sobota, 13 kwietnia 2024
Termin na złożenie PIT za 2019 r. Do kiedy trzeba rozliczyć i zapłacić podatek [WYJAŚNIAMY] PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 marca 2020 15:57

W związku z koronawirusem rząd obiecał wydłużenie terminu na złożenie zeznań rocznych PIT za 2019 r. Pojawiają się jednak sprzeczne komunikaty i pytania podatników. Do kiedy w końcu trzeba się rozliczyć? Czy po ustawowym terminie można również zapłacić podatek?

 

Od razu wyjaśniamy – zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, PIT za 2019 r. będzie można bez żadnych konsekwencji złożyć do końca maja 2020. Podatnicy, którzy podczas rozliczania formularza dowiedzą się, że mają obowiązek dopłaty podatku, mogą wpłacić ją na swój mikrorachunek podatkowy również do końca maja 2020 r.

PIT bez sankcji do końca maja

Ustawowy termin na spełnienie tych obowiązków to co do zasady 30 kwietnia 2020 r. Z najnowszego (26 marca) komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że formalnie nie będzie on zmieniony, ale wobec podatników, którzy spóźnią się o miesiąc, nie będą wyciągane żadne konsekwencje. W opisie planowanych działań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej MF zapowiada bowiem „Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT - Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.”

O przedłużenie terminu na złożenie PIT-ów na koniec maja mówili też w tym tygodniu ministrowie finansów Tadeusz Kościński i rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wcześniej komunikaty nie były tak spójne. Z niektórych informacji przekazywanych przez instytucje rządowe wynikało, że termin na PIT będzie wydłużony do końca czerwca (jak już wiemy, to nieaktualne), zaś w specustawie koronawirusowej ani projekcie jej nowelizacji nie ma zapisów na ten temat.

W opisie planowanych działań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej MF zapowiada 'Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT - Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.'

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Posłowie łatają luki w tarczy. Jakie rozwiązania przyjęto dla pracodawców i pracowników PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 marca 2020 15:51

Taka zmiana znalazła się w przepisach przyjętych w sobotę przez Sejm. Zaproponowane przez rząd regulacje wywołały bowiem sporo wątpliwości. Chodziło o to, że zwolnienie z należności do ZUS przez trzy miesiące przysługuje, jeżeli płatnik składek jest m.in. mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Problem w tym, że zgodnie z zawartą w tym akcie definicją jest nią firma, która zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników.

Zdaniem dr. Tomasza Lasockiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego istniało zatem ryzyko wypaczenia przepisów. Zastosowanie tej definicji promowałoby bowiem przedsiębiorstwa, w których optymalizując koszty, zatrudniono pięciu pracowników i 15 zleceniobiorców. Takie firmy mogłyby skorzystać ze zwolnienia ze składek. Natomiast przedsiębiorcę zatrudniającego 20 osób na etatach ulga ominęłaby.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Kliknij; czytaj więcęj 

 
Dołóż się do leczenia Ryszarda Gaspaskiego PDF Drukuj Email
sobota, 28 marca 2020 21:43
Pomóżmy naszemu koledze Ryśkowi Gasparskiemu. Jest jednym z nas pokrzywdzonych i zniszczonych przez wymiar niesprawiedliwości. Był w 2012 roku założycielem Ruchu Społecznego NIEPOKONANI2012 a póżniej był w stowarzyszeniu NIEPOKONANI Polska. Pokrzywdzeni w Polsce zróbmy zrzutę i pomóżmy Ryśkowi. Zasługuje na to. Pokaży naszą solidarność.
 
Kliknij link i wpłać. Bądż solidarny. 

 
Koronawirus wstrzymuje terminy procesowe PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 marca 2020 14:27

Strony nie będą musiały obawiać się, że nie uzyskają ochrony sądowej. Na czas epidemii bieg terminów zostanie zawieszony lub przerwany.

To tylko jedna z propozycji, jakie przygotował resort sprawiedliwości w ramach rządowego pakietu zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z dokumentu, do którego dotarł DGP, wynika również, że prezesi sądów apelacyjnych będą mogli wskazywać sądy, które będą rozpatrywać sprawy pilne za jednostki zamknięte z powodu COVID-19. Co więcej, będzie można delegować sędziego, ale tylko za jego zgodą i na czas określony, do innego sądu, jeżeli z powodu epidemii wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

– Żałuję, że resort znów nie skonsultował swoich pomysłów ze środowiskiem sędziowskim, które przecież najlepiej orientuje się w rzeczywistości sądowej. Rozumiem, że czas nagli, ale przecież na przesłanie naszych uwag i propozycji potrzebujemy nie więcej niż 24 h – deklaruje Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia.

Przygotowany przez resort projekt przewiduje wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu niektórych terminów na czas zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Jeżeli chodzi o prawo cywilne i administracyjne, to regulacja będzie dotyczyć m.in. terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem, a także terminów zasiedzenia, przedawnienia oraz przemilczenia. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ministerstwa w dokumencie nie znalazły się za to przepisy dotyczące biegu terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary.

O przygotowanie rozwiązań, które zabezpieczyłyby prawo obywateli do sądu w okresie pandemii, apelowało do Ministerstwa Sprawiedliwości m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Jego zdaniem prawo to będzie naruszane na masową skalę, jeżeli nie zostaną wprowadzone rozwiązania ustawowe co do biegu postępowań sądowych.

kliknij tutaj :czytaj więcej 

 
Tarcza antykryzysowa: Zmiany w ZUS, podatkach, wymiarze sprawiedliwości [POZNAJ SZCZEGÓŁY] PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 marca 2020 14:23

Tarcza antykryzysowa ma ona ochronić zarówno firmy, jak i obywateli przed gospodarczym szokiem wywołanym epidemią koronawirusa. W projekcie nie brakuje jednak także punktów zapalnych.

 

Dzisiaj propozycja nowych przepisów, zwanych tarczą antykryzysową będzie konsultowana w ramach Rady Dialogu Społecznego. We wtorek specustawę powinien przyjąć rząd, a już w piątek trafi ona prawdopodobnie do prac parlamentarnych. Tam wywoła dużą dyskusję.

Rozstrzygnąć trzeba będzie np., czy pracodawca będzie musiał utrzymać zatrudnienie, aby skorzystać z dopłat do wynagrodzeń. Rząd przewiduje, że związkowcy będą blokowali rozwiązania, które doprowadzą do wzrostu bezrobocia. Jednakże firmy – przy warunku braku zwolnień – mogą nie być w stanie skorzystać z pomocy państwa.

Kolejnym punktem zapalnym jest pomysł pracodawców, aby na określony czas zawiesić zakaz handlu w niedzielę. Na razie projekt zakłada, że w ten dzień sklepy będą mogły jedynie zaopatrywać się w towar. Rząd dopuszcza okresowe przywrócenie handlu, ale w projekcie specustawy tego nie ujął. Bo przeciwko mogą być związki zawodowe, których presja doprowadziła do uchwalenia obowiązujących przepisów.

Poznaj szczegóły traczy antykryzysowej

kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
Koronawirus w Polsce: Rząd zapłaci samozatrudnionym i pracującym na zleceniu. Sprawdź, ile PDF Drukuj Email
czwartek, 19 marca 2020 15:16

Pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości ok. 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia - mówiła w środę na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz przekonywała, że w ramach tego pakietu m.in. pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę "świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości około 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia bez względu na to, czy to jest umowa zlecenie, czy o dzieło". Dodała, że to jest "bezprecedensowy ruch, jaki nigdy nie został wykonany".

Rząd zakłada, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób, a koszt dla Funduszu Pracy wyniesie około 9 mld zł - wskazała minister. Dodatkowo - jak powiedziała szefowa MR - "jeśli osoby te przy swoich umowach opłacały składki na świadczenie zdrowotne, wówczas skorzystają - jeśli zajmują się dziećmi - z zasiłku opiekuńczego, który wypłacamy dzisiaj rodzicom opiekującym się dziećmi, które nie mogą iść do szkoły".

Zdaniem sądu apelacyjnego nawet w sytuacji, kiedy między rozwiedzionymi istniała po rozwodzie i trwała aż do śmierci byłego małżonka rzeczywista więź materialna i duchowa, była żona może domagać się przyznania renty rodzinnej po nim tylko wówczas, gdy w chwili jego śmierci miała prawo do alimentów

Kliknij: cz\ytaj więcej

 
koronawirus - jak zapobiec PDF Drukuj Email
sobota, 14 marca 2020 15:38

Dlaczego w profilaktyce koronawirusa ważne jest mycie rąk?

Koronawirus jest osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dlatego można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol minimum 60–70%, preparaty do dezynfekcji.

Jakie są objawy koronawirusa?

Przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany - od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, po ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej objawami koronawirusa są: kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 38 0C, ból mięśni. 

Jak przenosi się koronawirus?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najczęściej przez kaszel, kichanie i rozmowę. Może też być przenoszony pośrednio przez dotyk. Dlatego tak ważne jest mycie rąk.

Jak zapobiegać koronawirusowi?

Często myj ręce

Należy często myć ręce wodą z mydłem. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba je dezynfekować środkami na bazie alkoholu (minimum 60-70%). Częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Koronawirus może przebywać na różnych powierzchniach i przenosić się przez ich dotyk. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękoma może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie, których dotykasz

Miejsca, z których często korzystasz, powinny być starannie dezynfekowane. Regularnie przecieraj wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła i poręcze.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole przy posiłku i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować 1– 2 metry odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (minimum 60-70). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Zdrowo się odżywiaj i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij około 2 litrów płynów (najlepiej wodę mineralną).

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Nie ulegaj panice. Staraj się postępować racjonalnie w walce z koronawirusem. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu SanitarnegoMinisterstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 
Działalność biura Stowarzyszenia zamknięta do odwołania !! PDF Drukuj Email
piątek, 13 marca 2020 17:35

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją dotyczącą koronawirusa oraz decyzją władz miasta Bielska-Białej o podjęciu wszelkich możliwych działań o charakterze profilaktycznym, które zapobiegną jego ewentualnemu rozprzestrzenieniu się, spotkania, dyżury i działalność naszego Stowarzyszenia, oraz siedziba Stowarzyszenia przy ul.Schodowej 5 zostaje zamknięta do odwolania.Możliwy tylko kontakt telefoniczny i mailowy.

Mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon:790-721-224 

 
Najbliższy dyżur poradnictwa obywatelskiego-11.03 .Konieczna wcześniejsza rejestracja ! PDF Drukuj Email
czwartek, 05 marca 2020 12:43

  Uwaga
Zapraszamy wszystkich chętnych na dyżur poradnictwa obywatelskiego                         w dniu 11.03. od godz.12.30-14.30
w siedzibie Stowarzyszenia -ul.Schodowa 5 Bielsko-Biała.

Obowiązkowa rezerwacja telefoniczna pod nr. 692240734,oraz wysłanie maila na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  z krótkim opisem sprawy. Nie wysyłając maila, nie rejestrując się telefonicznie nie zostaniesz przyjęty !!

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 9.03.

Obowiązuje wczesniejsze zgłoszenie telefoniczne i maliowe.  

Pamietaj szanuj nasz czas, bo działamy na zasadzie wolontariatu.

Przygotuj potrzebne dokumenty i opis sprawy.

Informujemy również, że nie  będziemy przechowywać żadnych dokumentów a  wszystkie  ankiety wypełnione po udzielonej poradzie zostaną zniszczone. Przed udzieleniem porady wymagana zgoda RODO. Zgłaszając się do nas automatycznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobywch potrzebnych do udzielenia poradnictwa obywatelskiego. 

Pomoc prawna świadczona jest będzie z urzędu /©123RF/PICSEL

 
KIS: Wina, choćby częściowa, wyklucza koszt PDF Drukuj Email
wtorek, 10 marca 2020 19:24

Kara umowna nie jest kosztem uzyskania przychodów bez względu na to, czy odpowiedzialność podatnika kształtowała się na zasadzie winy, czy ryzyka – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

O interpretację wystąpił przedsiębiorca zajmujący się układaniem posadzek. Na początku 2020 r. przelał kontrahentowi 250 tys. zł tytułem kary umownej, zgodnie z ugodą sądową. Przedsiębiorca chciał ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wyjaśnił, że tylko częściowo ponosi winę za wadliwe wykonanie posadzki, a wypłacona kwota wyczerpuje w całości roszczenia kontrahenta.

O interpretację wystąpił przedsiębiorca zajmujący się układaniem posadzek. Na początku 2020 r. przelał kontrahentowi 250 tys. zł tytułem kary umownej, zgodnie z ugodą sądową.

Kliknij: czytaj więcej 

 
Nie można skazać za „około”. Gdy w grę wchodzi przestępstwo przeciwko mieniu, sąd musi precyzyjnie określić wartość tegoż mienia PDF Drukuj Email
wtorek, 10 marca 2020 19:20

Stwierdził tak Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła mężczyzny skazanego za oszustwo, który posługiwał się nieprawdziwymi dokumentami. W ten sposób bezprawnie uzyskał on około 164 820 zł. No właśnie – około.

Wyrok rażąco niesprawiedliwy

Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę (wymierzając karę łączną) na dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Apelację od tego rozstrzygnięcia wywiódł obrońca oskarżonego. Okazała się ona częściowo zasadna, choć nie poskutkowała zmianą orzeczonej kary. W czym rzecz? Otóż sąd okręgowy nie był w stanie określić precyzyjnie wartości mienia związanego z oszustwem. Wskazał więc jego przybliżoną kwotę. To jednak – w ocenie wyższej instancji – niedopuszczalne.

Sprawa dotyczyła mężczyzny skazanego za oszustwo, który posługiwał się nieprawdziwymi dokumentami. W ten sposób bezprawnie uzyskał on około 164 820 zł. No właśnie – około.

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Wysłuchanie publiczne ws. projektu zmian w ustawie o KRS PDF Drukuj Email
czwartek, 05 marca 2020 11:18

Zgodnie z projektem nowi członkowie Rady mieliby być wybierani nie przez Sejm, lecz przez samych sędziów. W skład Rady weszliby: jeden sędzia Sądu Najwyższego wybierany przez sędziów tego sądu, jeden sędzia sądu powszechnego wybierany przez sędziów sądów apelacyjnych, dwóch sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów okręgowych, ośmiu sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów rejonowych, jeden sędzia sądu wojskowego wybierany przez sędziów sądów wojskowych, jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierany przez sędziów tego sądu oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego wybierany przez sędziów tych sądów.

 Wysłuchanie publiczne w Senacie 2020-03-05- ogądaj- kliknij tutaj 
Połączone senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zdecydowały we wtorek o wysłuchaniu publicznym ws. senackiego projektu zmian w ustawie o KRS. Odbędzie się ono 3 marca.
 
PIT za 2019 r. Ulga dla młodych. Jak wypełnić formularz PIT 37 PDF Drukuj Email
środa, 04 marca 2020 19:07

Od 1 sierpnia 2019 r. podatnicy do 26 roku życia zatrudnieni na etacie lub zleceniu są zwolnieni z podatku dochodowego. Jak mają rozliczyć „zerowy PIT” z urzędem skarbowym?

Wprowadzenie ulgi dla młodych powoduje, że podatnicy do ukończenia 26. roku życia są zwolnieni z podatku od przychodów ze stosunku pracy (także stosunku służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia, do wysokości określonego limitu. Preferencja obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Za pięć miesięcy 2019 r. limit wynosi 35 636,67 zł, w całym 2020 r. będzie to 85 528 zł.Nowa preferencja bywa określana hasłami "bez PIT dla młodych" lub "zerowy PIT dla młodych". Czy beneficjenci ulgi muszą w ogóle składać zeznanie roczne PIT? Co do zasady z zarobków zwolnionych od podatku nie trzeba się rozliczać z fiskusem, ale mimo to w praktyce w wielu przypadkach także młodzi podatnicy muszą to zrobić – przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie przychody są objęte zwolnieniem.
 
Wspólnoty mieszkaniowe: Nie wszyscy głosowali, uchwała do podważenia PDF Drukuj Email
środa, 04 marca 2020 17:59

Czy jeśli nie wszystkim członkom wspólnoty mieszkaniowej zapewniono możliwość zagłosowania w trybie obiegowym, przyjęte uchwały należy uchylić? To zależy od okoliczności danej sprawy i tego, czy sposób procedowania miał wpływ na decyzję – tak można podsumować odpowiedź Sądu Najwyższego na pytanie zadane przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Źródłem sprawy był konflikt w pewnej sopockiej wspólnocie. Członek jej zarządu, będący właścicielem lokali: mieszkaniowego oraz użytkowego, chciał uzyskać zgodę na sprzedaż alkoholu. Po przygotowaniu projektów stosownych uchwał oraz uzyskaniu odpowiednich upoważnień rozpoczął zbieranie głosów. Dzwonił do członków wspólnoty prosząc ich o poparcie i po rozmowie wysyłał e-mail z dokumentami. Po uzyskaniu większości (59,17 proc. udziałów w nieruchomości wspólnej) głosów na „tak” procedurę zakończył, uznając, że uchwały zostały podjęte.
W przypadku wspólnoty z Sopotu większość głosów była „za” uchwałą, więc głosy reszty nic by nie zmieniły
 
Dyżur poradnictwa obywatelskiego. PDF Drukuj Email
czwartek, 27 lutego 2020 23:17

                                               Uwaga
Zapraszamy wszystkich chętnych na dyżur poradnictwa obywatelskiego                         w dniu 4.03 od godz.12.30-14.30
w siedzibie Stowarzyszenia -ul.Schodowa 5 Bielsko-Biała.

Obowiązuje wczesniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

Pamietaj szanuj nasz czas, bo działamy na zasadzie wolontariatu.

Przygotuj potrzebne dokumenty i opis sprawy.

Informujemy również, że nie  będziemy przechowywać żadnych dokumentów a  wszystkie  ankiety wypełnione po udzielonej poradzie zostaną zniszczone. Przed udzieleniem porady wymagana zgoda RODO. 

  Pomoc prawna świadczona jest będzie z urzędu /©123RF/PICSEL

 
Do wszystkich pokrzywdzonych - poinformuj innych PDF Drukuj Email
środa, 26 lutego 2020 15:13

Do wszystkich pokrzywdzonych: wypełniajcie ankiety

 

Zgodnie z zapowiedzią na Konkresie pokrzywdzonych w Sejmie RP w dniu 18.02.2019 r. oczekujemy od państwa na pilne przesłanie ankiet opisujących Wasze problemy, tak aby można je było opracować i wydać w wydawnictwie sejmowym i na płycie w formie Raportu co zadeklarował Marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
Do tej chwili dotarły do nas 42 ankiety poszkodowanych a obecnych było 300 osób.
Tych z Państwa, którzy jeszcze nie przysłali ankiet prosimy o pilne ich wypełnienie wg załączonego wzoru w systemie „Word” i przesłanie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Prosimy także tych z Państwa, którzy przysyłali już ankiety w poprzednic latach - jeśli chcecie by zostały zamieszczone w tym raporcie, który ma ukazać się teraz byście Państwo przysłali Waszą zgodę na umieszczenie nadesłanych wcześniej ankiet na ten sam adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Zapraszamy także do dołączenia inne stowarzyszenia i osoby indywidualne, które z różnych powodów w dniu 18.02.2020 r. na Kongresie w Sejmie RP nie były.

Raport chcemy wydać w marcu a po jego wydaniu zrobilibyśmy objazd Polski, w kolejności Państwa zaproszeń.
Dziękujemy wszystkim tym którzy już zgłosili chęć zorganizowania spotkania w swojej okolicy a także do pełnienia roli koordynatorów. Czekamy na następnych.

Pozdrawiamy Janusz Sanocki, Jerzy Jachnik, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu.

 

Obraz może zawierać: tekst

 

 

 

Załącznik: ankieta

 

Konferencja Zespołu Poselskiego n/rz Nowej Konstytucji
„Konstytucja – Wymiar Sprawiedliwości i Obywatele”
Ankieta nt. przypadków bezprawia sądów i prokuratury


I. Dane osoby pokrzywdzonej (imię, nazwisko, adres, tel. mail) 

 

 

II. Krótki opis sądowej krzywdy (max. 500 znaków)

III. Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta czy toczy się nadal ?

IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy (podać jakie sądy)

V. Nazwiska sędziów (i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków

VI. Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (nr skargi)

VII. Opis sprawy – max. 7 tys. znaków.

VIII. Oświadczam iż podane przez mnie dane są prawdziwe

Data ………………………… Podpis …………………………………………..

UWAGI

W związku z obowiązującą ustawą o RODO Zgadzam się na upublicznienie wszystkich danych zawartych w wypełnionej ankiecie.
Wypełniona ankieta nie podlega zwrotowi i ulega zniszczeniu po jej wykorzystaniu.

Podpis osoby wyrażającej zgodę.

 
Ministerstwo Sprawiedliwości już wie o problemach ajentów Żabki. "Odbyło się pierwsze spotkanie" PDF Drukuj Email
środa, 26 lutego 2020 15:47
Ministerstwo Sprawiedliwości już wie o problemach ajentów Żabki. "Odbyło się pierwsze spotkanie"

- Czas na przejrzenie umów franczyzowych. Franczyza to dobry instrument do startu w biznes, ale nie może służyć do tego, by wyrzucać z majątku małych - uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zapytany o problem ajentów Żabki nagłośniony przez Lewicę. - To trzeba uregulować na poziomie państwowym. Problem nie jest w samej franczyzie, ale w konstruowanych umowach - podkreślił. Jak dodał, było już pierwsze nieformalne spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, na którym omawiane były problemy franczyzodawców i franczyzobiorców oraz nierównoważnych umów. - Resort powiedział, że się tym zajmie - zdradził Abramowicz w programie "Money.

 

 
Sąd uniewinnił prokuratora, który wziął ponad ćwierć mln zł łapówki PDF Drukuj Email
wtorek, 25 lutego 2020 15:29
Oskarżony o popełnienie trzech przestępstw korupcyjnych warszawski prokurator Krzysztof W. został skazany na 7 lat więzienia, ale w drugiej instancji sąd go uniewinnił – informuje Onet.

Portal pisze, że prokurator wziął 300 tys. zł łapówki za uwolnienie gangstera i został złapany na gorącym uczynku przez policjantów z CBŚP. Choć Krzysztof W. nie pracuje od 10 lat, co miesiąc pobiera pensję – nawet 5 tys. zł miesięcznie.

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na karę 7 lat więzienia. Jednak 6 grudnia został uniewinniony przez sąd drugiej instancji. Powód? Uznano, że policja, która kontrolowała oskarżonego, nie dochowała wszystkich procedur. Prokuratura zapowiedziała apelację w tej sprawie.

"Kosztował (Krzysztof W. – red.) podatników już około pół miliona złotych. Nie można go jednak usunąć z zawodu, dopóki nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem. Formalnie wciąż jest prokuratorem, tyle że zawieszonym w czynnościach" – cytuje swojego informatora Onet.

Sąd

Kliknij  tutaj czytaj całość

 
Tu mieszka dłużnik". Coraz więcej kobiet ogłasza upadłość konsumencką PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 lutego 2020 15:21

W Polsce są dwa miliony ludzi niezdolnych do spłacenia swoich zobowiązań – mówi Anna Grudzień-Kurpiewska. Jak wynika z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, do końca września ubiegłego roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 5640 upadłości konsumenckich. Według danych statystycznych najwięcej wniosków o upadłość konsumencką składają kobiety.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Na początku należy pobrać wniosek o ogłoszenie upadłości dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypełnić go i złożyć. W tym wniosku wpisuje się swoje dane, dane wierzycieli, wysokość zadłużenia oraz majątek, jeśli się go posiada. - Musimy pamiętać, że w ramach postępowania syndyk zlikwiduje cały majątek i z jego sprzedaży będzie zaspokajał wierzycieli. Jeśli ktoś ma przykładowo mieszkanie na kredyt, syndyk je sprzeda i w pierwszej kolejności spłaci zadłużenie hipoteczne. Jeśli jakieś środki pozostaną, podzieli je między innych pożyczkodawców. Poza tym syndyk przejmie wszystkie wartościowe rzeczy, pozostawi te niezbędne do życia, jak łóżka, krzesła, stół, lodówkę, pralkę itp. Sąd zadecyduje, czy od razu umorzy zobowiązania, czy ustali plan spłaty długów na maksymalnie trzy lata – tłumaczy Grudzień-Kurpiewska, zwracając uwagę, że jeszcze według obowiązujących do 24 marca 2020 roku przepisów, sąd przed ogłoszeniem upadłości bada, czy dana osoba nie doprowadziła do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. - Sąd każdego przykłada do miary rzetelnego dłużnika. Im na przykład jest się lepiej wykształconym, tym surowiej ocenianym.

Od 24 marca przyszłego roku w przypadku ogłoszenia upadłości będzie badana wyłącznie przesłanka niewypłacalności. To czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa będzie ustalane dopiero przy planowaniu spłat. Czyli każdy otrzyma upadłość, a plan spłaty będzie uzależniony od tego, czy jest się winnym sytuacji, w jakiej się znalazło. - Jeśli okaże się, że twoje zadłużenie powstało na skutek choroby czy utraty pracy, plan rozłożony zostanie na trzy lata. Jednak w przypadku, gdy niewypłacalność nastąpiła w wyniku twoich własnych zaniedbań, plan spłaty obejmować będzie siedem lat.

Upadłość konsumencką najczęściej ogłaszają kobiety

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Myślałam, że wyląduję w psychiatryku". Właściciele Żabek mają po 100 tys. zł długów PDF Drukuj Email
niedziela, 23 lutego 2020 17:51

Pracują po kilkanaście godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu, wykonują każde polecenie sieci Żabka, a mimo to mają do spłaty długi opiewające na 50, 100 czy nawet 200 tys. zł. Partia Razem chce zmian w prawie, które będą chronić franczyzobiorców Żabki i innych sieci. Nie było mnie stać na pracownika, więc spędzałam w sklepie po 17 godzin dziennie. To był codzienny stres, presja i praca ponad siły. W efekcie mam 120 tys. długu i nic więcej - mówi Anna Mendrok, była ajentka sieci Żabka. - Kontaktują się ze mną osoby, które muszą zapłacić nawet 200 czy 300 tys. W Polsce mogą ich być nawet tysiące.

Pracują po kilkanaście godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu, wykonują każde polecenie sieci Żabka, a mimo to mają do spłaty długi opiewające na 50, 100 czy nawet 200 tys. zł. Partia Razem chce zmian w prawie, które będą chronić franczyzobiorców Żabki i innych sieci.

Więcej:kliknij tutaj 

 
We wtorek 18 lutego, w Sejmie odbyła się konferencja dla osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości: „Jakich sądów Polacy potrzebują”. PDF Drukuj Email
czwartek, 20 lutego 2020 16:59

We wtorek 18 lutego, w Sejmie odbyła się konferencja dla osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości: „Jakich sądów Polacy potrzebują”.

Konferencję zorganizował wicemarszałek Sejmu z klubu PSL Piotr Zgorzelski przy aktywnym udziale b. posłów z Kukiz’15 - Jerzego Jachnika i Janusza Sanockiego od wielu lat zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym przez sądy i prokuraturę.Oczywiście swoich przedstawicieli w licznym gronie miało Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska Białej,którego założycielem jest Jerzy Jachnik Konferencja była bardzo udana, między innymi został poruszony temat ajentów żabki, którzy byli obecni na konferencji i zabierali głos, był również obecny Arek Kraska mówiący ile osób niewinnie odbywa kary w wiezieniach za poważne zarzuty jak.np zabójstwa.

We wtorek na zaproszenie organizatorów do Sejmu przybyło ponad 300 osób poszkodowanych przez sądy. W ramach obrad, które prowadził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poszkodowani przedstawiali swoje problemy i krzywdy które ich spotkały ze strony sądów.

Wypowiedziom poszkodowanych przysłuchiwał się lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz, który w pewnym momencie zabrał głos i w emocjonalnym wystąpieniu przeprosił poszkodowanych w imieniu polskiego państwa za to, że nie mogli uzyskać sprawiedliwości w sądach. Prezes PSL obiecał też, że powstanie raport o krzywdach i że do Sejmu zostanie wniesiony projekt ustawy o sędziach pokoju.

Podobnie wkładem w naprawę wymiaru sprawiedliwości jest działalność dwóch współorganizatorów konferencji posłów Jerzego Jachnika i Janusza Sanockiego, którzy o prawa poszkodowanych zabiegają od lat, a którzy do Sejmu poprzedniej kadencji dostali się z listy Kukiz’15.

Zebrani uchwalili dezyderat, którego projekt opracował Janusz Sanocki. W dezyderacie zebrani domagają się m.in. wybieralności sędziów i wybieralności przez obywateli prokuratora generalnego, a także rozpatrywania spraw poszkodowanych przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.
Wszyscy uczestnicy dyskusji ekspertów zaakceptowali konieczność wybierania Prokuratora Generalnego w wyborach powszechnych, także zgodzili się, że uzdrowiłoby sytuację gdyby 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierali obywatele. Podobnie zdobywa zwolenników nasza propozycja, żeby sędziami mogły być osoby z odpowiednim stażem w zawodzie prawniczym tak, by zawód sędziego był "koroną zwodów prawniczych", a nie tak jak to jest dzisiaj gdy sędziami zostają 28 letni absolwenci Krakowskiej Szkoły Sędziów I Prokuratorów.

Jednym z ustaleń Konferencji 18 lutego jest zorganizowanie regionalnych spotkań dla poszkodowanych, podczas których moglibyśmy szerzej i bardziej szczegółowo omówić zgłaszane przez Państwa krzywdy.
Proszę zatem o zgłoszenia - kto z Państwa może u siebie zorganizować takie spotkanie. Albo przynajmniej kto chce w takim regionalnym spotkaniu uczestniczyć.

Obraz może zawierać: 4 osoby, w budynku\

Obraz może zawierać: ludzie siedzą i w budynku

 
Polski wymiar sprawiedliwości jest chory i wymaga reformy. PDF Drukuj Email
wtorek, 11 lutego 2020 17:59

Jan Śpiewak: 

"Polski wymiar sprawiedliwości jest chory i wymaga reformy. Zgadzają się co do tego wszystkie strony politycznego sporu. Sądy przypominają urzędy, w których przychodzi się po wyroku nie po sprawiedliwość. Bezduszny formalizm jest wykorzystywany przeciwko tym, którzy nie potrafią się poruszać w meandrach prawa. W sądach panuje prawo silniejszego. Widać to doskonale po sprawach reprywatyzacji, gdy sądy odmawiały prawa strony lokatorom, a nawet indywidualnym właścicielom lokali, gdy uznawały kuratorów 120-latków (pozdrawiam czule rodzinę Ćwiąkalskich), gdy akceptowali bez szemrania wypłatę milionowych „odszkodowań” na podstawie roszczeń kupionych za kilkaset złotych.

Sądy też ewidentnie mają problem z takimi podstawowymi wartościami demokratycznymi jak wolność słowa. Tydzień temu skazany w karnym procesie za napaść (!) na prokuratora został były dziennikarz Wprost Michal Majewski. Na czym polegała ta napaść? Na tym, że otworzył drzwi i wpuścił dziennikarzy do pokoju naczelnego Wprostu,
gdy nieporadni funkcjonariusze ABW próbowali wyrwać mu z rąk laptopa z nagraniami z afery podsłuchowej. Prokuratorzy zamiast ścigać zleceniodawców, którzy do dzisiaj nie zostali ujawnieni, rzucili się na dziennikarzy, którzy aferę ujawnili. Majewski bronił tajemnicy dziennikarskiej - jednej z podstawowych wartości demokratycznych niezbędnych dla funkcjonowania wolnej prasy. Sąd uczynił go za otwarcie drzwi kryminalistą. O moich sprawach wszyscy doskonale wiecie. W czwartek do więzienia ma iść Mirosław Ciełuszecki, którego historię wczoraj przedstawiałem w filmie na youtube.

Sądy wymagają głębokiej reformy, ale to samo można i trzeba powiedzieć o prokuraturze kontrolowanej przez Zbigniewa Ziobro. Prokuratorzy umarzają oczywiste śledztwa, ignorują materiał dowodowy, wydają najdziwniejsze postanowienia. Nie słychać jakoś o tym, żeby prokuratorzy, którzy umarzali taśmowo śledztwa ws. mafii reprywatyzacyjnej tracili stanowiska. Żadna wielka afera III RP nie została wyjaśniona i jest to przede wszystkim zasługa ślepych i głuchych śledczych. Oni są dla władzy zbyt cenni. Zasada wszędzie jest taka sama: im więcej syfu masz za paznokciami tym lepiej. Będziesz bardziej posłuszny dla władzy.

Dlatego w najnowszym WPROST przekonuje, że potrzebny jest obywatelski okrągły stół w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Potrzebna jest jego radykalna demokratyzacja, wyrwanie z rąk lokalnych układów, wprowadzenie przejrzystości i odpowiedzialności zarówno sędziów jak i prokuratorów. Nie możemy polegać na nieodpowiedzialnych politykach w tym względzie. Oni wbrew temu co mówią w studiach telewizyjnych są zainteresowani jedynie utrzymaniem status quo."

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

 
Sfingowany proces Ciełuszeckiego, czyli jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 lutego 2020 21:50

Czy w Polsce można skazać niewinnego człowieka na karę trzech lat bezwzględnego więzienia?

Oczywiście, że tak. Przedsiębiorca Mirosław Ciełuszecki ma iść do więzienia już w ten w czwartek 13 lutego. Przez kilka lat rozwijał on na Podlasiu firmę, która sprowadzała na wielką skalę minerały z Białorusi i pełniła ważną rolę w integracji ekonomicznej obu państw. Po 18 latach procesu został skazany prawomocnym wyrokiem za okradzenie własnej firmy. Sprawa została ewidentnie skręcona. Prokuratura w Białymstoku doprowadziła do likwidacji jego biznesu i utraty pracy setek osób. W celu wsadzenia go do więzienia posłużyła się opinią biegłego przestępcy i biegłego skreślonego z listy biegłych sądowych. "Zgubiła" również główne dowody w sprawie. Bulwersująca sprawa ujawnia patologie działania polskiego państwa w szczególności sądów i prokuratury. Ciełuszecki to drugi Roman Kluska.

Sprawie dodaje jeszcze większego dramatycznego wydźwięku śmierć współpracownika Ciełuszeckiego Marka Karpia założyciela Ośrodka Studiów Wschodnich. Jego również prokuratura w Białymstoku oskarżyła wspólnie z Ciełuszeckim o oszustwa. Karp umarł na skutek makabrycznego wypadku samochodowego, za którym jak wiele na to wskazuje stały rosyjskie służby specjalne.

Oglądaj całość: kliknij tutaj

 

 
Przekaż 1 % swojego podatku dla naszego stowarzyszenia PDF Drukuj Email
niedziela, 29 grudnia 2019 15:00

Proszę Państwa zwracamy się do Was wszystkich o

przekazanie 1% swojego podatku na działalność

Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej. 

        To bardzo łatwe:

wystarczy w waszym PIT wpisać nr. KRS: 

 

                                              KRS 0000 273382

W 2020 r. zmieniamy siedzibę w Bielsku-Białej. W najbliższym czasie podamy nowy adres oraz kontakt. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w działalność stowarzyszenia i pomoc pokrzywdzonym w tym monitorowania rozpraw sądowych. 

 

                                                  Przeka 1 z podatku na Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

 

                                     

 

 
statystyki PIT za 2019: Pracuję na etacie, wypełniam PIT-37. Czy muszę mieć mikrorachunek? PDF Drukuj Email
środa, 05 lutego 2020 21:08

Od 1 stycznia 2020 r. podatki PIT, CIT i VAT wpłaca się wyłącznie na indywidualny mikrorachunek. Czy musi go zakładać każdy, kto do końca kwietnia rozlicza PIT za 2019 r.? Niekoniecznie.

Mikrorachunek to indywidualny numer konta do rozliczeń ze skarbówką. Od Nowego Roku jest obowiązkowy, a dotychczasowe rachunki do regulowania PITCIT i VAT przestały być aktywne. Administracja skarbowa zachwalała zalety tego rozwiązania: przykładowo trudniej dzięki niemu o pomyłkę w płatnościach i szybciej można uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Z drugiej strony powstało zamieszanie m.in. co do tego, jakie daniny należy uiszczać na mikrorachunek i co robić w sytuacji, gdy ktoś ma dwa mikrorachunki.

Te wątpliwości żywo interesują przedsiębiorców, którzy na mikrorachunek muszą wpłacać np. VAT od towarów i usług oraz zaliczki na podatek dochodowy swoich pracowników, a także osoby osiągające dochody z najmu. Co jednak z tymi, którzy nie zarabiają w taki sposób? Czy np. osoba pracująca na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej, która między 15 lutego a 30 kwietnia składa najpopularniejszy formularz PIT-37, a rozliczeniami podatków CIT i VAT nie ma nic wspólnego, w ogóle musi zakładać swój mikrorachunek? W wielu przypadkach nie musi.

Mikrorachunek służy tylko do wpłacania podatków. Za pracowników (i analogicznie np. zleceniobiorców) robi to ich pracodawca, część każdej wypłaty przekazując skarbówce w formie zaliczki na podatek dochodowy. Pracodawca powinien dokonywać takich wpłat na mikrorachunek swój, a nie pracownika.

Pracownik lub zleceniodawca będzie musiał założyć swój mikrorachunek, gdy po wypełnieniu formularza PIT okaże się, że w jego przypadku wystąpiła niedopłata podatku

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Tarnowski schemat PDF Drukuj Email
wtorek, 28 stycznia 2020 10:21

Policja, prokuratura i sąd w Tarnowie próbują wsadzić do zakładu psychiatrycznego zdrowe osoby. Dlaczego? Bo te skonfliktowały się z miejscowym establishmentem. – Byłam kilkukrotnie zatrzymywana. Z mieszkania mojej mamy wyprowadzano mnie w kajdankach. Od kilku lat po prostu nie mamy życia – opowiada Katarzyna Guziak.Proceder, z którym zetknęli się dziennikarze Onetu, w Tarnowie wygląda następująco - zaczyna się od osoby, która z jakichś powodów nie jest wygodna dla lokalnego establishmentu. Może to być ktoś, kto podpadnie miejscowemu urzędnikowi, albo posiada atrakcyjną działkę. Osobą tą zaczyna interesować się policja, prokuratura lub inny urząd. Sprawa idzie do sądu, a ten kieruje taką osobę na przymusowe badanie psychiatryczne. Wyznaczeni przez sąd psychiatrzy orzekają chorobę psychiczną i zalecają zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej.

Kliknij tutaj:czytaj całość

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 165


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure