwiejsze, bo przyspiesza rozpatrywanie spraw, których jest coraz więcej. Wątpliwości mają jednak prawnicy, którzy przypominają o konstytucji i wskazują, że zmiana może mieć związek z praktyką Izby Dyscyplinarnej.

Regulamin, który ma obowiązywać od 24 czerwca - jest obszerny, jego duża część dotyczy wyborów pierwszego prezesa SN, i prezesów poszczególnych izb, a także wielu aspektów ich funkcjonowania. Z nowego regulaminu wynika też, że kończą się czasy odrębnego rzecznika prasowego w Izbie Dyscyplinarnej - zostają uchylone obecnie obowiązujące przepisy o możliwości jego powołania. 

Przypomnijmy, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym regulamin określa w drodze rozporządzenia prezydent, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego. 

Niejawność zasadą - nie tylko w pandemii 
Bardzo istotna część zmian dotyczy jawności postępowań w Sądzie Najwyższym. Koronawirus spowodował, że w sądach powszechnych, ale i w SN, posiedzenia niejawne stały się codziennością. Zresztą zgodnie z niedawną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich - sprawy cywilne mają być i w sądach powszechnych rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych albo online. .

 

Czytaj więcej  kliknij tutaj

Sąd Najwyższy zamyka się dla publiczności

 

 
Instytucja Skargi Nadzwyczajnej zamieniona w fikcję. PDF Drukuj Email
sobota, 19 czerwca 2021 19:19

Orędownik skargi nadzwyczajnej Jerzy Jachnik włożył wiele wysiłku aby instytucja skargi nadzwyczajnej

została wprowadzona.

 Niestety PIS całkowicie istotę skargi nadzwyczajnej zepsuł pozbawiając naszych propozycji,

które były konieczne by ustawa ta działała.

Tylko PIS umie tak kłamać w TVP Korea,  to oni są orędownikiem tej ustawy.

O skardze nadzwyczajnej  będziemy  mówić wraz z  Jerzy Jachnik na w Sejmie RP w dniu 21.06.2021

wraz z Marszałkiem  Piotrem Zgorzelskim i Koalicją Polską

.Konferencja będzie podsumowaniem rocznej pracy pod stolików w tym

  zespołu  ds. osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości -

 pod przewodnictwem Jerzego Jachnika.

Skarga nadzwyczajna wymaga koniecznych zmian by zaczęła być instytucją realną a nie fikcją.  

Konieczne zmiany do Ustawy  opracowane przez @Jerzy Jachnik to :

1. Zmiana terminu skuteczności złożenia   skargi nadzwyczajnej

2. Powołanie Komisji Sejmowej co do zasadności rozpoznawania skarg

3. Szybka ścieżka rozpoznania sprawy po uznaniu jej przez SN

4. Udział organizacji pozarządowych w sprawie skarg nadzwyczajnych

A poniżej statystyka, która pokazuje ,że dziś skarga nadzwyczajna to zwykła fikcja.

PG i RPO większość skarg pozostawia bez biegu.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „10 000 Ilość skarg złożonych do RPO 2021 7500 100% 5000 złożono 8198 2500 zbadano 1501 18,3% 0,37% sporządzono 30”

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Ilość skarg złożonych do PG 10 000 2021 7500 100% 90% 5000 złożono 8459 2500 zbadano 7579 2,3% sporządzono 197”

 

 
PiS mocno ogranicza jawność rozpraw cywilnych. "Ucierpią najsłabsi" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 czerwca 2021 21:31

Jak to: "nikt nie będzie mógł nic zrobić"?

Stronom nie będzie przysługiwać żadna skarga na taką decyzję sądu?

Ano właśnie nie. Rządzący zmienili prawo tak, że żadna skarga nie odniesie skutku, więcej, nawet nie zostanie                       rozpoznana.

A to jest sytuacja, w której obywatelowi odbiera się ważne prawo i nie będzie miał on żadnego pola manewru.

To jest naruszenie wprost art. 45 konstytucji, który mówi o tym, że "każdy ma prawo do sprawiedliwego                                                i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd".                          Zaś wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić jedynie "ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa                                   i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny".

A jak te zmiany mają się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? Ona wskazuje wyjątki,                                                    w których sąd może wyłączyć jawność rozprawy.

Tak, ten przepis jest niezgodny również z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz), mówiącym                                     o tym, że "każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie                              przez niezawisły i bezstronny sąd (...). Do tego, jak stanowi EKPCz, "postępowanie przed sądem jest jawne,                             jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów                                        obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie                                        demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron                                            albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy                        jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości".                                                                                             Te wyjątki są w konwencji wyraźnie wskazane, tymczasem w nowych przepisach, które uchwalił właśnie                                          pod koniec maja Sejm, z wyjątków robi się normę. A to może się dla Polski skończyć fatalnie.

 

Apel o zawetowanie nowelizacji k.p.c.

Kliknij tutaj-czytaj całość 

 
Zdaniem RPO taka sytuacja zagraża konstytucyjnemu prawu zarówno osób podejrzanych, jak i pokrzywdzonych, do rozpatrzenia ich spraw w rozsądnym terminie.  Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/spadek-sprawnosci-prokuratorskich-post PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 czerwca 2021 14:07

Po wejściu w życie w 2016 r. nowego Prawa o prokuraturze nastąpił systemowy spadek sprawności prokuratorskich postępowań przygotowawczych - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I precyzuje, że od tego czasu długotrwałych śledztw jest nawet czterokrotnie więcej niż przedtem. Znacząco wydłużył się też czas pobytu osób podejrzanych w aresztach.

Wydłużył się czas śledztw 
Jak zauważa RPO w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości, dane te jednoznacznie wskazują, że od 2016 r. nastąpił znaczny wzrost liczby postępowań długotrwałych. Ze sprawozdania z działalności prokuratury za rok 2015 wynika, że postępowań przygotowawczych, których czas trwa:

od 3 do 6 miesięcy, było 16 805,
powyżej 6 miesięcy do roku – 6351,
powyżej roku do 2 lat – 1016,
powyżej 2 lat do 5 lat – 604,
ponad 5 lat – 106.
Natomiast w roku 2020 postępowań przygotowawczych, których czas trwa:

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, było 27 882,
powyżej 6 miesięcy do roku – 15 184,
powyżej roku do 2 lat – 5474,
powyżej 2 lat do 5 lat – 2900,
ponad 5 lat – 467.
- Statystyki te są wręcz dramatyczne i wskazują, że w niektórych przedziałach czasowych ponad czterokrotnie wzrosła liczba spraw, w których prowadzone są długotrwałe postępowania przygotowawcze – podkreśla dr hab. Adam Bodnar.

RPO: Prawo o prokuraturze zmienili, śledztwa wydłużyli

Czytaj więcej:kliknij  tutaj 

 

 
Nowela procedury cywilnej podpisana przez prezydenta PDF Drukuj Email
czwartek, 10 czerwca 2021 15:01

-licytacje z nieruchomości, doręczenia pism procesowych, wezwań, zawiadomień i orzeczeń pełnomocnikom poprzez portal informacyjny sądu, co do zasady posiedzenia niejawne i online oraz jednoosobowe składy w pierwszej i drugiej instancji na czas epidemii koronawirusa i rok po niej - to główne zmiany, które wprowadza podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja procedury cywilnej.

owelizacje budziła sporo dyskusji. Na ostatniej prostej Sejm zaakceptował część poprawek Senatu dotyczących głównie e-doręczeń. 

 20 kwietnia - o czym pisaliśmy już w Prawo.pl - Sejm przyjął nowelizację procedury cywilnej, ale też ustawy antycovidowej. Przypomnijmy, początkowo Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by w okresie epidemii, zagrożenia epidemiologicznego i rok po nim - pierwsze pismo procesowe wnoszone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego albo Prokuratorię Generalną RP - zawierało adres służbowej poczty elektronicznej i numer telefonu. W sytuacji braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego, na ten adres miałoby być wysyłane cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń ze skutkiem doręczenia następnego dnia. I to zmodyfikowano podczas prac w Sejmie.

Czytaj więcej na Prawo.pl: kliknij tutaj 
Nowela procedury cywilnej podpisana przez prezydenta - e-licytacje, e-doręczenia i posiedzenie niejawne

 

 
Prokurator, który oskarżał Tomasza Komendę – usunięty z zawodu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 czerwca 2021 10:23

zba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła usunąć z zawodu wrocławskiego prokuratora Tomasza F., który przed laty oskarżał Tomasza Komendę. W 2019 r. śledczy został zatrzymany za jazdę po pijanemu. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Jak przekazał rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski sąd orzekł, że „prokurator uchybił godności urzędu poprzez jazdę w stanie nietrzeźwości”. Sąd uznał winnym tego przewinienia dyscyplinarnego prokuratora i wymierzył mu karę najwyższą możliwą, czyli wydalenia ze służby prokuratorskiej – poinformował Falkowski.

Zatrzymany do rutynowej kontroli w 2019 roku

Tomasz F., prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu został zatrzymany przez patrol drogowy policji do rutynowej kontroli w połowie października 2019 r. Badanie wykazało, że śledczy miał 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zgodnie z Kodeksem karnym za jazdę w stanie nietrzeźwości, kiedy stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,25 mg grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. W konsekwencji wrocławska prokuratura zawiesiła Tomasza F. w obowiązkach służbowych. W czerwcu ub.r. Izba Dyscyplinarna uchyliła mu immunitet.

Kliknin tutaj : czytaj więcej 

 
Niekończące się przedawnienia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 czerwca 2021 10:21
Dzięki wejściu na wokandę Sądu Najwyższego spraw frankowych odżyje też pewnie stary problem polskich dłużników. Trzeba uważać, by mimo upływu lat nie zaskoczył brak przedawnienia.

Generalnie skupiamy się na przedawnieniu własnych roszczeń, aby ich nie przegapić, a w ostatnich latach ich okresy, w różnych sprawach różne, zostały istotnie skrócone Najdłuższy dziesięcioletni do sześciu lat. Co ma jednak robić dłużnik?Po pierwsze, musi obserwować wierzyciela, czy wykazuje on aktywność, a zgłoszone do sądu tzw. zawezwanie do próby ugodowej było formalnie poprawne, gdyż tylko takie przerywa przedawnienie. Poprawne nie oznacza, że ma być skuteczne, gdyż w lwiej części nie są one skuteczne i w praktyce służą nie ugodzie, ale przerwaniu przedawnienia.

Kliknij tutaj : czytaj więcej 

 
Krajowy Rejestr Sądowy - naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym wycieki numerów PESEL PDF Drukuj Email
sobota, 29 maja 2021 18:50

Według danych opublikowanych przez prezesa UODO, w 2019 r. zgłoszono do Urzędu 6039 naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych. Wśród danych osobowych, które były przedmiotem naruszeń, wielokrotnie występował numer PESEL. Numer PESEL jest przy tym konsekwentnie uznawany przez prezesa UODO za daną o szczególnym charakterze. Jako przykład tego rodzaju praktyki można wskazać decyzję o nałożeniu na TUiR Warta S.A. kary pieniężnej w wysokości 85.588 zł, w której przyjęto, że „[...] wskazane naruszenie poufności danych dotyczy numerów PESEL wraz z imionami i nazwiskami, adresami zamieszkania, numerami telefonów oraz adresami poczty elektronicznej, należy więc uznać, że może ono wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych"

Kliknij tutaj : czytaj więcej 

 
Nie od dziś wiadomo, jakim złem są sędziowskie i prokuratorskie delegacje. Nie ma jednak dobrego pomysłu, czym je zastąpić. PDF Drukuj Email
sobota, 29 maja 2021 18:46

ajpierw zagadka: kto to powiedział? „Przyznanie władzy politycznej takich kompetencji to ogromne ryzyko. Minister na tej zasadzie może równie dobrze odwołać sędziego delegowanego orzekającego w każdej sprawie, której wynikiem jest zainteresowany on, jego bliscy, koledzy albo jego środowisko polityczne. To potencjalny środek nacisku, który nie powinien istnieć". Rozwiązanie: warszawski sędzia Łukasz Piebiak po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 r., związanym z cofnięciem mu delegacji. Lata mijają, sędzia Piebiak zdążył zostać wiceministrem sprawiedliwości nadzorującym sądy i zakończyć karierę w rządzie (choć już nie wrócił do orzekania), a problem wciąż nie doczekał się rozwiązania.

Tak działa system, który ma sprawić, że zhierarchizowany aparat ścigania będzie karny, a sądy dwa razy pomyślą, zanim wydadzą kontrowersyjny wyrok. Nie każdy sędzia ma taką swobodę jak ci z Sądu Najwyższego czy NSA.

Teraz wieloletnią patologię dostrzegł też rzecznik generalny przy TSUE – krytykując łączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Rzecz nienowa – ale widać, że teraz przeszkadza bardziej. Najgorsze jednak, że nie ma dziś dobrej propozycji w zamian. Zapowiadana od lat zmiana statusu sędziego i spłaszczenie struktury byłyby jakimś pomysłem – ale czy gdyby dziś ją przeprowadzić, wywołałaby więcej korzyści czy szkód?

Czytaj tutaj: kliknij więcej 

 
Pamiętajmy i módlmy się za ś.p. posła Janusza Sanockiego PDF Drukuj Email
sobota, 22 maja 2021 09:14

W dniu 7 czerwca minie 6 miesięcy od śmierci Posła Vlll Kadencji Janusza Sanockiego.

Przypominamy Przydentowi RP Andrzejowi Dudzie że nadal czekamy na przyznanie Orderu Orła Białego dla wybitnego Polaka.

Wczoraj Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu zapaliło znicze i złożyło kwiaty na grobie naszego wieloletniego przyjaciela w Nysie. Prosimy o modlitwę za ś.p. Janusza Sanockiego. Nie zapomnimy Ciebie i Twojej działalności na rzecz JOW i praworządności. Byłeś jednym z najbardziej wybitnych mieszkańców Nysy i posłów RP.

 

Grób Janusza

 
Rzecznik generalny TSUE: polska praktyka delegowania sędziów do sądów wyższej instancji niezgodna z prawem UE PDF Drukuj Email
czwartek, 20 maja 2021 17:59

Delegowanie sędziów do sądów wyższej instancji, które w każdej chwili może według uznania zakończyć minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, jest sprzeczne prawem Unii Europejskiej - głosi wydana w czwartek opinia rzecznika generalnego TSUE.

"Prawo Unii sprzeciwia się polskiej praktyce delegowania sędziów do sądów wyższej instancji, które to delegowanie może zostać zakończone w każdym czasie według uznania Ministra Sprawiedliwości będącego zarazem Prokuratorem Generalnym" - czytamy w opinii, która wydał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michal Bobek.
Zdj. ilustracyjne /JOHN THYS/AFP/ /AFP

Kliknij tutaj : czytaj wiecej 

 

 
Skandaliczne rozdysponowywanie środków przez NIW. PDF Drukuj Email
czwartek, 20 maja 2021 17:48

Skandaliczne rozdysponowywanie środków przez NIW. 

Trzy fundacje związane z wiceprezesem Ordo Iuris Tymoteuszem Zychem otrzymały w ostatnich latach ponad 3,3 miliona złotych dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – pisze w czwartek OKO.press. Portal zwraca uwagę, że sam Zych zasiada we władzach przydzielającego fundusze NIW.

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został powołany ustawą z 15 września 2017 roku. Jego głównym zadaniem jest rozdzielanie pieniędzy pomiędzy organizacje pozarządowe. Instytut działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Miliony dotacji dla fundacji wiceprezesa Ordo Iuris

Według ustaleń OKO.press wszystkie powyższe fundacje od lat otrzymują dotacje państwowe z Narodowego Instytutu Wolności. Przydzielono im już dziewięć grantów o łącznej wartości 3 343 248 złotych. Ponadto – jak podkreśla portal – w tym roku cztery projekty tych organizacji na kwotę 1 280 700 złotych znalazły się na listach rezerwowych do otrzymania dotacji. Fundacje ubiegają się dodatkowo o co najmniej pięć kolejnych dofinansowań na sumę 2 021 700 złotych. "O 300 000 złotych dofinansowania z NIW zabiega także powiązana z Ordo Iuris Fundacja na rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej" – czytamy w artykule.

OKO.press zwraca uwagę, że Tymoteusz Zych, pełniący funkcje kierownicze w fundacjach dotowanych przez NIW, jest od 2018 roku członkiem 11-osobowej rady Narodowego Instytutu Wolności.

logo Narodowego Instytutu Wolności

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Chcemy prof. Izabelę Lewandowską - Malec na RPO PDF Drukuj Email
sobota, 15 maja 2021 21:59
Pokrzywdzeni rozpowszechniajcie gdzie możecie.
Chcemy prof. prawa UJ Izabelę Lewandowską -Malec na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlaczego ? ano dlatego, że jako dr.hab. prawa i wykładowca prawa na UJ została także oskarżoną przez polską prokuraturą i polskimi sądami . Przegrała sprawę przed poskimi sądami w tym przed SN. zaś RPO odmówił słożenia kasacji. Sprawa skończyła się pogorszeniem stanu zdrowia. Skierowano ją nawet na badania psychiatryczne. Sądzili ją przed polskimi sądami jej studenci. Wygrala dopiero sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu. Obecnie jest wykładowcą akademickim, adwokatem a także założycielem stowarzyszenia Obserwatorium Strasburskie. Była też na I Kongresie pokrzywdzonych w Sejmie RP w 2016 roku.
Posłuchajcie i zdecydujcie dlaczego chcemy takiego RPO.

 
Adwokaci chcą obniżenia opłat sądowych, bo pandemia uderza w finanse klientów PDF Drukuj Email
czwartek, 13 maja 2021 14:40

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której apeluje o obniżenie opłat sądowych w związku ze skutkami pandemii. Uzasadnia to bezpośrednim wpływem koronawirusa na sytuację majątkową obywateli i przedsiębiorców. Postulat nie jest nowy, prawnicy już w ubiegłym roku podnosili, że zbyt wysokie opłaty uderzają w prawo do sądu.

Adwokatura przyjęła w tej sprawie uchwałę, w której upoważnia prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie kroków w celu zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w części dotyczącej opłat sądowych. Zwraca uwagę, że wysokie opłaty sądowe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, utrudniają, a w niektórych sytuacjach wręcz pozbawiają obywateli przysługującej im ochrony prawnej. A instytucja zwolnienia od kosztów sądowych wydaje się niewystarczająca do rozwiązania tych problemów, ze względu na rygorystyczne przepisy. 

Czytaj: Zwolnienie od kosztów sądowych nadal jest problemem>>

COVID uderza po kieszeniach, a opłaty zniechęcają do sądu
Ubiegłoroczna nowelizacja procedury cywilnej podniosła opłaty sądowe i choć miało to - może poza kwestią stałej opłaty od wniosku o uzasadnienie - swoich przeciwników i zwolenników, COVID-19 sytuację zmienił. Prawnicy podkreślają, że w dobie kryzysu są one zbyt wysokie, a ich obniżenie zasadne byłoby także z powodu wprowadzenia e-rozpraw. 

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych wprowadzono rok temu przy okazji dużej nowelizacji procedury cywilnej, a więcej trzeba płacić m.in. za wnioski o apelacje, zażalenia czy założenie księgi wieczystej. O 100 proc. wzrosły koszty wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i pozwy o rozwiązanie spółki. Wprowadzono też - co do dziś budzi duże kontrowersje - stałą opłatę 100 zł od wniosków za uzasadnienie wyroku czy zarządzenia (a uzasadnienie w myśl zmian jest podstawą odwołania).

 

Adwokaci chcą obniżenia opłat sądowych, bo pandemia uderza w finanse klientów

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/oplaty-sadowe-nra-apeluje-o-ich-obnizenie,508224.html

 

 
Każda pełnoletnia osoba może już zapisać się na szczepienie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 maja 2021 13:23

W niedzielę rząd otworzył ostatnią turę rejestracji dla najmłodszych pełnoletnich roczników, tym samym każda dorosła osoba ma już wystawione e-skierowanie i może zapisać się na szczepienie. Do wyboru jest kilka ścieżek: przez Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl), przez infolinię i sms albo bezpośrednio w punkcie szczepień. Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach, e-skierowania na szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.


Rząd podzielił zapisy na grupy wiekowe, co miało usprawnić proces rejestracji. Przypomnijmy, że rejestracja dla osób w wieku 80 plus ruszyła 15 stycznia, dla osób 70 plus tydzień później 22 stycznia. Od 12 kwietnia stopniowo uruchamiane były zapisy dla kolejnych roczników. Proces ten trwał do niedzieli 9 maja, kiedy zapisywać się mógł najmłodszy pełnoletni rocznik.

Wszyscy pełnoletni mogą już wybrać swój termin i miejsce szczepienia.

Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach, e-skierowania na szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.

W tym tygodniu Rada Medyczna wyda opinię dot. możliwości szczepienia dla młodzieży, która skończyła 16 lat. Jeśli rekomendacja będzie pozytywna, Narodowy Program Szczepień zostanie rozszerzony. Dzięki temu osoby w wieku 16-17 lat będą mogły zarejestrować się i zaszczepić przeciw COVID-19.

Czytaj w LEX: Zasada równego traktowania w prawie Unii Europejskiej a odmienne traktowanie osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 >

W dniu uruchomienia rejestracji dla danego rocznika system automatycznie wystawiał e-skierowanie na szczepienie, co umożliwia zarejestrowanie się na termin szczepienia  przez pacjent.gov.pl. Przez Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) można było zapisywać się od północy, a przez infolinie i sms od godziny 6 rano. W kolejnych dniach, gdy skierowanie już jest w systemie, przez infolinię można się zapisywać całodobowo.

Warto pamiętać, że osoby będące w gronie uprawnionych, które nie zapisały się na szczepienie w danym dniu, mogą to zrobić później.

Czytaj więcej na Prawo.pl

Każda pełnoletnia osoba może już zapisać się na szczepienie

 
Salim Touahri: To są takie metody prokuratury, które mają złamać człowieka. Poczułem, jak nieludzki jest system PDF Drukuj Email
piątek, 07 maja 2021 15:03

Czy w prokuraturze RP coś się zmienia ? Moim zdanie nie. Nadal masowo oskarża się na podstawie małego świadka koronnego, który ratując siebie zeznaje co sobie prokuratura życzy. Moim zdaniem sam pomysł świadka koronnego był dobry ale wyłącznie do postępowania przygotowawczego. Innymi słowy świadek koronny duży i mały zgłasza organom ścigania przebieg przestępstwa oraz jego uczestników a te muszą znaleść dowody z wyłączeniem dowodu ze świadka koronnego przed sądem. Nie może też popełniać nadal przestępstw. Inaczej instytucja ta była jest i będzie nadużywana przez przestępców i organy ścigania. Oczywistym bowiem jest że przestępca - świadek koronny zezna wszystko na każdego za wyjście z więzienia a dodatkowo pozostaje nadal bezkarny i popełnia przestępstwa nadal. Co Państwo na to ?

Widziałem na moim ciele czerwone świecące lasery z wycelowanych karabinów. Przeraziłem się, że jeszcze moment, a mnie zastrzelą. Pierwsze, co sobie pomyślałem, to dlaczego mnie zatrzymują. Przecież ja nic nie zrobiłem – mówi w rozmowie z Onetem Salim Touahri, znany polski zawodnik MMA. Ostatnie 14 miesięcy spędził w areszcie tymczasowym. Trafił tam na podstawie słów tzw. małego świadka koronnego, który na początku roku został skazany za składanie fałszywych zeznań.

 

 • Spędziłem 14 miesięcy w areszcie tylko na podstawie fałszywych zeznań tzw. małego świadka koronnego. Prokurator nigdy ich nie zweryfikował – opowiada sportowiec
 • Po konfrontacji jeden z policjantów CBŚP powiedział do mnie: Salim, jeśli tego nie zrobiłeś, to się nie przyznawaj. Myślę, że oni od początku wiedzieli, że jestem niewinny – zdradza
 • Bardzo znana pani sędzia napisała w odpowiedzi, że mogłem się liczyć z konsekwencjami swoich działań. Napisała, że jestem niewiarygodny, a Krystian K., który został skazany m.in. za składanie fałszywych zeznań, jest wiarygodny. Ta sędzia nigdy nie powinna tego napisać na tym etapie postępowania – ocenia
 • Przestępcy zmyślają sobie historię i chodzą "po wolności", a ja trafiłem do aresztu. To jest to bezpieczeństwo, o którym tak mówią najważniejsze osoby rządzące naszym państwem? – pyta
 • Zostałem wplątany w coś, co do tej pory znałem tylko z filmów. Mam jednak duszę wojownika i wiem, że prawda w końcu zwycięży – przyznaje

Salim Touahri

Klinij tutaj: czytaj więcej 

 

 
Co ósmy Polak dostaje część wypłaty pod stołem PDF Drukuj Email
piątek, 07 maja 2021 15:01

A prokuratura oskarża pracowników o powodowanie strat pracodawcy i ZUS. Pięknie.

Aż 1,4 mln osób zatrudnionych na umowie o pracę otrzymuje część wynagrodzenia poza oficjalną ewidencją. Najczęściej dotyczy to mikro firm.

W mikro firmach prawie co trzeci pracownik (31 proc.) dostaje część wynagrodzenia pod stołem. W całej gospodarce odsetek takich pracowników sięga 12 proc. - szacuje opublikowany w środę raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według jego obliczeń przeprowadzonych na podstawie danych za 2018 r., łącznie 6 procent wynagrodzeń z umów o pracę – czyli 34 miliardy złotych – było wtedy wypłacanych poza ewidencją. Dotyczy to przede wszystkim sektora prywatnego, w którym 15 proc. pracowników dostaje część płacy pod stołem.

Kliknij tutaj - czytaj więcej 

 
Rozpoznawanie apelacji cywilnych w składach jednoosobowych to skandaliczna nowelizacja . A to nie jedyny bubel tej nowelizacji. PDF Drukuj Email
niedziela, 02 maja 2021 10:44

Rozpoznawanie apelacji cywilnych w składach jednoosobowych to skandaliczna nowelizacja . A to nie jedyny bubel tej nowelizacji.

Przegłosowana w Sejmie zasada rozpoznawania apelacji cywilnych przez jednego sędziego stanowi wyłom w stuletniej tradycji legislacyjnej, zgodnie z którą kontrola wyroków pierwszoinstancyjnych odbywa się w składzie trzyosobowym. Złożenie na barki jednego sędziego odpowiedzialności za ostateczny wynik procesu może trwale utrudnić życie sędziom i pełnomocnikom, nie mówiąc o samych stronach.

Wprowadzona w Prawie o ustroju sądów powszechnych z roku 1928 zasada kolegialnego rozpoznawania środków odwoławczych stanowiła trwałe osiągnięcie w dziele odbudowy państwa polskiego. Zasada ta miała zapewniać zarówno rzetelne rozważenie interesów stron procesu, jak i uzyskanie należytego respektu dla orzeczeń sądowych.

 

Niemal każda sprawa procesowa kończy się przegraną jednej ze stron. Z natury rzeczy strona przegrywająca proces jest bardziej skłonna do poddawania w wątpliwość bezstronności i rzetelności rozstrzygnięcia. Presja taka jeszcze się wzmaga w sprawach budzących większe zainteresowanie opinii publicznej czy mającej ładunek polityczny. Trudniej takie oskarżenia formułować pod adresem trzech sędziów niż jednego sędziego.

Trzeba pamiętać, że na przestrzeni lat utrwaliła się zasada jednoosobowego orzekania w pierwszej instancji. Zasadę tę, stanowiącą odwrót od zasady kolegialności, usprawiedliwiano pozostawieniem kolegialności składów odwoławczych. Presja ciążąca na pojedynczym sędzi rozkładała się na trzyosobowy skład odwoławczy. O losie sprawy nie decydowało już sześciu sędziów, ale ciągle czterech.

 
Czynny żal może uchronić przed karą za spóźnienie z rozliczeniem rocznego PIT PDF Drukuj Email
sobota, 01 maja 2021 10:34

W piątek, 30 kwietnia, minął termin rozliczeń PIT. Na podatników, którzy nie złożyli w terminie deklaracji lub nie wpłacili brakującego podatku, czekają teraz kary pieniężne. Konsekwencji można jednak uniknąć. Z pomocą przychodzi instytucja tzw. czynnego żalu. Ważne jednak, by złożyć go jak najszybciej.

Niezapłacenie podatku w terminie to nie to samo co brak PIT
Czym innym jest niezapłacenie podatku w terminie, a czym innym jest niezłożenie zeznania podatkowego w terminie. To ostatnie pociąga za sobą o wiele groźniejsze konsekwencje.

- Zapłacenie podatku (dopłaty wynikającej z zeznania podatkowego) w dniu 25 maja 2021 roku, zamiast 30 kwietnia 2021 roku najczęściej pociągnie za sobą konieczność zapłaty odsetek, aczkolwiek w przypadku PIT–39 (19-proc. podatek od sprzedaży nieruchomości) kwoty te mogą być znaczne – zaznacza Agnieszka Czernik, doradca podatkowy.

Konsekwencje złożenia zeznania podatkowego po terminie będą zależały od skali naszego przewinienia. Tydzień, miesiąc czy dwa lata po terminie? Na jak duże straty naraziliśmy budżet państwa? Wreszcie, czy sami naprawiliśmy nasz błąd, czy też spokojnie czekaliśmy, aż urząd skarbowy dostrzeże nasze wykroczenie.

Czynny żal może uchronić przed karą za spóźnienie z rozliczeniem rocznego PIT

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 165


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure