niedziela, 16 czerwca 2024
Zwrot podatku dla emeryta – czy przysługuje każdemu? PDF Drukuj Email
czwartek, 25 marca 2021 13:00

Zwrot podatku to sytuacja, w której zobowiązania podatnika są niższe od kwoty, jaką przekazał on w ciągu roku na rzecz fiskusa. Urząd Skarbowy nalicza od uzyskanej kwoty dochodu podatek dochodowy. Może się tak zdarzyć, że wpłacone środki są wyższe niż faktyczna suma, jaką należy uiścić. Wtedy Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

 Pełny zwrot podatku należy się emerytom, których dochód w skali roku nie przekroczył 8 tys. złEmeryci pracujący za granicą mają możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku w zagranicznym urzędzie skarbowym.Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne, do którego prawa nabywa się po przepracowaniu określonej liczby lat i osiągnięciu odpowiedniego wieku dla kobiet 60, a dla mężczyzn 65 lat. Jej kwota zależy od wielu parametrów. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń można określić, ile będzie wynosił zwrot emerytury oraz czy emeryt ma do niego prawo.
Kto dostanie zwrot emerytury?Są pewne warunki, które określają, kto dostanie zwrot emerytury? Pełny zwrot podatku należy się emerytom, których dochód w skali roku nie przekroczył 8 000 zł. Częściową wypłatę świadczenia otrzymają ci, których roczne zarobki nie były większe niż 13 000 zł. Oznacza to, że jeśli miesięczna kwota, jaką otrzymuje świadczeniobiorca to około 1000 zł, czyli niższa niż minimalna wartość emerytury, emerytowi przysługuje częściowy zwrot podatku. Aby nie przekroczyć progu maksymalnej kwoty, miesięczne zarobki nie powinny być większe niż 1083 zł brutto.Po spełnieniu wszystkich kryteriów zwrot należności następuje automatycznie, bez konieczności wypełniania jakichkolwiek wniosków i jest wypłacany w marcu razem ze świadczeniem emerytalnym. Wysyłany jest również PIT-40A, w którym jest zaznaczone, ile będzie wynosił zwrot emerytury, w formularzu są wyszczególnione wszystkie kwoty.Pełny zwrot podatku należy się emerytom, których dochód w skali roku nie przekroczył 8 000 zł. Częściową wypłatę świadczenia otrzymają ci, których roczne zarobki nie były większe niż 13 000 zł

 

 
Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych trwa PDF Drukuj Email
środa, 24 marca 2021 15:54

NSA w wyroku z 30 lipca 2020 r. (I FSK 42/20) uznał, że sądy mają prawo badać, czy organ podatkowy nie odwołał się do postępowania karnoskarbowego w sposób stanowiący nadużycie prawa. Czy po tym wyroku coś się zmieniło w praktyce?

Na podstawie własnych doświadczeń nie dostrzegam istotnej poprawy. Mimo że wspominany wyrok NSA z pewnością został odnotowany przez administrację skarbową, to nadal spotykamy się z procederem wszczynania postępowań w sprawie przestępstw skarbowych w sposób instrumentalny.

Przypomnijmy, w jakich sytuacjach do tego dochodzi.

Termin przedawnienia w ujęciu procesowym wyznacza czas na wydanie i wykonanie decyzji ostatecznej. Dylemat pojawia się, gdy zbliżamy się do upływu tego terminu, a przed organami jeszcze wiele czynności, których nie zdążą wykonać. Bez zastosowania środków nadzwyczajnych sprawa upadnie ze względu na przedawnienie. Obok środków zabezpieczających i egzekucyjnych takim środkiem jest wszczęcie postępowania karnego. W pierwszych dwóch przypadkach podatnik jest wyposażony w środki ochrony prawnej i jeśli skutecznie zaskarży te działania, to okaże się, że zobowiązanie się przedawniło. Inaczej jest w przypadku postępowania karnego – jego wszczęcie jest absolutnie poza kontrolą sądową. Sąd karny ocenia zasadność oskarżenia, a nie wszczęcia śledztwa. Zresztą do czasu postawienia zarzutów podejrzanemu nie ma strony postępowania, której przysługiwałyby środki ochrony prawnej. Dlatego to rozwiązanie jest takie skuteczne dla urzędów, a w konsekwencji popularne.

NSA wskazał, że takie przypadki to nadużycie prawa.

NSA orzekał w konkretnej sprawie. Miałem przyjemność być pełnomocnikiem skarżącej spółki i w tym przypadku po prostu nie mogło być najmniejszych wątpliwości, że prawo potraktowano instrumentalnie. Co jednak, jeśli organ ścigania w obliczu ryzyka uznania jego działań za instrumentalne utrudni sądowi ogląd sprawy i poza wszczęciem postępowania karnego wykona kilka czynności procesowych? To dziś niestety nierzadka reakcja na orzeczenie NSA – zebranie dodatkowych dokumentów, przesłuchanie świadków itp. Obawiam się, że niebawem nie tylko będziemy przekonywać sąd, że powinien badać nadużycie prawa, lecz że to nadużycie faktycznie miało miejsce.
 
 
Będzie więcej czasu na sprawozdania finansowe PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 marca 2021 12:49

Po naszej publikacji i apelu księgowych Ministerstwo Finansów zapowiedziało w poniedziałek, że planuje wydłużyć termin sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Więcej czasu mają dostać jednostki sektora prywatnego, publicznego, a także organizacje non-profit. MF zapewnia, że rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.
Ministerstwo Finansów ogłosiło w poniedziałek, że wychodzi naprzeciw postulatom, zgłaszanym przez przedsiębiorców oraz księgowych, w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020.

 

- Biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19, podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,
jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.

Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego – zapewnia MF.

W poniedziałek rano napisaliśmy, że Ministerstwo Finansów zapowiada przedłużenie do końca czerwca terminu na złożenie CIT-8 i rozliczenie podatku za 2020 rok. Resort jednak nie zamierza wydłużyć firmom czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych. Termin minie więc z końcem marca. Problem jednak w tym, że nie da się tego zrobić bez wcześniejszego rozliczenia CIT-8. Księgowi i rewidenci apelują o skorelowanie tych terminów. Zobacz więcej: Więcej czasu na CIT-8, mniej na sprawozdania finansowe - wątpliwe ułatwienie >>

Czytaj więcej na Prawo.pl:kliknij tutaj 

Będzie więcej czasu na sprawozdania finansowe

 
Długie procesy? MS chce przymusowej mediacji, a adwokatura kar za niezasadne posłanie klienta do sądu PDF Drukuj Email
niedziela, 21 marca 2021 16:48


Utrudniony podczas pandemii dostęp do sądu to dobry czas do refleksji nad innymi sposobami rozwiązywania sporów. Resort sprawiedliwości proponuje przymusową mediację w niektórych sprawach cywilnych i prawa pracy. A adwokaci wprowadzenie do swojego kodeksu etyki kar za niedoradzenie ugodowego zakończenia sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.
Podziel się artykułem:
Kopiuj link
Szykują się kolejne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, w którym mankamenty dochodzenia do ugody zwaśnionych stron procesu cywilnego mają być zdecydowanie poprawione. Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało właśnie do konsultacji projekt zmian w procedurze cywilnej. W sprawach o:

zniesienie współwłasności,
dział spadku,
podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
w sprawach gospodarczych oraz
w sprawach z zakresu prawa pracy,
przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę, przewodniczący będzie musiał wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Spotkanie informacyjne może prowadzić stały mediator, ale też sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego.

Czytaj więcej na Prawo.pl:kliknij tutaj 

Długie procesy? MS chce przymusowej mediacji, a adwokatura kar za niezasadne posłanie klienta do sądu

 
Przepisy antycovidowe uderzą w dostęp do sądów? Adwokaci ostrzegają przed zmianą przepisów PDF Drukuj Email
piątek, 19 marca 2021 14:48
Niejawne posiedzenia, jednoosobowy skład sędziowski w apelacjach i elektroniczna korespondencja sądu z adwokatami i radcami prawnymi dotycząca np. terminu apelacji to tylko niektóre punkty procedowanej ustawy o procedurze cywilnej. W projekcie zakłada się też, że datą doręczenia korespondencji do adwokata czy radcy prawnego jest dzień, w którym następuje jej wysyłka z portalu sądowego.
Tymczasem mogą się zdarzyć sytuacje losowe, jak choroba adwokata/radcy, pobyt w szpitalu, wypadek, wyjazd urlopowy, kiedy osoba ta fizycznie nie jest w stanie zapoznać się z nadesłanym emailem. (...) Być może ustawodawca zapomniał, że adwokaci i radcy prawni są przede wszystkim ludźmi i tak samo jak innym przysługują im konstytucyjne prawa człowieka. To nie są jakieś odhumanizowane roboty, które mają być przywiązane do swoich skrzynek mailowych, bez prawa do choroby, rekonwalescencji i odpoczynku" - pisze NRA w opinii do projektu noweli.
Kto na tym straci ? strony procesu, bo adwokaci będą przyjmować sprawy tylko w pierwszej instancji. Projekt będzie procedowany w sejmie w środę w godzinach popołudniowych.
Przepisy antycovidowe uderzą w dostęp do sądów? Adwokaci ostrzegają przed zmianą przepisów
 
Koronawirus zamyka sądy dla obywateli - na szali prawa konstytucyjne Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sady-zamykaja-sie-dla-obywateli-postepowania-niejawne-i-rozprawy,506511.html PDF Drukuj Email
środa, 17 marca 2021 17:35

Epidemia i związane z nią obostrzenia uderzyły w sądy i choć zaległości są różne, w poszczególnych rejonach Polski, już teraz sięgają wielu miesięcy. Resort sprawiedliwości stawia więc na posiedzenia niejawne i rozprawy online, czemu przyklaskuje wielu sędziów. Adwokaci i radcy prawni alarmują jednak, że obywatel znów staje się w sądzie petentem i to z mocno ograniczonymi prawami.

Koronawirus zamyka sądy dla obywateli - na szali prawa konstytucyjne


W tle znowu pojawia dyskusja nad standardami legislacji i zasadnością zamieniania sposobu działania sądów pod pojemnym hasłem "epidemia". Mowa na razie o sprawach cywilnych. Stosownymi propozycjami zmian w kodeksie postępowania cywilnego Sejm ma się zająć już 24 lutego.

Larum podnoszą i adwokaci i radcy prawni, powołując się na zapisy konstytucji - konkretnie artykuł 45 ust. 1 - 2, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Przywołują też choćby wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2006 r., w którym wskazał on, że wymaganie jawności rozpoznania sprawy wynika wprost z konstytucji, a na gruncie postępowania cywilnego jawność należy do podstawowych zasad procesowych.

Czytaj w LEX: Pandemia COVID-19 a dostęp do prawa. Polska na tle wyników badania międzynarodowego >

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje z kolei, że szybkość postępowania jest również wartością, którą należy się w tym przypadku kierować, w szczególności, że nie wpływa ona negatywnie na prawa strony do rzetelnego rozpoznania sprawy. - Obecnie w sądach są opóźnienia, widać to choćby w zakresie liczby rozpraw zdalnych i ilości rozpraw odwoływanych oraz przyczyny ich odwołania. To wynika też, ze stanu kadrowego, który z różnych powodów, także koronawirusa jest obecnie ograniczony - mówi nieoficjalnie rozmówca portalu z ministerstwa i dodaje, że "w prawo do sądu uderza przede wszystkim fakt, iż rozprawy się nie odbywają, sądy są zamknięte lub sprawy trwają zbyt długo". 

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:

 
Coraz więcej bubli i absurdów - fatalnie tworzone prawo PDF Drukuj Email
wtorek, 16 marca 2021 15:17

 

  • W ramach wspólnej akcji redakcji Prawo.pl i LEX „Poprawmy prawo” chcieliśmy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić
  • Chodziło przede wszystkim o regulacje mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację
  • Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych i brakujących przepisów zaprosiliśmy także naszych Czytelników - najciekawsze zgłoszenia nagrodziliśmy rocznym dostępem do LEXa

 

Pilnych zmian wymagają zarówno przepisy dotyczące zwykłych ludzi, jak i te dla biznesu. Nadal problematyczne są regulacje dotyczące spadków czy darowizn gotówkowych. Przedsiębiorcy zmagają się nie tylko z pandemią, ale i podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych, dziurawymi przepisami o fakturach i paragonach, raportowaniem umów o dzieło czy zbyt daleko idącymi przepisami o cenach transferowych. Ogromnym problemem jest ograniczenie pomocy z tarczy branżowej 6.0 ze względu na zbyt wąską listę kodów PKD. Przydałoby się kodeksowe uregulowanie pracy zdalnej, bo przecież w takim trybie od miesięcy pracują miliony zatrudnionych.

Prawo w Polsce. Coraz więcej bubli i absurdów - fatalnie tworzone prawo

Wątpliwa jakość polskiego prawa

Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. - Potwierdza to smutną, niestety, tezę, że z jakością polskiego prawa nie jest najlepiej. Przepisy są pełne luk i niejasności, bywają sprzeczne ze sobą, z Konstytucją RP czy prawem UE. Poprawy wymagają regulacje z niemal każdej dziedziny prawa. Stan naszej legislacji pozostawia wiele do życzenia, a jego poprawie nie służy dodatkowo pandemiczna rzeczywistość, a w niej masowo i naprędce tworzone prawo – mówi Ewa Usowicz, dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych w Wolters Kluwer Polska.

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
Duża zmiana dotycząca poręczeń majątkowych. Pomoc rodziny i przyjaciół będzie wykluczona PDF Drukuj Email
wtorek, 16 marca 2021 15:14

W ostatnich dniach do Sejmu trafiła propozycja posłów PiS dotycząca zmian w procedurach karnych. Zakłada, że poręczenie majątkowe, dzięki któremu uniknąć można aresztu, podejrzany czy oskarżony będzie mógł wpłacić wyłącznie z własnych pieniędzy. To bardzo duża zmiana, ponieważ pomoc rodziny czy przyjaciół będzie wykluczona. - Aresztowanych przybędzie lawinowo - mówi Onetowi sędzia karnista Dariusz Mazur.

 

  • Ministerstwo Sprawiedliwości bez zastrzeżeń popiera kierunek zmian zakładanych w projekcie posłów PiS-u
  •  - Taka zmiana jest w pełni uzasadniona, chodzi o lepsze zabezpieczenie czynności procesowych i zapobieganie praniu brudnych pieniędzy - podkreśla w rozmowie z Onetem rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska
  •  - Obywatele stracą bardzo ważny środek zapobiegawczy. Sądom pozostanie niewielkie pole manewru, efektem będzie lawinowy wzrost liczby aresztów - ocenia z kolei sędzia Dariusz Mazur, rzecznik Stowarzyszenia Themis
  • - Jako praktyk mogę powiedzieć, że najczęściej wygląda to tak, że poręczenie majątkowe za podejrzanego czy oskarżonego wpłaca matka, ojciec, dziadkowie czy współmałżonek. Często jest to połączone ze zgodą na obciążenie hipoteki domu czy mieszkania - dodaje
  • Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś odpowiedzialny za więziennictwo zapewnia w rozmowie z Onetem, że miejsca wystarczy. - Na dziś mamy nieco ponad 85-procentowe "obłożenie" aresztów. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje budowę kolejnych placówek penitencjarnych - mówi

 

Pomoc rodziny - żony, matki, ojca czy rodzeństwa lub przyjaciół - we wpłaceniu kaucji w zamian za uniknięcie aresztu? Po zmianach, jakie zaproponowali posłowie PiS takie praktyki odejdą do przeszłości. Jak wynika ze złożonej kilka dni temu autopoprawki do procedury karnej, którą zajmuje się obecnie Sejm, poręczenie majątkowe będzie mogło zostać uiszczone wyłącznie z własnych środków podejrzanego czy oskarżonego.

 

Prokurator będzie miał prawo zbadać, czy te wpłacone w ramach kaucji pieniądze pochodzą z legalnego źródła. O zmianach jako pierwszy poinformował dziennik "Rzeczpospolita".

Zmiany w prawie? Chodzi o poręczenia majątkowe

Kliknij tutaj : czytaj więcej 

 
Przekazujcie i popierajcie. PDF Drukuj Email
niedziela, 14 marca 2021 10:58

 

Przypominam


Prof. UJ I. Lewandowska -Malec

 

kandydatem obywateli na RPO


Popierajcie

 

 

 
Sprawdżcie swoje wyroki. Mogą być nieważne. PDF Drukuj Email
niedziela, 14 marca 2021 10:44
Ile wyroków w Polsce jest nieważnych ? Pokrzywdzeni popatrzcie na swoje wyroki.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2000 r. III CZP 29/0:
Wyrok, którego sentencji skład sądu nie podpisał, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym także wówczas, gdy został ogłoszony.
 
Jak szybko zreformować sądownictwo i prokuraturę PDF Drukuj Email
sobota, 13 marca 2021 11:27
81-75325
 
O uwagi i inne propozycje proszę na 
 
Dla mnie reforma wymiaru sprawiedliwości to:
 
1. Kadencyjne wybory powszechne Prokuratora Krajowego - tylko tak można odpolitycznić prokuraturę.
Potem także powszechne wybory prokuratorów wojewódzkich.
 
2. Wybory powszechne RPO. To jest nasz a nie partii politycznych rzecznik.
Punk 1 i 2 dzisiaj można zrealizować bezkosztowo przez e-puap
 
3. Sędzia koroną zawodów prawniczych
 
4. Skarga nadzwyczajna - zmiana ustawy dla naprawienia 20 letnich krzywd
 
5. Rozpoznanwanie spraw dzień po dniu. Sędzia który ma na biegu 200, 300 spraw nie jest w stanie sądzić obiektywnie
.
6. Jawność rozpraw i posiedzeń oraz nagrywanie wszystkich spraw karnych, cywilnych i administracyjnych w tym także postępowań prokuratorskich.
Nagranie obowiązkowe jako funkcja kontrolna protokołu.
 
7. Stowrzenie systemu skargowego dla obywateli którego obecnie brak. Na skargę odpowiada osoba na którą się skarżymy.
 
8. Przygotowanie systemu ław przysięgłych.
 
9. Sędziowie pokoju wybierani w wyborach powszechnych nie koniecznie będący prawnikami do rozpoznawania drobnych spraw.
 
10. Zmiana ustawy o wyłączeniu wszystkich sędziów danego sądu i przeniesienie sprawy do innego sądu.
 
11. Okresowe badania psychologiczno - psychiatryczne ( np. co 5 lat) wszystkich funkconariuszy publicznych
 
12. obniżenie opłat sądowych w sprawach cywilnych i karnych
 
13. subsydiarny akt oskarżenia po pierwszym umorzeniu sprawy przez prokuratora.
Jeżeli sąd go uzna to obligatoryjne postępowanie dyscyplinarne przeciwko prokuratorowi.
 
14. przy awansach sędziów jawne wraz z publikacjami ilości orzeczeń utrzymanych w sądach odwoławczych, uchylonych
i przegranych spraw przed ETS z jasnymi kryteriami kiedy sędzia awansować nie może.
 
15. 5 letni okres próbny dla sedziów nominowanych po raz pierwszy.
 
16. Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów za fikcyjne akty oskarżenia, łącznie z wydaleniem z zawodu.
 
Można oczywiście wiele dodać, ale osobiście uważam, że główną bolaczką polskiego sądownictwa powodującą przewlekłość postępowań,
jest brak przygotowania sędziego do rozprawy, nie czytanie i nie analizowanie akt oraz dowodów z dokumentów,
nagminne pozorowanie rozpraw a co zatem idzie dopuszczanie wszytskich dowodów nie mających najmniejszego związku ze sprawą w myśl zasady
dopuszczę wszystko a potem przeczytam i zdecyduję. Tymczasem akt niepotrzebnie puchną.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu 1% KRS 0000273382”
 
 
5Jarosław Milka, Piotr Gladzio i 3 innych użytkowników
 
4 udostępnienia

 

 
Powołanie zespołu d/s powołania instytucji sędziów pokoju PDF Drukuj Email
sobota, 13 marca 2021 12:22
Życzę zespołowi d/s powołania sędziów pokoju sukcesu. Martwi mnie jednak, że w zespole nie ma nikogo z organizacji społecznych walczących od lat o naprawę wymiaru sprawiedliwości. Znowu o nas bez nas.
Oto osoby powołane w skład zespołu:
 
 
Sawulski: Nasz system podatkowy i składkowy stoi na głowie [WYWIAD] PDF Drukuj Email
środa, 10 marca 2021 17:27

 

Niskie płace są za bardzo obciążone, a bogaci mają przywileje. Teraz jest dobry moment, żeby to zmienić - mówi Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego instytutu ekonomicznego.
Nie – i mówię to z pełnym przekonaniem. Są dwa główne powody. Pierwszy: przy umowach o pracę mamy wysoko opodatkowane niskie płace. Mówiąc o opodatkowaniu, w tym przypadku mam na myśli podatki i składki łącznie. W sumie tak liczony klin podatkowy dla niskich wynagrodzeń wynosi ok. 40 proc. Na tle innych państw jest wysoki. To ma oczywiście wiele negatywnych konsekwencji. Raz, że obniża wynagrodzenia tych osób, dwa, że obniża jakość zatrudnienia. Te osoby są wypychane do szarej strefy i pracują zupełnie bez umowy, są zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych albo część wynagrodzeń jest wypłacana im poza oficjalną umową, pod stołem.
Drugi powód, dla którego uważam, że opodatkowanie dochodów z pracy i działalności gospodarczej stoi u nas na głowie, to furtki, z jakich mogą korzystać osoby o wysokich dochodach, by mieć niskie obciążenia. To sprawia, że klin podatkowy nie tylko nie zwiększa się wraz z dochodem, ale wręcz może maleć.
Niskie płace są za bardzo obciążone, a bogaci mają przywileje. Teraz jest dobry moment, żeby to zmienić - mówi Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego instytutu ekonomicznego.
GazetaPrawna.pl
 

 

 
Sędziowie wybrani z udziałem polityków, dyscyplinarki za pytania prejudycjalne i prymat prawa UE - ważna opinia rzecznika TSUE PDF Drukuj Email
niedziela, 07 marca 2021 11:35
Fakt, że instytucje polityczne uczestniczą w powoływaniu członków organu takiego jak trybunał konstytucyjny, nie przekształca go w organ polityczny będący częścią władzy wykonawczej lub jej podległy - uważa rzecznik generalny Michal Bobek, który przedstawił dziś Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej opinię w kilku sprawach z Rumunii.

W 2019 r. rumuńskie sądy skierowały do Trybunału Sprawiedliwości szereg pytań prejudycjalnych  dotyczących niezawisłości sędziowskiej, państwa prawnego i walki z korupcją. Część odnosiła się do różnych zmian w krajowych ustawach dotyczących sądownictwa, które w większości wprowadzono w drodze rozporządzeń nadzwyczajnych. Była też grupa wniosków o rozstrzygnięcie, czy wyroki Curtea Constitu?ionalăa României (trybunału konstytucyjnego w Rumunii) mogą naruszać zasady niezawisłości sędziowskiej i państwa prawnego oraz ochronę interesów finansowych Unii.Rzecznik generalny zaproponował,  aby Trybunał orzekł, że krajowy trybunał konstytucyjny może  stwierdzić  niezgodność z prawem składów orzekających krajowego sądu najwyższego ze względu na naruszenie prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, nawet jeżeli ten wyrok stwarza warunki umożliwiające wnoszenie skarg nadzwyczajnych od prawomocnych wyroków.

Rzecznik generalny przypomniał przede wszystkim, że kwestie składów orzekających i środków odwoławczych dostępnych w przypadku naruszenia przepisów krajowych nie są uregulowane w prawie Unii. Państwa członkowskie zachowują swobodę uznania w tym zakresie. Nie ma zatem przeszkód, by w takiej sytuacji krajowy sąd konstytucyjny stwierdził, że składy orzecznicze sądu najwyższego nie zostały wyznaczone zgodnie z prawem.

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
Dowód z nagrania bez zgody i wiedzy osoby nagrywanej. Ocena dopuszczalności „owocu z zatrutego drzewa” na gruncie procedury cywilnej i karnej PDF Drukuj Email
sobota, 06 marca 2021 18:15

W dobie powszechnego dostępu do nowoczesnych telefonów komórkowych, za zaledwie jednym kliknięciem jesteśmy w stanie nagrać każdą rozmowę. Pamiętajmy jednak, że nagranie dokonywane bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej, nie zawsze może posłużyć nam jako dowód w sprawie. Stanowisko Sądów w przedmiocie dopuszczenia dowodu z takich nagrań jest bowiem dość zróżnicowane.

Zasadniczo uprawnienie do przedstawiania dowodu z nagrań w procedurze cywilnej znajduje oparcie w treści art. 308 k.p.c.: „Dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 2431, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, Sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów”.

Należy zaznaczyć, że nawet jeśli Sąd dopuści w toku procesu dowód z potajemnego nagrania, musi on wówczas zostać poddany wnikliwej i krytycznej analizie. Wszak trzeba brać pod uwagę, że przedstawione Sądowi nagranie może stanowić jedynie ułamek dłuższej rozmowy, zaś jej nieujawniona część mogłaby diametralnie zmienić jego wartość dowodową. Co więcej, nie można wykluczyć, że dostarczone nagranie zostało odpowiednio zmontowane, tak aby wyeksponować w nim jedynie treść sprzyjającą efektowi zamierzonemu przez nagrywającego. Z pomocą przy ocenie nagrania przychodzą oczywiście biegli z zakresu badań fonoskopijnych, którzy są w stanie określić rozmaite parametry nagrania stanowiącego przedmiot dowodu.

Nawet jeśli Sąd dopuści w toku procesu dowód z potajemnego nagrania, musi on wówczas zostać poddany wnikliwej i krytycznej analizie.

Kliknij tutaj :czytaj więcej 

 

 
Nasze stanowisko ws. ustawy o skardze nadzwyczajnej. PDF Drukuj Email
sobota, 06 marca 2021 12:28
Jesteśmy za powołaniem sejmowej komisji jako trzeciego ciała oprócz RPO i PG jako uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej. W projekcie Lecha Obary jest istotna zaleta ale są też istotne minusy.
Zaleta to przyznanie prawa do składania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższegoa dla każdego pokrzywdzonego. Jednak istotną wadą jest że uprawnienie to może pokrzywdzony wykonać tylko przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata). I tu rodzi się problem czy pokrzywdzonych stać na to aby napisać skargę nadzwyczajną płacąc od 20 000 - 50 000 zł. nie mając żadnej pewności, że SN skargę uzna w zakresie art. 91 ustawy (Tyle kosztują sprawy frankowiczów a są łatwiejsze do napisania).
Co prawda projekt L. Obary przwiduje dla osób ubogich pełnomocnika z urzędu ale zastanawiam się ilu adwokatów z urzędu napisze poprawnie merytorycznie skargę. Dodam, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kpk lub kpc co też jest istotne.
Nasuwa się zatem pytanie czy poszerzenie możliwości składania skarg przez pokrzywdzonych z przymusem adwokackim poszerzy ich uprawnienia czy będą po prostu dojną krową. Dlatego jestem za sejmową komisją i podobnie proponował Prezydent A. Duda w projekcie pierwotnym ( 30 posłów lub 20 senatorów) ale utrącił to min. Z. Ziobro.
Projekt nie zakłada także szybkiej ścieżki odszkodowawczej w przypadku gdy SN uzna wyłącznie że skarga jest zasadna.
Mam niedodparte wrażenie że autorzy projektu działali pod wpływem osób, które myślą, że Izba d/s Nadzwyczajnych będzie chętnie uznawała wnioski adwokackie tymczasem po pierwsze jeszcze nie jest pewne na 100% iż będzie nadal istniała a po drugie skargi będą odrzucane w tzw. przedsądzie czyli jednoosobowym orzekaniu o dopuszczeniu skargi tak jak to się dzieje w sprawach kasacji czy skargi kasacyjnej.
Nie chcę narzucać mojej opinii więc pozostawiam ją państwu. Trzeba wybrać czy ma to robić komisja parlamentarna czy wy za pomocą adwokatów ? Ja na miejscu Ministerstwa Sprawiedliwości i Prezydenta A. Dudy przyjął bym projekt L. Obary gdyż pozbył bym się pomstowania na Prokuratora Generalnego czy RPO. Wybraliście sobie adwokata to macie co chcieliście. I jeszcze dodatkowo dobrze musicie adwokatowi zapłacić nie mając pewności jej przyjęcia.
Jako osoby pokrzywdzone w ramach konsultacji przygotowaliśmy projekt konkurencyjny, który znajduje się na linku: https://forum.stowarzyszenieprzeciwbezprawiu.pl/viewtopic... po zarejstrowaniu na FORUM.
Projekt zakłada:
1. wnioskowanie o skargę przez komisję sejmową, która oceniała by wniosek o skargę z udziałem pokrzywdzonych
2. zakłada szybka ścieżkę odszkodowawczą
3. nie przewiduje obligu adwokackiego
4. Wydłuża okres składania skargi o 3 lata
Oto treść:
Projekt
Ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
z dnia 8.12.2017 r. Dz. U. 2018 poz. 5
w art. 89 par. 2 dodaje się par. 2a i 2b o treści:
„§ 2a. Wniosek o rozpoznanie skargi nadzwyczajnej przez Sąd Najwyższy mogą złożyć także posłowie i senatorowie z powołanej w Sejmie RP komisji lub podkomisji ds. rozpatrywania wniosków o przygotowanie skargi nadzwyczajnej.
Wniosek o skargę nadzwyczajną posłów i senatorów wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu na wniosek strony postępowania sądowego, którego skarga miałaby dotyczyć.
W komisji z głosem doradczym uczestniczyć mogą oprócz posłów i senatorów uczestnicy rozpatrywanego orzeczenia sądowego, RPO i organizacje pozarządowe. Posiedzenia komisji będą włączone do transmisji video sejmowych posiedzeń komisji.
Po pozytywnym rozpoznaniu wniosku o złożenie skargi nadzwyczajnej przez komisję sejmową Marszałek Sejmu upoważnia przedstawiciela komisji sejmowej albo pracownika Kancelarii Sejmu, adwokata lub radcę prawnego do sporządzenia i popierania wniesionej skargi przed Sądem Najwyższym.
§ 2b. Komisja, o których mowa w § 2a, składa się z równej liczby przedstawicieli wszystkich klubów poselskich w ilości nie mniejszej jak 20 posłów. W składzie komisji mogą uczestniczyć także senatorowie którzy będą delegowani przez Kluby poselskie.
art.89 par.3 uzupełnia się o treść; WAŻNE - uzupełniona zmiana[/b]
§ 3. Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Niedopuszczalne jest uwzględnienie skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpoznania. Termin od którego liczy się bieg terminu złożenia skargi jest termin złożenie wniosku przez obywatela do uprawnionego organu.
W art. 89 par.4 . WAZNE - dodaje się treść.
§ 4. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w par,2,3 a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub wolności , prawa człowieka i obywatela
określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 91 § 2,3.
Pokrzywdzony może jednak na podstawie wydanego orzeczenia dochodzić słusznego odszkodowania w postępowaniu cywilnym od Skarbu Państwa i winien być zwolniony z kosztów postępowania a rozstrzygnięcie winno zapaść w terminie max. 12 miesięcy. Może też wnosić o wstrzymanie wykonalności prawomocnego orzeczenia w jego sprawie o ile jest to możliwe.
Do art. 91 dodaje się par. 3
W przypadku zastosowania rozwiązań w art. 91 par. 1 składem rozpoznającym sprawę nie może być ten sam skład sądzący, który wydał skarżone orzeczenie. Prawomocne rozstrzygnięcie musi zapaść w max. terminie 12 miesięcyod wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.
W art. 93. § 1. wprowadza się zmianę:
Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego lub Prezes Sądu Najwyższego uzna, że ochrona praworządności i sprawiedliwości społecznej to uzasadnia, zwłaszcza w przypadku rozpatrywania skargi nadzwyczajnej, może powołać uczestnika postępowania występującego w charakterze rzecznika interesu społecznego, w szczególności osobę spełniającą wymagania do pełnienia zawodu adwokata, radcy prawnego lub reprezentującego organizację pozarządową posiadającą 10 letnie doświadczenie w obronie praw człowieka wynikającą ze statutu. Rzecznik interesu społecznego zmierza do urzeczywistnienia się zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej.
Rozdział 11
Przepisy przejściowe i dostosowujące
W art. 115 § 1 wprowadza się zmianę:
W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie zmiany powyższej ustawy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Przepisu art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się. Termin złożenia skargi nadzwyczajnej biegnie od dnia złożenia wniosku przez pokrzywdzonego do uprawnionego organu.
W art. 115 par. 1a wprowadza się zmianę:
§ 1a. Skarga nadzwyczajna od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, które uprawomocniło się przed wejściem w życie niniejszej ustawy, może być wniesiona przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich i uprawnionej Komisji sejmowej wymienionej w art. 89 par. 2a Przepisu art. 89 § 2 nie stosuje się.
W art. 115 par, 2 wprowadza się zmianę:
§ 2. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 89 § 2,3 , a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy może ograniczyć się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub wolności , prawa człowieka i obywatela
określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 91 § 2,3.
Pokrzywdzony może jednak na podstawie wydanego orzeczenia dochodzić słusznego odszkodowania w postępowaniu cywilnym od Skarbu Państwa i winien być zwolniony z kosztów postępowania a orzeczenie winno zapaść w terminie max. 12 miesięcy. Może też wnosić o wstrzymanie wykonalności prawomocnego orzeczenia w jego sprawie o ile jest to możliwe.
Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej uchwalenia.
 
Senat za projektem zakładającym odszkodowania za niesłuszne zarzuty lub oskarżenie PDF Drukuj Email
sobota, 27 lutego 2021 18:33

Senat przyjął w piątek projekt nowelizacji przepisów o postępowaniu karnym, który ma umożliwić ubieganie się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od państwa za niewątpliwie niesłuszne przedstawienie zarzutów lub oskarżenie.

 
Prosimy o przekazanie 1 % by móc dalej walczyć o sprawiedliwość. PDF Drukuj Email
sobota, 27 lutego 2021 18:23

Prosimy o przekazanie 1 %,  wystarczy wpisać do PIT nr KRS 0000273382

Infografika. Jak przekazać 1 % podatku na rzecz wybranej OPP. Wersja tekstowa dostępna poniżej

Kliknij tutaj-czytaj całą instrukcję 

 
Jak przekazać 1 % PDF Drukuj Email
piątek, 26 lutego 2021 14:44

 

Kliknij tutaj-czytaj całą instrukcję 

 
Dlaczego prof. Izabela Lewandowska Malec naszym kandydatem na RPO ? PDF Drukuj Email
sobota, 20 lutego 2021 09:36

Dlaczego prof. Izabela Lewandowska-Malec a nie np. senator Lidia Staroń ?

N
Uważamy, że Pani Profesor :
1. jest profesorem prawa na UJ
2. jest działaczem społecznym, uczestnikiem naszych kongresów
3. jest autorem skargi konstytucyjnej Janusza Sanockiego o pozbawieniu obywateli prawa do kanydowania do Sejmu RP
4. sama jest ofiarą polskich sądów łącznie z Sądem Najwyższym i wygrała sprawy w Strasburgu
5. prowadzi stowarzyszenie Obserwatorium Strasburskie
6. jest empatyczna wobec pokrzywdzonych i dobrze rozumie ich krzywdy.
7. jest politycznie niezależna
8. nie szuka rozgłosu i rozpoznawalności w mediach [/b]
[b]9. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu rekomenduje kandydatkę. [/b]

[b]Co sądzicie o tej kanydaturze ? bo potrzebne jest poparcie 35 posłów co przy partyjny sejmie nie będzie łatwe[/b]

Perypetie z polskim sądami Pani prof. Izabeli Lewandowskiej Malec. - kliknij - przeczytaj

 
Prosimy o udostępnianie. PDF Drukuj Email
piątek, 19 lutego 2021 20:54
Prosimy o udostępnianie.
Z @Jerzym Jachnik o pilnej konieczności zmiany ustawy o skardze nadzwyczajnej.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania: Skarga nadzwyczajna grafika

 
 
 
To stanowczo nie zmieni skargi nadzwyczajnej, która w rzeczywistości nie działa PDF Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2021 13:25

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Najważniejszymi zmianami ma być wydłużenie terminu wniesienia skargi nadzwyczajnej oraz wydłużenie kadencji ławników. Jeśli tylko to, to bardzo mało. Koniecznym jest powołanie komisji parlamentarnej do rozpoznawania skarg obywateli, która będzie pracowała na wzór Komisji Petycji.

Sąd Najwyższy

Kliknij tutaj-czytaj więcej 

 
Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić PDF Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2021 13:21
Tak dla przypomnienia z 2017 r.
Przypomnijmy, w lipcu, w trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przyznał, że projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami. Przyznał, że najbardziej uderzyła go wypowiedź Zofii Romaszewskiej, która powiedziała mu: „Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał niewiarygodnie mocną pozycję i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślał wtedy prezydent Duda.
A co z tego zostało w 2021 r. ?
Posłowie i senatorowie nie będą mogli wnieść skargi nadzwyczajnej
 
To nie jest żadna reforma sądownictwa PDF Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2021 13:18
Ponieważ ostatnio pojawia się dużo tzw. autorów pomysłu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego skargi nadzwyczajnej przypomnę, że pomysł ten złożył na spotkaniu z prezydentem A. Dudą tylko poseł Jerzy Jachnik który walczył o nią wraz z ś.p. posłem Januszem Sanockim przez 10 lat. Skargę nadzwyczajną wspierała Zofia Romaszewska prowadząca bezpłatne poradnictwo prawne w Kancelari Prezydenta. Jednak na końcu procesu legislacyjnego została ona oskubana przez ministerstwo sprawiedliwości i przegłosowana w tej oskubanej formie przez Zjednoczoną Prawicę. Dzisiaj jest w zasadzie fikcją a pokrzywdzeni przez sądy i prokuratury są roszczarowani. Na 16 000 wniosków obywateli do RPO i Prokuratora Generalnego sporządzono w ciągu 3 lat łącznie mniej jak 230 skarg do Sądu Najwyższego. Ba okazuje się, że 3 kwietnia 2021 r. jej byt do spraw starych znika z porządku prawnego a nierozpoznanych ok. 7000 wniosków obywateli o skargę nadzwyczajną pójdzie do kosza.
Jak zaznaczył w GP z 2017 roku poseł Stanisław Tyszka, Kukiz'15 podoba się koncepcja wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej, rozpatrywanej przez nową izbę Sądu Najwyższego. Jak zauważył, było to proponowane przez posła klubu Kukiz'15 Jerzego Jachnika.
Stanisław Tyszka, Grzegorz Długi, Jerzy Jachnik i Tomasz Rzymkowski
 
Konsultacje o zmianie ustawy skarga nadzwyczajna PDF Drukuj Email
sobota, 06 lutego 2021 11:57
Uwaga.
lub zielona zakładka FORUM WSPÓŁPRACY na www.stowarzyszenieprzeciwbezprawiu.pl 
przedstawiamy do konsultacji projekt zmiany ustawy
o skardze nadzwyczajnej. Prosimy o zgłaszanie uwag.
Konsultacje trwają do 13.02.2021
Forum jest grupą zamkniętą tylko dla zainteresowanych,.
Aby wejść trzeba się zarejestrować.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym pizza i tekst „ZAPRASZAMY NA FORUM WSPÓŁPRACY KRS 0000273382 PRZEKAŻ 1% Możecie zgłosić swojÄ… sprawÄ™ oraz propozycje problemy dotyczÄ…ce prawa: rodzinnego, cywilnego, administracyjnego, spółdzielczego. Stowarzyszenie ww.orum.twaryzeiepzeciwbezprawiupl Przeciw Bezprawiu”
 
 
 
PIS wprowadza całe mnóstwo nowych podatków PDF Drukuj Email
wtorek, 16 lutego 2021 14:28

Rząd PiS nie ma odwagi przyznać, że potrzebuje pieniędzy na rosnące wydatki publiczne – pisze "Rzeczpospolita". Dziennik wymienia nowe podatki, zwane często daninami.

To zarówno działające już opłaty: recyklingowa (od torebek foliowych), cukrowa (działająca od 2021), solidarnościowa (dodatkowy podatek w wys. 4 proc. od dla osób zarabiających powyżej 1 mln zł rocznie, wprowadzony od 2020 roku), podatek dla banków (działający od 2016 roku), wprowadzona z początkiem 2019 roku opłata emisyjna (od sprzedawców paliw), jak i planowane: podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, nowa opłata deszczowa.

 

 Do tego w uzasadnieniu stosowana jest zwykle narracja, która ma antagonizować społeczeństwo – zaznacza cytowany przez "Rz" Sławomir Dudek z Towarzystwa Ekonomistów Polski. Dodatkowe podatki nakładane są więc na nieprzyzwoicie bogatych, którzy dotychczas „nie chcieli się dzielić ze społeczeństwem swoimi zyskami" (np. banki, zagraniczne korporacje czy podatnicy milionerzy), albo na nieodpowiednie zachowania konsumentów (np. nadmierne spożycie cukru czy brak dbałości o środowisko) – pisze dziennik.

– Dziś nikt w Polsce nie potrafi samodzielnie wyliczyć kwoty wolnej od podatku, mamy „mały ZUS" i „nowy mały ZUS", różne stawki PIT płacimy w zależności od daty urodzenia... Kto się w tym połapie? – pyta retorycznie Dudek.

Znalezione obrazy dla zapytania: pis wprowadza nowe podatki

Kliknij tutaj : czytaj więcej 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 165


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure