sobota, 23 września 2023
Zbrodnia sądowa: Dudała nadal w więzieniu na 25 lat. PDF Drukuj Email
piątek, 19 czerwca 2020 09:14

W naszym prawie obowiązuje domniemanie o niewinności oskarżonego, któremu należy dopiero udowodnić winę, jednak jest ono fikcją. Za to zasada domniemania o prawdziwości i niewzruszalności prawomocnego wyroku działa z pełną parą. Ta nierównowaga prowadzi do pomyłek, a czasem zbrodni sądowych, sprawia, że za kratami lądują niewinni ludzie. Tacy jak Dudała. Jednym się udaje, często po wielu latach, dowieść swojej niewinności. Innym nie. Według Łukasza Chojniaka, współautora raportu „Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce” sporządzonego dla Fundacji Obywatelskiego Rozwoju w 2012 r. i na bieżąco aktualizowanego, jest ich ok. 300 rocznie. Biorą się głównie z niekompetencji prokuratorów i sędziów.

Gdyby Adam Dudała był sądzony dziś, po zmianach w kodeksie postępowania karnego i wejściu w życie zasady pełnej kontradyktoryjności (równości stron), wyrok byłby całkiem inny. Sąd nie mógłby ot, tak sobie, odrzucać każdego wniosku dowodowego wnoszonego przez obronę.
 
8 lat więzienia za kradzież w sklepie !!! Taką to dobrą zmianę mamy PDF Drukuj Email
piątek, 19 czerwca 2020 09:23

Nawet na osiem lat więzienia będzie można skazać złodzieja sklepowego lub kieszonkowca. I to niezależnie od wartości skradzionych rzeczy. Handlowcy się cieszą, prawnicy załamują ręce.


PiS chce wprowadzić do kodeksu karnego nowy typ czynu zabronionego – kradzież szczególnie zuchwałą. Groziłoby za nią będzie nawet osiem lat więzienia i to niezależnie od tego, jaką wartość miały skradzione rzeczy. O kwalifikacji karnej będzie decydować „lekceważąca lub wyzywająca postawa wobec posiadacza rzeczy”

 

Więcej Gazeta Prawna - klinij.

 
Walne Zgromadzenie - 19.06.2020 PDF Drukuj Email
piątek, 12 czerwca 2020 17:24

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 ,które odbędzie się 19.06.2020 o gdz.16.00 w siedzibie Stowarzyszenia -ul.Schodowa 5/3 w Bielsku-Białej. Zebranie odbędzie się w aktualnym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarnych. 

Wszystkich członkó serdecznie zapraszamy!!

Zarząd Stowarzyszenia

Obraz może zawierać: ludzie siedzą

 
Co dalej ze wzrostem cen? PDF Drukuj Email
sobota, 13 czerwca 2020 15:25

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4%. W marcu inflacja była wyższa i wynosiła 4,6 proc. W tym roku inflacja będzie spadać czy rosnąć?- Marcowy wzrost cen był lokalnym maksimum – mówi w rozmowie z MarketNews24 Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polski. – W kolejnych kwartałach będziemy obserwować lekki spadek inflacji, przede wszystkim ze względu na niższe ceny paliw.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4%. W marcu inflacja była wyższa i wynosiła 4,6 proc. W tym roku inflacja będzie spadać czy rosnąć?

Kliknij tutaj-czytaj więcej 

 
ABW jak "państwo w państwie" czy "modelowy wzór dla innych"? Ustawa antyterrorystyczna po czterech latach PDF Drukuj Email
piątek, 12 czerwca 2020 17:22

Ustawa antyterrorystyczna, uchwalona 10 czerwca 2016 r., działa już od czterech lat. Już w momencie powstawania spotkała się z szeroką krytyką wielu ekspertów, którzy ostrzegali m.in. przed niebezpieczeństwem nadużyć i niekontrolowanej inwigilacji. Zdaniem ekspertów zastrzeżenia sprzed lat pozostają nadal aktualne.

Rok 2016 przyniósł Europie i światu szereg tragicznych zamachów terrorystycznych, których sprawcami byli m.in. zamachowcy związani z tzw. Państwem Islamskim (Daesh). Media szeroko relacjonowały m.in. marcowe zamachy w Brukseli (na lotnisku w Zaventem oraz przy stacji metra Maelbeek/Maalbeek), w których zginęło ponad 30 osób.
 
W kwietniu 2016 roku polskie MSWiA, kierowane wówczas przez Mariusza Błaszczaka, opublikowało projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, który – po przejściu ścieżki legislacyjnej - ostatecznie został przegłosowany w sejmie 10 czerwca 2016 r. (ustawa weszła w życie 2 lipca 2016 r.).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych już na etapie prac nad projektem spotkała się z masową krytyką zarówno opozycji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jak i organizacji pozarządowych: Fundacji Panoptykon oraz Fundacji ePaństwo.

kamera monitoring

Kliknij tutaj-czytaj więcej 

 
TK: Przepis ws. utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych niekonstytucyjny PDF Drukuj Email
piątek, 12 czerwca 2020 17:19

Przepis zawarty w pochodzącej z 2017 r. nowelizacji regulacji odnoszących się do spółdzielni mieszkaniowych i pozbawiający członkostwa w tych spółdzielniach określone kategorie osób jest niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

 

"Przyjęta w zaskarżonym przepisie konstrukcja przejściowa odniesiona do źle wyznaczonej grupy adresatów spowodowała, że wiele osób mogło zostać pozbawionych członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, mimo iż legitymowały lub nadal legitymują się interesem polegającym na zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych lub związanym z korzystaniem z lokalu spółdzielczego o innym przeznaczeniu" - ocenił TK w uzasadnieniu wyroku.

Do TK wniosek w tej sprawie w marcu zeszłego roku złożył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

Jednocześnie TK, aby ograniczyć ewentualne negatywne skutki natychmiastowego uchylenia przepisu, określił, że straci on moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku. "Ustawodawca – we wskazanym w sentencji wyroku terminie – jest zobligowany doprowadzić regulacje przejściowe dotyczące członkostwa w spółdzielni, zwłaszcza wobec dokonanej zmiany jego modelu, do konstytucyjnego standardu" - zaznaczono w komunikacie po orzeczeniu Trybunału.

Do TK wniosek w tej sprawie w marcu zeszłego roku złożył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jak wskazywał, wpływały do niego skargi na znowelizowaną w lipcu 2017 r. ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a także Prawo spółdzielcze oraz Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja weszła w życie we wrześniu 2017 r., a na mocy jej art. 4. członkostwo w spółdzielniach stracili z mocy prawa wszyscy, którym nie przysługiwało: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności, roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Kliknij-czytaj więcej 

 
Dołącz do nas ! PDF Drukuj Email
wtorek, 09 czerwca 2020 09:24
Obraz może zawierać: tekst

 

 
Wypełnij anonimową ankietę w/s sądownistwa PDF Drukuj Email
wtorek, 19 maja 2020 13:46

Nadal wypełniamy internetowo ankietę ; Jakiego wymiaru sprawiedliwości oczekują Polacy.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa oraz bezpieczna.
DOCS.GOOGLE.COM
 
Ankieta jest w pełni anonimowa oraz bezpieczna.
 
 
Będą nowe pytania w testach na prawo jazdy - ponad 200 PDF Drukuj Email
wtorek, 09 czerwca 2020 09:13

Na teście dla kandydatów na kierowców mogą paść pytania o tzw. jazdę na suwak. W sumie w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy pojawiło się ponad 200 nowych pytań

Na uzupełnienie wiedzy było ponad pięć miesięcy. Tyle dał minister infrastruktury, zanim wprowadził zmiany. W egzaminie teoretycznym na prawo jazdy pojawiło się ponad 200 nowych pytań: 39 dotyczy tworzenia tzw. korytarza życia i jazdy na suwak, a 177 odnosi się do innych zagadnień (pieszych, pierwszeństwa, sygnalizacji świetlnej)" - czytamy w Rzeczpospolitej, Więcej

 
Przyjąć czy nie przyjąć spadek ? PDF Drukuj Email
wtorek, 09 czerwca 2020 09:09


dług, kasa, pieniądze, biedaSpadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Gdy się o tym dowie, powinien w ciągu 6 miesięcy podjąć decyzję, czy w ogóle chce zostać spadkobiercą i na jakich zasadach będzie odpowiadał za zobowiązania zmarłego. Ma przy tym kilka możliwości:

Więcej Gazeta Prawna

 
Dopiero 7 skarga uwzględniona przez SN. PDF Drukuj Email
sobota, 06 czerwca 2020 21:09


Zakwestionowane przez TK przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego były niekonstytucyjne, ponieważ "wprowadzały rozwiązania umożliwiające pozbawienie uprawnionego przysługującego mu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako swoistą sankcję za utratę członkostwa w postaci wygaśnięcia tego prawa".Chcemy zmiany ustawy o skardze nadzwyczajnej.

Wyrok nakazujący opróżnienie mieszkania po wykluczeniu ze spółdzielni z powodu zaległości w opłatach wydano z naruszeniem prawa - uznał Sąd Najwyższy uwzględniając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego. To 7. skarga nadzwyczajna uwzględniona przez SN, w tym 4.złożona przez PG.

 

Jednocześnie jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN - stwierdzając naruszenie prawa - nie zdecydowała się na wydanie wyroku zmieniającego pierwotne orzeczenie z 2003 r. "Od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego wyroku upłynęło ponad pięć lat, a lokal mieszkalny, którego orzeczenie dotyczyło, został zbyty przez spółdzielnię na rzecz osób trzecich, co wywołało de facto nieodwracalne skutki prawne" - zaznaczono w czwartkowym komunikacie SN informującym o orzeczeniu.

Więcej Gazeta Prawna

 
Jakich sądów oczekują Polacy PDF Drukuj Email
sobota, 06 czerwca 2020 09:17

W latach 2015 - 2019 r. i nadal parie polityczne krzyczały;

-. PO - do czasu rządów PIS sądy były sprawiedliwe a konstytucja była przestrzegana

-  PIS - sądy były skorumpowane i trzeba je zmienić co zresztą nieudolnie po partyjniacku zrobiono

- Pokrzywdzeni przez prokuratury i sądy mówią: oddajcie sądy pod kontrolę obywateli 

Czego  oczekujemy ? 

 

1. Przywrócić w sądownictwie art. 4 Konstytucji RP - suwerenem jest Naród

 

2. Powołanie sędziowie pokoju w wyborach powszechnych

 

3. Powołanie  ławy przysięgłych, którzy decydować będą o winie

 

4. Nagrywanie spraw w  prokuraturze i sądach

 

5. Wprowadzenie rozpoznawania spraw dzień po dniu

 

6. Sędzia – koroną zawodów a nie sędziowie ze szkółek

 

7. Wprowadzenie obowiązkowych badań  psychiatrycznych sędziów i prokuratorów

 

8.  Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej rozpoznawanej  także przez komisję sejmową

 

9. Wprowadzenie subsydiarne aktu oskarżenia zaraz po pierwszym umorzeniu prokuratury

 

10. Obniżenia kosztów postępowania  sądowego

 

11. Prawo obywatela do wyłączenia sądu

 

12. Wprowadzenia rzeczywistego  systemu skargowego

 

13. Zmiany organizacji sądów i prokuratury - powiatowe i wojewódzkie z popszerzeniem kasacji

 

14. Wybory powszechne Prokuratora Generalnego, RPO i I Prezesa SN

 

 

 
Ustrój polityczny państwa polskiego – jaki obserwujemy m.in. w konwulsjach prezydenckich – został skonstruowany na łapu-capu PDF Drukuj Email
piątek, 05 czerwca 2020 16:10

Ustrój polityczny państwa polskiego – jaki obserwujemy m.in. w konwulsjach prezydenckich – został skonstruowany na łapu-capu przez – a jakże profesorów – zaraz na początku „transformacji”. Pierwszego prezydenta III RP wybrało w 1989 r. Zgromadzenie Narodowe – czyli połączone izby Sejmu i Senatu. Senat był wybrany w wolnych wyborach i kandydaci Solidarności zdobyli w nim 99 mandatów na 100. Za to Sejm był „układowy” i w nim PZPR miała 173 mandaty, a Solidarność 161 – wynikało to wprost z ordynacji wyborczej, która PZPR i partiom „sojuszniczym” gwarantowała pulę miejsc w Sejmie.W 1990 roku nastąpiła zmiana sposobu wybierania prezydenta i następcę Jaruzelskiego, czyli Lecha Wałęsę – wybraliśmy w wyborach powszechnych. Tak wybrany prezydent powinien dostać realne uprawnienia do rządzenia, powinien powoływać rząd, pełnić pełną władzę wykonawczą. Tak jak to dzieje się w państwach z systemami prezydenckimi np. we Francji czy w USA. Jednak ówczesny konflikt Wałęsy z obozem Adama Michnika sprawił, że Sejm stworzył dziwaczną hybrydę w istocie odbierając prezydentowi realne uprawnienia dając mu za to mnóstwo publicznych pieniędzy na paradowanie, obsadzanie swoimi zwolennikami stanowisk w Kancelarii Prezydenckiej, przecinanie wstęg, składanie wizyt itp.itd. 

Polityka, Polityczny Zespół Downa - zdjęcie, fotografia

Kliknij tutaj-czytaj całość 

 
Niektórzy będą mogli pożegnać się z awizo. Wprowadzono nowy system odbioru listów poleconych PDF Drukuj Email
piątek, 05 czerwca 2020 16:01

Koniec z awizo?

Początek końca awizo? Poczta Polska wprowadza nowe narzędzie. eSkrzynka ma być rewolucyjnym cyfrowym urządzeniem w dostarczaniu korespondencji, również listów poleconych, bez wychodzenia z domu. Usługa jest obecnie dostępna dla chętnych, Poczta Polska wciąż będzie dostarczać listy polecone tak jak obecnie, czyli w formie papierowej, tym którzy nie chcą korzystać z eSkrzynki.Za pośrednictwem eSkrzynki odbierzesz listy polecone - prywatne wiadomości, a także korespondencję z urzędu gminy, spółdzielni czy też wspólnoty mieszkaniowej. Przez eSkrzynkę niestety nie dotrą do nas na razie pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania i komorników sądowych.

awizo

więcej-kliknij tutaj

 
PIT 2020. Jak zapłacić podatek? Co to jest mikrorachunek? PDF Drukuj Email
sobota, 23 maja 2020 16:11

Po rozliczeniu PIT za 2019 r. wielu podatników otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Może się jednak zdarzyć, że wyliczenia wskażą na obowiązek uregulowanie niedopłaty. Jak zapłacić należny podatek i do kiedy trzeba to zrobić?

 

Z każdej wypłaty pracodawca potrąca zaliczę na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą przekazuje do urzędu skarbowego. Podatnik rozliczający zeznanie roczne PIT często dowiaduje się, że nie musi już niczego dopłacać, bo suma przekazanych za niego w ciągu roku zaliczek jest równa wysokości jego zobowiązania podatkowego, albo nawet wyższa - w takiej sytuacji urząd skarbowy zwróci podatnikowi nadpłatę.

Zapłata PIT na mikrorachunek

Należność z tytułu niedopłaty na podatek PIT trzeba przelać na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Od 1 stycznia 2020 r. to jedyny sposób, by zapłacić PIT, CIT oraz VAT.

Mikrorachunek to rodzaj indywidualnego konta. Składa się z 26 cyfr, poza liczbą kontrolą i stałym ciągiem znaków wskazujących na rozliczenie z Narodowym Bankiem Polskim, zawiera numer PESEL lub NIP, jest więc unikalny dla każdego podatnika. Każdy może w dowolnej chwili bezpłatnie wygenerować swój mikrorachunek przez internet, wystarczy wejść na stronę z generatorem Ministerstwa Finansów i podać swój numer PESEL lub - jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą - NIP. Numer mikrorachunku się nie zmienia, nie trzeba więc go generować przed każdą wpłatą. Jeśli jednak ktoś zapomni swojego numeru, może ponownie skorzystać z generatora. Numer można otrzymać też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Należność z tytułu niedopłaty na podatek PIT trzeba przelać na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Od 1 stycznia 2020 r. to jedyny sposób, by zapłacić PIT, CIT oraz VAT

 

więcej
Więcej…
 
Odpowiedz na pytanie: PDF Drukuj Email
wtorek, 19 maja 2020 13:49

 

 

Czy sądy i prokuratura winny być:

 


- pod kontrolą partii politycznych

 

 

  czy:

 

 

- obywateli - art. 4 Konstytucji

 

 

 

 

 

 
Polecam przeczytać. Edukacja to podstawa. PDF Drukuj Email
niedziela, 17 maja 2020 21:20

Polecam przeczytać. Edukacja to podstawa. Wtedy zrozumiecie co to partiokracja. Ja długo nie zrozumiemy co to jest ordynacja proporcjonalna a co większościowa tak długo nie będziemy żyli w państwie demokratycznym.

Takiej książki na polskim rynku jeszcze nie było! Nieprzejednany wolnościowiec, biocybernetyk badający procesy społeczne, nieskorumpowany i ideowy polityk oraz międzynarodowej sławy politolog postanowili wspólnie wydać książkę pod wielce
intrygującym tytułem: Kulisy polskiej demokracj.
 
 
BONITO.PL
 
 
Tarcza 3.0 opublikowana. Co z odmrożeniem terminów procesowych? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 maja 2020 19:36

Od soboty zaczęła obowiązywać część przepisów tarczy 3.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Do najważniejszych zmian przewidzianych w ustawie należy odmrożenie terminów procesowych.

I tak jak wciąż trwają spory o moment zawieszenia ich biegu (czy od 31 marca, czyli wejścia w życie ustawy, czy od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, co nastąpiło w połowie miesiąca), tak teraz zapewne nie obejdzie się bez wątpliwości co do daty wznowienia. O ile wcześniej, w zależności od przyjętej interpretacji, różnica w czasie wynosiła dwa tygodnie, teraz chodzi już „tylko” o sześć dni.

Wszystko dlatego, że w sobotę, 16 maja, a więc w dniu następującym po dniu ogłoszenia najnowszej tarczy, uchylony został art. 15zzs, który był podstawą prawną zawieszenia. Jednak zgodnie z art. 68 nowelizacji terminy procesowe rozpoczynają bieg po siedmiu dniach od wejścia w życie ustawy – czyli w najbliższą sobotę, 23 maja. Jeśli jednak art. 15zzs już nie obowiązuje, to powstaje pytanie, na jakiej podstawie bieg terminów ma być zawieszony do 23 maja.

Od soboty zaczęła obowiązywać część przepisów tarczy 3.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Do najważniejszych zmian przewidzianych w ustawie należy odmrożenie terminów procesowych.

Więcej…
 
"Nie rzuca się pereł przed wieprze.” powiedziała poseł Leszczyna. Co dalej z Polską ? PDF Drukuj Email
piątek, 15 maja 2020 11:52
"Nie rzuca się pereł przed wieprze.” powiedziała poseł Leszczyna. Co dalej z Polską ?

Wielokrotnie pisałem, że polska polityka stacza się do poziomu szamba. Byłem za to krytykowany. No cóż pani poseł Leszczyna streściła go bardziej dosadnie i co gorsze prawdziwie.
Moim zdaniem taki stan polityki funkcjonuje we wszystkich partiach. I jak długo się nie zmieni tak długo wyborczy system parlamentarny będzie się staczał a poziom posłów będzie coraz niższy. Zresztą oni i tak nie mają nic do gadania a wyłącznie słuchania wytycznych partii i podnoszenia rąk.

Uważam, że główną przyczyną tego stanu jest proporcjonalny a nie większościowy system wyborczy który mówiąc językiem poseł Leszczyny produkuje wieprze.

Co jest obecną przyczyną tej walki. To bezwzględna walka o władzę i pieniądze dla partii a nie obywateli. Wygrana dotychczasowego Prezydenta RP, spowoduje przy porażce 4% p. Kidawy koniec partii PO. Koniec jej wpływów i koniec kasy.

Zmiana kandydata to walka tzw. totalnej opozycji o prezydenturę, a w następnej kolejności przyspieszone wybory do sejmu. PIS – owi ciężko będzie rządzić przy opozycyjnych bezpiecznikach senatu i prezydenta.

A więc nowe przyspieszone sejmowe wybory według wg obecnej proporcjonalnej ordynacji wyborczej no i kolejne staczanie się jakości posłów, co następuje w kolejnych kadencjach sejmu.

W następnych kadencjach wg obecnej ordynacji proporcjonalnej posłowie jeszcze bardziej zajmą się fotografowaniem swojego uczestnictwa na imprezach gminnych, straży pożarnej, kół gospodyń wiejskich ( z całym szacunkiem dla tych organizacji z wieloletnią tradycją), spaceru na swoich podwórkach, w górach, czy też przekazywania czeków dla gmin, które i tak pochodzą z naszych podatków. Mamy więc modę na posłów celebrytów a nie posłów merytorycznych działających na rzecz Rzeczpospolitej. Moim zdaniem to nie jest zajęcie posłów. Oni bowiem mają stanowić dobre, jasne i sprawiedliwe prawo. Za pomocą ustaw pomagać w sprawnym funkcjonowaniu gospodarki, oświaty, służby zdrowia itd. Mają też obowiązek walczenia o lokalne okręgi z uwzględnieniem interesu państwa.

Uważam więc, że wybory winny być jak najszybciej. Zaś pierwszym krokiem po wyborach prezydenckich powinna być gospodarka i zmiana ordynacji wyborczej na ordynację większościową. Potem radykalna naprawa wymiaru sprawiedliwości.

Niestety jak długo tego nie zrozumiemy tak długo kolejne wybory sejmowe to więcej politycznych miernot. Małe okręgi wyborcze (70 tys. wyborców i jeden zwycięzca jak w senacie) - to znani nam kandydaci, zaś duże okręgi wyborcze (300 tys.), nawet większościowe to tak jak obecne wybory do senatu gdzie jest ordynacja wyborcza pseudo- większościowa a właściwie jej nie ma, bo o wyniku wyborczym decyduje szyld partii politycznej i jej wielomilionowy poza wszelką kontrolą fundusz wyborczy. Osiągnięcia kandydatów zaś niewielu wyborców zna. Wybory proporcjonalne jak obecnie to wstawianie na jedynkę znanego kandydata, który zdobywa dużo głosów dla siebie i partii. Jego głosy powodują, że do sejmu wchodzą kolejni posłowie nieznani i nie mający rzeczywistego poparcia. Są zatem w sejmie dzięki jedynce nominowanej w Warszawie. Zaś my wyborcy nawet gdyby był znakomity kandydat nie możemy na niego zagłosować bowiem do sejmu nie może on jak kandydat samodzielny kandydować. Fakt ten potwierdziła nawet Państwowa Komisja Wyborcza.
 
Obraz może zawierać: tekst
 
Aktualizacja PDF Drukuj Email
czwartek, 14 maja 2020 17:21

Zarząd Stowarzyszenia informuje,że  powoli wracamy do codzienych działań, więc niedługo  już się zobaczymy :) 

Jednocześnie informujemy,że spotkania i porady będa tylko udzielone po uprzednim umówieniu  telefonicznym.W naszej siedzibie możemy wg. nowych wytycznych  sanitarnych przyjmować tylko jedną osobę.Dlatego osoby przychodzące do Stowarzyszenia ad hoc nie będą obsługiwane! Wszystkie pytania dotyczące spotkań i rezerwacji terminów   prosimy kieorwać do Zarządu Stowarzyszenia  - kliknij w zakładkę -kontakt 

Więcej…
 
POD LUPĄ: Z czym się mierzą organizacje w czasach pandemii? PDF Drukuj Email
czwartek, 14 maja 2020 17:02

To, że organizacje podejmują wyzwanie, jakim jest aktywność w dobie koronawirusa, nie znaczy, że omija je szereg problemów związanych z pandemią. Najmocniej odczuwanym jest konieczność przerwania działań, utrata ciągłości świadczonych usług.

 

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w pierwszej połowie kwietnia przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wyróżniliśmy trzy strategie, jakie organizacje przyjmują w związku z pandemią i ogłoszonymi w związku z nią obostrzeniami:

 

  • 34% jest obecnie zamrożone – zawiesiło większość swoich działań i nie podejmuje nowych;
  • 41% walczy – stara się prowadzić większość dotychczasowych działań lub zawieszone działania zastępuje nowymi, będącymi odpowiedzą na czas pandemii;
  • 25% obecna sytuacja mobilizuje – prowadzą większość dotychczasowych działań, a także angażują się w nowe projekty.

  • Utrata ciągłości usług

    To, że organizacje starają się mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest aktywność w dobie koronawirusa, nie znaczy, że nie dotyka ich szereg problemów związanych z pandemią. Najczęściej wskazywanym jest utrudniony kontakt z odbiorcami działań organizacji. 3/4 uczestników badania stwierdziło, że boi się utraty ciągłości usług świadczonych przez organizację. Jednocześnie nie znaczy to, że relacje między organizacjami a osobami, na rzecz których działały zostały zupełnie zerwane – połowa organizacje deklaruje, że jest w kontakcie ze swoimi odbiorcami i stara się monitorować ich potrzeby.

    kliknij czytaj więcej
Więcej…
 
Co państwo sądzicie o interwencji policji w Rzeszowie. PDF Drukuj Email
sobota, 09 maja 2020 09:06

W dniu 10 maja 2020 r. godz. 19,30  będę uczestnikiem programu Państwo w Państwie w tej sprawie. Ciekaw jestem Państwa opini w tej sprawie.

Przebieg zdarzenia nagrany przez właściciela kanoru w dniu 24.01.2020 r

 

 

Telefon policjanta do pracownika kanotoru i przebieg rozmowy

 

 
Co dalej z wyborami Prezydenta RP ? PDF Drukuj Email
piątek, 08 maja 2020 09:01

Co dalej z wyborami Prezydenta RP ?

Należy odróżnić procedurę „wyborów” od ważności „wyboru”. Art. 129 ust. 1 Konstytucji mówi, że „ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy”. Oznacza to, że weryfikuje on czy dany kandydat został wybrany prawidłowo, a nie czy wybory są ważne. Wiemy już, że 10 maja do takiego wyboru nie dojdzie. SN nie jest od tego, by naprawiać zaniechania władzy politycznej, które doprowadziły do takiej sytuacji - to po pierwsze. Po drugie w razie opróżnienia urzędu Prezydenta RP , Marszałek Sejmu wyznacza wybory nie póżniej niż w ciągu 14 dniu od opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów w ciągu 60 dni od zarządzenia wyborów. Oznacza to, że datę wyborów Marszałek może ogłosić po 6 sierpnia 2020. Po trzecie: jeśli nowe wybory zarządzone przez Marszałka to nowi kandydaci, nowe Komitety Wyborcze, nowe zbieranie podpisów po 100 tys. Nasuwa się też kolejne pytanie kto pokryje dotychczasowe koszty kampanii dotychczasowych komitetów no i czy banery i bilbordy mogą wisieć bo Komitety Wyborcze nie są zarejestrowane. Stąd przewiduję permanentną wojnę wyborcza i kolejne komplikacje.

 

Obraz może zawierać: tekst „KRS 273382 Przekaż opp Stowarzyszenie 1% podatku Przyłącz się do 0 sprawiedliwość Przeciw Bezprawiu”  

 
Ten ustrój jest chory. Dlatego też Polska jest chora. PDF Drukuj Email
środa, 06 maja 2020 15:50

 
Możesz zadzwonić lub napisać maila. PDF Drukuj Email
środa, 06 maja 2020 14:59

Zarząd Stowarzyszenia informuje,że niestety nadal obowiązuje zakaz spotkań i organizowania zebrań ,dlatego nasze działania przenosimy do internetu ,mając nadzieję,że niedługo się zobaczymy :)
Cały czas udzielamy wam porad w zakresie poradnictwa prawnego i psychologicznego telefonicznie. Jednocześnie informujemy,że jesteśmy dla was pod numerami telefonów i mailem,oraz cały czas prowadzimy dwie strony na fb • Podbeskidzie oraz Afery i Bezprawie i stronę
http://stowarzyszenieprzeciwbezprawiu.pl/ na której publikujemy ważne i aktualne informację.
Możesz zadzwonić lub napisać maila : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Przypominamy jednocześnie,że możecie również nas wesprzeć wpisując do swojego PIT nasz nr KRS podany na grafice poniżej.Masz czas do 31.05.2020 na złożenie swojego PITu.
Pozdrawiamy Was serdecznie 

Obraz może zawierać: tekst „KRS 273382 Przekaż opp Stowarzyszenie 1% podatku Przyłącz się do 0 sprawiedliwość Przeciw Bezprawiu”

 
Zaplątani we własne nogawki PDF Drukuj Email
wtorek, 05 maja 2020 21:15

Janusz Sanocki

Zaplątani we własne nogawki

Na tydzień przed wyborami prezydenckimi Polacy nie wiedzą ani czy wybory się odbędą, ani według jakiej ordynacji wyborczej będą mogli oddać głos. Dzieje się to w państwie, w którym od ponad trzech dekad światli ludzie, różni profesorowie politologii, wybitni publicyści i inne elyty „budują demokrację”. Co oznacza to pojęcie w świecie, w którym różne modele ustrojowe są znane, gdzie można było wziąć wzór z blisko 200 państw - skopiować funkcjonalne rozwiązania tak w zakresie władzy ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej?
Tymczasem – po trzech dekadach „budowania demokracji” - polski ustrój to jakaś dziwaczna hybryda, w której wybierany w powszechnych wyborach prezydent nie ma w istocie żadnej realnej władzy, konstytucja zapewnia trójpodział władzy ale poseł pełniący władzę ustawodawczą może być jednocześnie ministrem, czyli częścią władzy wykonawczej.
Ta sama Konstytucja, zapewnia – w klauzuli suwerenności - że to Naród sprawuje władzę w Rzeczypospolitej – „bezpośrednio albo przez przedstawicieli”, a jednocześnie sędziowie (władza sądownicza) wybierają się sami bez udziału obywateli i wszyscy mędrcy – politolodzy, konstytucjonaliści starannie nie zauważają tego naruszenia prawa.
Podobnie jest w sposobie wyłaniania reprezentacji Narodu – Sejmu. Tu Konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi takie same prawa, w tym prawo do ubiegania się o mandat posła, ale ustawa Kodeks wyborczy obywatelowi to prawo bezczelnie odbiera. Polak, żeby zostać posłem musi uzyskać aprobatę jakiegoś kacyka partyjnego, zostać wpisany na listę i to na odpowiednio wysokie miejsce, bo inaczej po prostu albo wprost nie może kandydować, albo jego szanse są minimalne. A zatem o tym kto może zostać posłem decyduje kilku partyjnych kacyków, a nie obywatele.
Nie dość, że taki sposób wyłaniania Sejmu jest po prostu podły, zmusza ludzi do lizusostwa, buduje kliki zamiast cywilizowanych, obywatelskich partii, to w rezultacie oddaje w władzę absolutną w ręce kilku partyjnych wodzów. Ci z kolei otaczają się klakierami, ludźmi bez charakteru, zwykłymi karierowiczami co to wodzowi nie podskoczą i takie grupy udają potem polityczne elity kraju.
I znów cała prawie profesorska klika (uzależniona od partyjnych pieniędzy) stara się nie zauważyć naruszenia Konstytucji w tym zakresie, ani broń Boże nie widzieć patologii partyjniactwa polskich tzw. elit politycznych.
Efektem nędzy intelektualnej polskich politycznych „elit” jest m.in. kompromitujący klincz wyborczy przed elekcją prezydenta. Rządząca partia (z Wielkim Strategiem u steru) kompletnie pogubiła się w swoich intrygach.
Najpierw wykorzystując „pandemię” rząd PiS-u ograniczył prawa obywatelskie, zakazał zgromadzeń itd. nie ogłaszając jednocześnie stanu klęski.
Było to korzystne dla urzędującego prezydenta – w istocie bowiem tylko on mógł prowadzić kampanię – co zaraz przełożyło się na sondaże.
Jednak panika wokół wirusa dała z kolei argumenty opozycji – no bo jakże tu organizować wybory, kiedy każdy może się zarazić?
Żeby jakoś z tego wybrnąć rząd rozpaczliwie wymyślił wybory korespondencyjne, które nie dość, że w skali masowej są nie do przeprowadzenia ale też naruszają ewidentnie konstytucyjne warunki tajności i bezpośredniości wyborów. Co to za wybory bezpośrednie, kiedy głos wrzucony przez obywatela do skrzynki, do komisji wyborczej dostarcza listonosz?
Jak zachować tajność, kiedy pakiet wyborczych kartek poczta ma dostarczyć do skrzynek pocztowych dla wszystkich domowników?
Jak uniknąć handlu kartkami wyborczymi, jak zapewnić każdemu obywatelowi możliwość oddania głosu?
„Korespondencyjne wybory” dla 30 mln wyborców to pomysł tak technicznie jak konstytucyjnie absurdalny i wybory albo się nie odbędą, albo będą budziły wątpliwości co do legalności wyniku.
Polska „klasa polityczna” pokazała swój poziom. Ale też nie ma się czemu dziwić, pamiętając, że warunkami kooptacji członków tej grupy są: lizusostwo, konformizm i redukcja myślenia do poziomu „kurzego rozumku” gdzie zadaniem mieszkańca kurnika jest gdakać pod dyktando partyjnego dyrygenta.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 165


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure